Wybierz swój język

LCA - Ocena cyklu życia produktu, budynku i usługi

LCA model

Life Cycle Assessment przeanalizuje wpływ na środowisko i ślad węglowy Twojego produktu, budynku lub usługi zgodnie z ISO 14040/44.

LCA tworzy zrównoważone produkty i poprawia zrównoważony rozwój firmy, jest to rozwiązanie rekomendowane przez ekspertów z branży, doradztwa i badań.

Z pomocą instytutu w Hamburgu ECO-PRIUS korzysta z najczęściej używanych bazy danych LCA oraz otrzymuje wsparcie doświadczonych ekspertów LCA w różnych branżach i na całym świecie.

Łatwa integracja istniejących danych pierwotnych z LCA

Czy zgromadziłeś już dane do oceny cyklu życia w programie Microsoft Excel? Cudownie, to już stworzyłeś podstawę.

LCA Excel LiveLink

 • Łączenie wartości komórek Microsoft Excel z modelem LCA
 • Automatyczna aktualizacja po zmianie wartości komórek
 • Łatwe dostosowanie odpowiednich parametrów, takich jak ilości i informacje o transporcie
 • Możliwość indywidualnego połączenia interfejsu z SAP lub innymi systemami

Czynnik sukcesu: zintegrowana baza danych cyklu życia

LCA LCI databases

Dane są podstawą dobrej oceny cyklu życia, ale badania są bardzo czasochłonne, dlatego Integrujemy bazy danych LCA (bazy danych LCI).

 • Możliwa standardowa integracja dwóch liderów rynku Ecoinvent i baz danych GaBi
 • Baza danych Ecoinvent: Zawiera ponad 13'300 przejrzystych, sprawdzonych pod względem jakości zestawów danych z różnych branż i obszarów. Dostawcą jest stowarzyszenie non-profit Association Ecoinvent Association ze Szwajcarii.
 • Bazy danych GaBi: zawierają ponad 7 000 zestawów danych dostępnych w różnych bazach danych dla poszczególnych sektorów. Dane są w dużej mierze oparte na pierwotnych danych branżowych. Dostawcą jest Thinkstep AG z Niemiec.

Screening LCA w celu identyfikacji gorących punktów

LCA life cycle phases evaluation

Czy chcesz dokonać wstępnej oceny w pierwszym kroku?

Dzięki „Screening LCA” zmniejszamy wysiłek, złożoność i gromadzenie danych w celu uzyskania pierwszego przeglądu wpływu na środowisko.

 • Badanie głównych materiałów produktów z wykorzystaniem ekologicznych baz danych
 • Uwzględnienie „ekologicznej bazy danych” z łańcucha górnego i dolnego o globalnych średnich wartościach
 • Krótki przegląd lokalizacji gorących punktów, na który należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności

Oceny cyklu życia ze zintegrowaną analizą kosztów

LCA environmental impacts costs scenario

Przekonujemy zarządzających dowodząc, jaki wpływ ma środek poprawy oceny cyklu życia na koszty produktów

 • Ekoefektywne decyzje poprzez ocenę kosztów i wpływu na środowisko w jednym modelu
 • Umożliwia połączenie oceny cyklu życia i kalkulacji kosztów cyklu życia
 • Tworzenie różnych scenariuszy
 • Ocena efektywnego gospodarowania zasobami w celu zmniejszenia wpływu na środowisko na terenie zakładu 

Jasne określenie potencjału środowiskowego

LCA sankey diagram

Czy chcesz w przekonujący sposób przedstawić wyniki swojego LCA? Zwizualizujemy wpływ Twoich produktów na środowisko naturalne za pomocą diagramów Sankeya.

 • Atrakcyjna wizualnie prezentacja wszystkich wpływających zmiennych i korelacji
 • Przejrzystość wpływu na środowisko dla wszystkich zaangażowanych stron
 • Doskonała podstawa do podejmowania decyzji w celu poprawy efektywności środowiskowej

Wpływ działalności Państw na środowisko i zdolność biologiczna do odradzania się

Deficyt / rezerwa ekologiczna

Deficyt ekologiczny występuje, gdy ślad ekologiczny populacji przekracza zdolność biologiczną obszaru dostępnego dla tej populacji. Krajowy deficyt ekologiczny oznacza, że naród importuje zdolność biologiczną poprzez handel, likwiduje krajowe aktywa ekologiczne lub emituje odpady dwutlenku węgla do atmosfery. Rezerwat ekologiczny istnieje, gdy zdolność biologiczna regionu przekracza ślad ekologiczny jego populacji.

ŚLAD EKOLOGICZNY

Ślad ekologiczny mierzy, jakie zapotrzebowanie na biosferę ma spożycie przez ludzi. Jest mierzony w standardowych jednostkach zwanych globalnymi hektarami.

ŚLAD EKOLOGICZNY NA OSOBĘ

Ślad ekologiczny na osobę to całkowity ślad ekologiczny kraju podzielony przez całkowitą populację narodu. Aby żyć w granicach zasobów naszej planety, światowy ślad ekologiczny musiałby równać się dostępnej zdolności biologicznej na osobę na naszej planecie, która obecnie wynosi 1,7 hektara na świecie. Jeśli więc ślad ekologiczny danego kraju na osobę wynosi 6,8 hektara na świecie, jego obywatele żądają czterokrotnie większej ilości zasobów i odpadów, które nasza planeta może regenerować i wchłaniać w atmosferze.

BIOCAPACITY

Zdolność biologiczna to obszar ziemi produkcyjnej dostępny do produkcji zasobów lub pochłaniania odpadów dwutlenku węgla, biorąc pod uwagę obecne praktyki zarządzania. Zdolność biologiczną mierzy się w standardowych jednostkach zwanych globalnymi hektarami.

BIOCAPACITY NA OSOBĘ

Zdolność biologiczna na osobę równa się całkowitej zdolności biologicznej regionu podzielonej przez populację regionu. Średnia zdolność biologiczna na osobę na całym świecie wynosi 1,7 hektara. Kraje o średniej zdolności biologicznej 3,4 hektara na osobę mają dwa razy więcej zasobów niż średnia światowa.

Niedocenianie wyzwań związanych z unikaniem koszmarnej przyszłości - NIE MOŻEMY BYĆ ZDROWI NA NIEZDROWEJ PLANECIE

Ludzkość powoduje gwałtowną utratę różnorodności biologicznej, a wraz z nią zdolność Ziemi do podtrzymywania złożonego życia. Ale główny nurt ma trudności z uchwyceniem wielkości tej straty, pomimo stałej erozji tkanki ludzkiej cywilizacji (Ceballos i in., 2015; IPBES, 2019; Konwencja o różnorodności biologicznej, 2020; WWF, 2020). Chociaż proponowanych rozwiązań jest mnóstwo (Díaz i in., 2019), obecna skala ich wdrażania nie odpowiada nieustannemu postępowi utraty różnorodności biologicznej (Cumming i in., 2006) i innym zagrożeniom egzystencjalnym, które wiążą się z ciągłą ekspansją przedsiębiorstwa ludzkiego ( Rees, 2020). Opóźnienia czasowe między pogorszeniem stanu środowiska a karami społeczno-gospodarczymi, jak na przykład zakłócenia klimatyczne (IPCC, 2014), utrudniają rozpoznanie rozmiaru wyzwania i konieczność szybkiego przeciwdziałania. Ponadto specjalizacja dyscyplinarna i zaściankowość sprzyjają nieznajomości złożonych systemów adaptacyjnych (Levin, 1999), w których osadzone są problemy i ich potencjalne rozwiązania (Selby, 2006; Brand i Karvonen, 2007). Powszechna ignorancja ludzkich zachowań (Van Bavel i in., 2020) oraz narastający charakter procesów społeczno-politycznych, które planują i wdrażają rozwiązania, dodatkowo opóźniają skuteczne działanie (Shanley i López, 2009; King, 2016).

Podsumowujemy tutaj stan świata przyrody w surowej formie, aby pomóc wyjaśnić powagę ludzkich kłopotów. Przedstawiamy również prawdopodobne przyszłe trendy spadku różnorodności biologicznej (Díaz i in., 2019), zakłóceń klimatycznych (Ripple i in., 2020) oraz spożycia przez ludzi i wzrostu populacji, aby pokazać niemal pewność, że problemy te nasilą się w nadchodzących dziesięcioleciach, z negatywnymi skutkami przez wieki. Na koniec omawiamy nieskuteczność obecnych i planowanych działań, które mają na celu zaradzenie złowieszczej erozji ziemskiego systemu podtrzymywania życia. Nie jest to wezwanie do poddania się - naszym celem jest zapewnienie przywódcom realistycznego „zimnego prysznica” stanu planeta, która jest niezbędna do planowania, aby uniknąć okropnej przyszłości.

Link: Frontiers | Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future | Conservation Science (frontiersin.org)

Nie możemy byc zdrowi na niezdrowej planecie

Podsumowanie głównych kategorii zmian środowiskowych wyrażonych jako zmiana procentowa w stosunku do poziomu odniesienia podanego w oryginalnym artykule. Czerwony wskazuje procent kategorii, który jest uszkodzony, zagubiony lub w inny sposób dotknięty, podczas gdy niebieski wskazuje procent, który jest nienaruszony, pozostały lub w inny sposób nienaruszony. Numery w indeksie górnym wskazują następujące odniesienia: 1 IPBES, 2019; 2Halpern i in., 2015; 3Krumhansl i in., 2016; 4 Waycott i in., 2009; 5Díaz i in., 2019; 6 Christensen i in., 2014; 7Frieler i in., 2013; 8Erb i in., 2018; 9 Davidson, 2014; 10Grill i in., 2019; 11WWF, 2020; 12Bar-On i in., 2018; 13 Antonelli i in., 2020; 14 Mora i in., 2011. Link: Frontiers | Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future | Conservation Science (frontiersin.org)

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności