Wybierz swój język

Mieszkaniowe stacje cieplne i chłodnicze

Meibes Logo Activ

Logotermy są urządzeniami służącymi do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania mieszkań. Takie rozwiązanie ogranicza ilość pionów prowadzonych na klatce schodowej do 2 pionów grzejnych (zasilanie i powrót ze źródła ciepła) i pionu wody zimnej.

Wyeliminowanie, w stosunku do tradycyjnego systemu: pionu c.w.u., pionu cyrkulacyjnego i zasobnika c.w.u. to wymierne oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne. Tak więc pozostają tylko trzy linie (system 3-przewodowy) dla zasilania ogrzewania, powrotu ogrzewania i pionu zimnej wody (pominięto obieg CWU). W zależności od systemu i zastosowania wydajność ciepłej wody jest zaprojektowana tak, aby można było jednocześnie zasilać kilka baterii. Magazynowanie ciepłej wody użytkowej w zasobniku nie jest już konieczne.

Źródłem ciepła może być wysokoparametrowy węzeł cieplny, kotłownia, pompy ciepła i ciepło solarne jako wspomaganie.

Zalety:

 • Szybki i łatwy montaż
 • Wysoka higieniczność cieplej wody
 • Indywidualna regulacja ogrzewania mieszkania w celu zwiększenia efektywności energetycznej
 • W zależności od stacji, również z regulacją pogodowa obwodu grzewczego
 • Zaprojektowana również dla „problematyczej” wody pitnej
 • Niskie koszty utrzymania

LogoAktiv Plus - decentralna stacja ciepła

LogoAktiv to wydajne, kompaktowe i gotowe do podłączenia zdecentralizowane stacje domowe z precyzyjnym, elektronicznie sterowanym przygotowaniem ciepłej wody do realizacji najnowocześniejszych standardów higienicznych oraz ogrzewania jako systemu do montażu na ścianie. Aby zwiększyć skuteczność, zastosowano nowoczesne komponenty, takie jak pompy o wysokiej wydajności, a także kontrolery systemowe sterowane procesorem. Zastosowanie pierwotnej pompy zasilającej w każdym LogoAktiv ma dodatkowe zalety. Tak więc eliminuje się pompy zasilające i zawory regulacyjne do równoważenia hydraulicznego poszczególnych obwodów w kotłowni. Dzięki zintegrowanemu kontrolerowi systemu z różnorodnymi opcjami komunikacji LogoAktiv może być łączony ze zwykłymi systemami zarządzania budynku i może być sterowany za pomocą różnych urządzeń mobilnych.

Technologia regulacji i sterowania LogoAktiv jest niewrażliwa na wodę pitną o wysokim stopniu twardości, ponieważ nie są zainstalowane żadne wrażliwe elementy mechaniczne.

 • Optymalne ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń zgodnie z indywidualnie wybranym programem czasowym.
 • Sterownik temperatury pomieszczenia.
 • Regulacja temperatury zasilania z kompensacją pogodową (wymagany opcjonalny czujnik temperatury zewnętrznej).
 • Precyzyjne wykrywanie zużycia energii za pomocą opcjonalnego licznika ciepła.
 • Szybkie przejście do zasilania ciepłą wodą przy nagłym poborze.
 • Dokładna, regulowana temperatura ciepłej wody niezależnie od ilości punktów poboru.
 • Higienicznie bezpieczne przygotowanie ciepłej wody w trybie przepływu.
 • Można łączyć z systemami energii odnawialnej.
 • W zależności od produktu dostępne również ze zintegrowaną funkcją wygrzewania posadzki.

Logotermy LogoActiv Meibes tabela wydajności

LogoCool - decentralna stacja chłodu

Meibes Logo Cool

LogoCool to nowa generacja kompaktowych stacji do przesyłania energii chłodzącej do podłączenia w mieszkaniach, budynkach komercyjnych oraz halach produkcyjnych. LogoCool spełnia wymagania wydajnego i prostego zastosowania, dzięki bezstopniowemu pierwotnemu przepływowi objętościowemu, a zatem ustawieniu energii pierwotnej niezależnego od ciśnienia regulatora przepływu objętościowego. Unikalna konstrukcja hybrydowej obudowy zapewnia skuteczne ekranowanie w obszarze zastosowania w warunkach otoczenia (temperatura i wilgotność pomieszczenia).

LogoCool Meibes tabela wydajności

Świadectwo energetyczne budynków –Wyliczenie energii początkowej EP (więcej w dziale: Audyt energetyczny budynku)

Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych Logoterm można podnieść klasę energetyczną i zmniejszyć wskaźnik energii pierwotnej EP budynków mieszkalnych co jest bardzo ważnym argumentem dla inwestorów oraz nabywców nowobudowanych mieszkań.

Idea systemu

Czynnik grzewczy wytwarzany w jednofunkcyjnym źródle ciepła (węźle cieplnym, kotłowni gazowej) rozprowadzany jest do poszczególnych pionów grzewczych zasilających mieszkania.

Każdy lokal wyposażony jest w jedną Logotermę, w której woda grzewcza kierowana jest bądź do instalacji grzejnikowej w celu utrzymania wymaganej temperatury powietrza w mieszkaniu, bądź na wymiennik płytowy do przygotowania ciepłej wody.

 msc009

 • Logoterma z programatorem
 • Mostek cyrkulacyjny
 • Zawory podpionowe
 • Pompa instalacyjna
 • Źródło ciepła
 • Pion wody zimnej
 • Piony instalacji c.o
 • Zbiornik buforowy
 • Pompa ładująca zasobnik

 

OBEJRZYJ FILM O LOGOTERMIE

Logoterma Budowa

 msc010

 1.PM Regler hydrauliczny zawór regulacyjny z uszczelnieniem ceramicznym

msc011

 1. zasilanie z.w.
 2. powrót do pionu
 3. uszczelnienie trzpienia
 4. trzpień otwierający przepływ wody użytkowej
 5. otwarcie przepływu pierwotnego przez wymiennik
 6. trzpień przełączający obieg c.o. i zasilanie wymiennika
 7. kanalik ciśnienia wody zimnej
 8. membrana
 9. zamknięcie obiegu c.o. w mieszkaniu
 10. kanalik ciśnienia c.w.u.

Zasada działania:

Strumień energii dostarczany z jednofunkcyjnego źrodła ciepła kierowany jest na cele grzewcze lub przygotowanie c.w.u.

Procesem przełączania strumienia zawiaduje 3-drogowy, hydraulicznie sterowany zawór przełączająco-regulacyjny (PM-Regler), który w chwili pojawienia się rozbioru c.w.u. kieruje strumień cieplny z pionu grzewczego do wymiennika c.w.u stacji.

Po zakończeniu rozbioru c.w.u. PM-Regler przywraca przepływ strumienia ciepła na mieszkaniowy obieg grzewczy.

PM-Regler sterujący priorytetem przygotowania c.w.u. ma charakterystykę wprost proporcjonalną do wielkości strumienia pobieranej ciepłej wody użytkowej.

2.Wymiennik płytowy - ze stali nierdzewnej odpowiedzialny za przygotowanie ciepłej wody użytkowej

msc012

3.Odpowietrznik obiegu wody grzewczej i wymiennika płytowego

msc013

4.Kryza regulacyjna wydatku ciepłej wody

msc014

5.Zawór strefowy - do regulacji mieszkaniowej instalacji centralnego ogrzewania przystosowany do współpracy z zespołami regulatora lub programatora

msc015

Komfortem cieplnym pomieszczeń steruje zawór regulacyjny c.o. stacji i regulator/programator temperatury pomieszczeń. Strefowy zawór regulacyjny c.o. w stacji, pełni również rolę kryzy regulacyjnej, dławiącej ciśnienie dyspozycyjne pionu grzewczego, z poziomu niezbędnego do przygotowania c.w.u. na wymienniku, do poziomu zapewniającego zachowanie autorytetu regulacyjnego grzejnikowych zaworów termostatycznych w pomieszczeniach.

6.Wodomierz - zlicza ilość zimnej wody

msc016

7.Ciepłomierz - zlicza ilość potrzebnej energii na ogrzanie mieszkania i podgrzanie wody

msc017

8.Programator - dzięki któremu można regulować temperaturę w mieszkaniu

msc018

9.Konsola z zaworami - służąca do odcięcia mieszkania od wody grzewczej i wodociągowej

msc019

10.Płyta główna - pełniąca rolę podstawy montażowej urządzenia

msc020

11.Filtr siatkowy - wyłapuje zanieczyszczenia z instalacji i chroni PM-Regler oraz ciepłomierz przed zanieczyszczeniami

msc021

 12.Mieszacz c.w.u. - pozwala na ustawienie stabilnej temperatury ciepłej wody użytkowej

msc022

W instalacjach grzewczych regulowanych jakościowo, gdzie temperatura czynnika zasilającego może przekraczać 75-80oC, wymagane jest stosowanie opcji z mieszaczem termostatycznym stabilizującym temperaturę c.w.u. na stałym poziomie, przy zmienności temperatury zasilania instalacji w funkcji strat cieplnych budynku wynikających ze zmiany temperatury zewnętrznej

13.Safe Lock –zawory kulowe

msc023

Wystawa produktów ISH Frankfurt

All video

Dodatkowe elementy systemu

Zbiornik buforowy z PCM

Wielofunkcyjny pojemnik służący jako zbiornik dla wody grzewczej z wykorzystaniem ciepła z przemiany fazowej oraz funkcją zwrotnicy hydraulicznej (dopuszczenie UDT), stałe odszlamianie i separowanie gazu w medium grzewczym i przyłącza do zasilania ciepłem solarnym. Możliwość zamontowania wkładów magnetycznych.

Zbiornik buforowy magazynuje energię w wodzie oraz PCM powiększając zmagazynowaną energię 3-4 krotnie w celu zaspokojenia rozbiorów szczytowych. Energia może pochodzić z wymiennika ciepła Veolia bądź własnego źródła ciepła np. pompy ciepła dodatkowo wspomaganego przez instalację solarną oraz chłodzenie solarne.

Zalety:

 • Pokrycie maksymalnego zapotrzebowania na czynnik grzewczy w okresie zimowym.
 • Pokrycie nierównomierności rozbiorów czynnika grzewczego oraz chłodniczego w okresie letnim.
 • Zapewnienie niezbędnej ilości czynnika grzewczego oraz chłodniczego dla prawidłowej pracy Logoterm w czasie ponownego uruchamiania źródła ciepła
 • Optymalizacja pracy pomp ciepła
 • Wykorzystanie taryfy nocnej
 • Brak pracy załącz-wyłącz umożliwiają wieksze "odpoczynki" pompy ciepła
 • Zwiększenie efektywności energetycznej

Bufor ciepła z PCM heatstixx

Materiał PCM heatStixx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victaulic - Rozdzielacz z grupami pompowymi oraz wartownikiem

All video

Kompletny system dla instalacji grzewczych do 2300 kW składający się z:

 • rozdzielacza dla dwóch lub trzech obwodów grzewczych -z możliwością dowolnych kombinacji,
 • przyłącza kątowego 90°, umożliwia montaż pod kątem prostym w przypadku ograniczonej ilości miejsca,
 • prefabrykowanych grup pompowych DN 25 - DN 65, duży wybór pomp, dla wydajności do 100 m3/h i mocy do 2300 kW,
 • wartowników eliminujących występujące w instalacji grzewczej zakłócenia poprzez zintegrowany separator powietrza i gazu
 • zwrotnicę hydrauliczną
 • odmulnik oraz na życzenie odmulnik magnetyczny.

Meibes rozdzielacz z wartownikiem 

Victaulic jest znanym systemem połączeń. Charakteryzuje się szybkim i łatwym montażem. Przy montażu rury są łączone czołowo złączką Victaulic, zakładaną w taki sposób, aby wchodziła w rowki znajdujące się na końcach rur.

All video

Wartownik (przekrój zasady funkcjonowania)

 • dopływ wody do zasilania kotła przez pompę obrotową
 • zmiana kierunku przy płycie oporowej i przy przepływie przez prostownik następuje odgazowanie wody
 • wypływ do obwodu grzewczego
 • dopływ wody z zasilania obwodu grzewczego
 • wypływ do kotła przy zatrzymaniu zadanej temperatury powrotu i równoczesne odmulenie wody i usunięcie cząstek magnetycznych

Obciążenie częściowe :

Prowadzenie wody z powrotu grzewczego do obwodu grzewczego lub wody z zasilania kotła do obwodu kotła przez otwory w płycie dolnej

msc026

Węzły grzewcze o mocy 70-500 kW

 • możliwość współpracy z warstwowym zbiornikiem buforowym oraz PCM
 • krótki czas reakcji urządzeń na sygnał z automatyki sterującej
 • pogodowa regulacja temperatury czynnika grzewczego
 • zabudowa na ramie
 • małe gabaryty
 • możliwość pomiaru ilości zużytej energii
 • prosty montaż

 msc028

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności