Wybierz swój język

Ochrona przed infekcjami - projektowanie systemów wentylacyjnych

Ochrona przed infekcjami BTGA zaleca odpowiednie projektowanie systemów wentylacyjnych

Planowanie i eksploatacja systemów klimatyzacji o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony przed infekcjami

Pandemia SARS-CoV-2 trzyma świat w uścisku od wiosny 2020 roku. Po krótkiej relaksacji latem, kiedy temperatury zaczęły spadać, stwierdzono, że pomimo szeroko zakrojonych działań („AHA”, aplikacja ostrzegawcza Warn-App Corona, rozszerzone testy, monitorowanie itp.), nie udało się osiągnąć trwałego ograniczenia wskaźnika infekcji w Niemczech.

Analiza poszczególnych przypadków infekcji i wiedza naukowa, że ​​wirus może być również przenoszony przez cząsteczki aerozolu, zwróciły uwagę opinii publicznej na ogólnie wentylację pomieszczeń, a zwłaszcza na technologię wentylacji w ostatnich miesiącach. Wyjaśnia to między innymi ustalona obecnie rozszerzona podstawowa zasada ochrony przed infekcjami „AHA+A+L”.

Rzadko było tak wiele oświadczeń i prac naukowych na dany temat w tak krótkim czasie, jak są one obecnie tworzone i publikowane na temat „SARS-CoV-2”. Staje się coraz bardziej jasne, że wymiana powietrza i wentylacja pomieszczeń mają decydujący wpływ na rozprzestrzenianie się wirusów - a tym samym na ryzyko infekcji.

Politycy podejmują również temat „wentylacji i techniki wentylacyjnej”, pojawia się coraz więcej instrukcji działania i dodatkowo programy finansowania również zawierają odpowiednie środki. Rozwój ten stwarza możliwości dla całej branży techniki budowlanej, ale wiąże się również z dużą odpowiedzialnością (a jak w Polsce?)

Pewne jest, że obecna wiedza uzyskana podczas badań pandemii zmieni w przyszłości konstrukcję technologii wentylacji. Nie chodzi tylko o SARS-CoV-2, ale o technologię wentylacji przyszłości.

Oprócz ochrony przed infekcjami musi to również uwzględniać w równym i optymalnym stopniu jakość środowiska wewnętrznego i efektywność energetyczną. Dotyczy to nie tylko nowych systemów, ale także istniejących budynków, którym często poświęca się zbyt mało uwagi. Wiele nowych budynków i pomieszczeń, w których wentylacja mechaniczna byłaby obowiązkowa  z higienicznego i energetycznego punktu widzenia, nie ma wentylacji mechanicznej lub wentylowane są tylko w niewielkim stopniu. Wiele istniejących systemów wentylacyjnych wykorzystuje powietrze obiegowe.

Ryzyko infekcji

Ogromny wzrost liczby zakażeń na całym świecie pokazuje, jak duże jest w rzeczywistości ryzyko zakażenia COVID-19. Aby ograniczyć to ryzyko, potrzebna jest dokładna wiedza o drogach przenoszenia wirusa, ale także o możliwościach ich zapobiegania lub przynajmniej ograniczenia. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, oprócz bezpośredniego kontaktu fizycznego, wirusy mogą być przenoszone przez powierzchnie kontaktowe, przez kropelki i cząsteczki aerozolu.

Ryzyko infekcji kontaktowej i kropelkowej można znacznie zmniejszyć poprzez regularną dezynfekcję lub noszenie osłony ust i nosa.

Prawidłowo zastosowana technologia wentylacji zapewnia ważne wsparcie w zmniejszaniu ryzyka zakażenia poprzez przenoszenie związane z aerozolem.

Jak można zmniejszyć ryzyko wirusów przenoszonych przez aerozole?

Jeśli w pomieszczeniu znajdują się dwie lub więcej osób, a jedna jest zarażona, nie można wykluczyć transmisji. Bezwzględne ryzyko nigdy nie wynosi zero. Różne badania naukowe dotyczą tego, jak duże jest to ryzyko. Powszechnie przyjmuje się, że im większa liczba wirusów w powietrzu, tym większe ryzyko infekcji i odwrotnie, ryzyko można zmniejszyć, zmniejszając liczbę wirusów. Kluczem do tego jest odpowiednia wentylacja („+ L”). Należy zignorować czynniki osobiste i medyczne. Technologia wentylacji koncentruje się na czynnikach, na które można wpływać technicznie.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy jedynym sposobem na zmniejszenie ryzyka przenoszenia aerozolu jest zmniejszenie stężenia wirusa w stosunku do kubatury pomieszczenia i liczby przebywających w nim osób - czyli rozcieńczenie. Powietrze skażone wirusami jest wymieniane na powietrze wolne od wirusów lub wirusy są dezaktywowane lub oddzielane.

Zasadniczo dostępne są w tym celu następujące opcje:

 • Wymiana powietrza w pomieszczeniu poprzez dostarczanie powietrza z zewnątrz
 • Oczyszczanie powietrza poprzez odpowiednie filtry
 • Inaktywacja wirusów promieniowaniem UV-C

W dalszej części zostanie omówione, w jakim stopniu różne środki oferują rozwiązanie w danym zastosowaniu i w panujących warunkach brzegowych. Jednak zalecenia te nie zastępują projektowania zgodnego z normami i - w razie potrzeby - procedur zatwierdzania nowych systemów i konwersji. Wciąż zakładają, że miejsca pracy są odpowiednio wentylowane, zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie miejsc pracy. Nie uwzględniono przypadku niestandardowego systemu wentylacji.

Znaczenie kontroli i konserwacji

W tym miejscu wyraźnie zaznaczono, że - niezależnie od wszystkich systemowo-technicznych środków - prawidłowe działanie, jak również regularne przeglądy i konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji mają ogromne znaczenie.

W warunkach pandemii często wymagane są bardziej rozległe działania, które nie są uwzględnione w standardowych umowach konserwacyjnych. Przykłady niektórych z tych czynności zostały wymienione w rozdziale „Konserwacja i eksploatacja” na końcu artykułu.

Obliczanie ryzyka zakażenia koronawirusem

Ryzyko infekcji w rozważanym tutaj kontekście oznacza indywidualne ryzyko zarażenia się COVID-19 zdrowej osoby dorosłej. Ryzyko jest pokazane w procentach po lewej stronie, a liczba osób na prawej osi, które najprawdopodobniej byłyby zakażone SARS-CoV-2. Liczba ta jest obliczana na podstawie ryzyka w % i liczby zdrowych osób w pomieszczeniu.

Wyjaśnienia

Cząsteczki wirusa z dróg oddechowych zakażonej osoby są natychmiast rozprowadzane po całym pomieszczeniu. Można to założyć, ponieważ takie zawieszone cząstki są rozprowadzane w przestrzeni w krótkim czasie (kilka minut). W rzeczywistości unoszące się w powietrzu cząsteczki (w tym przylegające wirusy) unoszą się bardzo różnie w zależności od przepływu powietrza w pomieszczeniu i powstają obszary, które mają mniejszą wiremię niż inne.

Powietrze wolne od wirusów dostarczane do pomieszczenia miesza się bezpośrednio z powietrzem w pomieszczeniu i jest rozprowadzane po całym pomieszczeniu. To założenie jest bardzo uproszczone. W rzeczywistości, w zależności od wielu czynników, przepływ powietrza w pomieszczeniu nie jest stabilny. W rozważanym przypadku zakłada się, że powietrze w pomieszczeniu jest idealnie wymieszane przez różne wpływy.

Obliczenia opierają się na wspólnej publikacji "Przewidywane ryzyko zakażenia w przypadku przenoszenia aerozolu SARS-CoV-2" przez naukowców z Politechniki Berlińskiej, Charité, Instytutu Roberta Kocha i Wydziału Zdrowia w Berlinie. Rozważanie noszenia maski opiera się wyłącznie na badaniach Instytutu Hermanna Rietschela z TU Berlin.

Model Müllera

Kalkulator Covidowy wg modelu Müllera - kliknij link

Ciągłe ryzyko zakażenia nowym koronawirusem beta SARS-CoV-2 jako wyzwalaczem COVID-19 doprowadziło do intensywnych dyskusji w wielu krajach na temat przyszłych zastosowań w pomieszczeniach. Należy zauważyć, że w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywa kilka osób, zawsze istnieje ryzyko zakażenia, ponieważ przenoszenie wirusa bez użycia odzieży ochronnej wykraczającej poza ochronę ust i nosa w życiu codziennym i dlatego jest nierozsądne w przypadku wielu czynności. wykluczyć może. Wirusy mogą być przenoszone między ludźmi na trzy sposoby bez bezpośredniego kontaktu fizycznego:

 • Powierzchnie stykowe
 • Krople
 • Aerozole

Model, na którym opiera się to narzędzie, koncentruje się na przenoszeniu wirusów przez cząsteczki aerozolu, ponieważ ta droga przenoszenia jest obecnie uważana za jedną z głównych dróg przenoszenia, nie można jej zapobiec za pomocą prostych środków i jest odpowiedzialna za krytyczne rozprzestrzenianie się wirusów w zamknięte pokoje. Aerozol to gaz nośny (w tym przypadku powietrze), w którym unoszą się bardzo małe cząsteczki, które mogą powstać na przykład podczas oddychania człowieka. Bezpośredni wpływ na stężenie cząstek aerozolu zanieczyszczonych wirusami może mieć wentylacja pomieszczenia. Dlatego ta ścieżka transmisji ma szczególne znaczenie dla oceny bezpieczeństwa pomieszczeń i wydarzeń w pomieszczeniach wentylowanych.
Na podstawie parametrów technicznych pomieszczenia można obliczyć względne ryzyko infekcji, które jest odpowiednie do oceny sytuacji przestrzennych. Model ten został opracowany przez Müllera w 2020. Towarzysząca publikacja wyjaśnia całe tło modelu. Aby móc sklasyfikować tutaj generowane wyniki, przed skorzystaniem z narzędzia zalecamy zapoznanie się z publikacją. link

Wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za przedstawione tutaj przewidywane ryzyko infekcji.

1. Oznaczenia i skróty

AHA + A + L - zachowaj dystans - przestrzegaj higieny - noś maskę do oddychania + aplikacja + regularna wentylacja

Powietrze zewnętrzne - Nieoczyszczone powietrze, które wpływa do systemu lub do pomieszczenia z zewnątrz (EN 16798-3)

COVID-19 - nazwa choroby wywoływanej przez patogen SARS-CoV-2

Inspekcja - wszystkie czynności, które przyczyniają się do rejestracji i oceny aktualnego stanu obiektu konserwacji (DIN 31051)

Naprawa - wszystkie czynności w uszkodzonym systemie w celu przywrócenia zdefiniowanego stanu docelowego (DIN 31051)

Wyciek powietrza - niezamierzony przepływ powietrza przez nieszczelności w układzie (EN 16798-3)

SARS-CoV-2 - nazwa wirusa

Powietrze wtórne - przepływ powietrza, który jest pobierany z pomieszczenia i zawracany do tego samego pomieszczenia po obróbce (EN 16798-3)

UV-C - promieniowanie ultrafioletowe w zakresie długości fal od 100 do 280 nanometrów

Powietrze recyrkulacyjne - powietrze wywiewane, które jest wprowadzane z powrotem do układu uzdatniania powietrza i ponownie wykorzystywane jako powietrze nawiewane (EN 16798-3)

Ulepszanie - wszystkie działania mające na celu zwiększenie niezawodności i eliminację słabych punktów bez zmiany obiektu w jego pierwotnej funkcji (DIN 31051)

Konserwacja - wszelkie środki mające na celu opóźnienie redukcji istniejącego zużycia w celu utrzymania obiektu konserwacji (DIN 31051)

2. Tryby działania

2.1. Swobodna wentylacja

W pomieszczeniach, które nie są wyposażone w mechanicznie sterowany system wentylacji i klimatyzacji, wietrzenie może odbywać się zwykle tylko przez okna.

Na wymianę powietrza wpływają następujące czynniki:

 • Temperatura pokojowa i zewnętrzna
 • Warunki ciśnienia (wiatru)
 • Geometria pomieszczeń
 • Wielkość obszaru otwarcia
 • Rozmieszczenie okien i drzwi
 • Czas otwarcia okna / drzwi

Ze względu na różnorodne interakcje między tymi czynnikami wymiana powietrza przez wentylację okienną nie może odbywać się w określony sposób, nawet jeśli można je otworzyć automatycznie. Wolna wentylacja jako jedyny sposób wymiany powietrza nie może być zalecana. Nie może ani osiągnąć określonych warunków, ani zapobiec dużym stratom energii. Jeżeli w istniejącym budynku jest tylko wentylacja okienna, otwieranie okien w celu wentylacji w zimnych porach roku może spowodować znaczną utratę komfortu i energii.

2.2. Mechaniczna wentylacja

Regulowaną wymianę powietrza można uzyskać tylko za pomocą wentylacji mechanicznej, tj. przy określonych ilościach powietrza nawiewanego. Jest to absolutnie konieczne, aby zmniejszyć ryzyko infekcji poprzez przenoszenie wirusów w aerozolu, szczególnie w przypadku stosunkowo dużego obłożenia pomieszczeń i długiego pobytu (patrz HRI, RWTH).

2.3. Powietrze zewnętrzne

W przypadku systemów wentylacji mechanicznej powietrze zewnętrzne jest oczyszczane za pomocą filtrów zgodnie z lokalnymi wymaganiami oraz w razie potrzeby poddawane obróbce termodynamicznej. Ze względu na ryzyko infekcji powietrze zewnętrzne uważane jest za praktycznie wolne od wirusów.

Poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach, w szczególności zmniejszenie stężenia CO2, które jest wykorzystywane jako miara jakości powietrza, można zapewnić jedynie poprzez odpowiednią ilość świeżego powietrza (powietrza zewnętrznego).

2.4. Powietrze wtórne

Powietrze wtórne, czyli powietrze wywiewane, które jest pobierane, oczyszczane i zawracane do tego samego pomieszczenia, nie zwiększa stężenia zanieczyszczeń ani wirusów, ale może sprzyjać rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i wirusów w pomieszczeniu. Z drugiej strony, przy odpowiedniej ilości powietrza i filtracji, stężenie zanieczyszczeń lub wirusów na m³ powietrza w pomieszczeniu może zostać zredukowane poprzez efekt rozcieńczenia.

Jednak powietrze wtórne nie zmniejsza stężenia CO2, jest to możliwe tylko poprzez dostarczanie powietrza zewnętrznego.

Jeżeli ze względów technologicznych wymagane jest powietrze obiegowe, należy zapewnić odpowiednią obróbkę powietrza (odpowiednie filtrowanie / promieniowanie UV-C). Ponadto, ilekroć pozwalają na to warunki klimatyczne, udział powietrza obiegowego powinien zostać zmniejszony lub, jeszcze lepiej, całkowicie wyłączony.

3. Formy przepływu

3.1. Ogólny przepływ w pomieszczeniu

Oprócz innych czynników fizycznych, decydującym czynnikiem wpływającym na skuteczność wentylacji jest przepływ powietrza w pomieszczeniu. W zależności od technicznych warunków brzegowych i możliwości przestrzennych, różne rodzaje przepływu powietrza mają zalety w zakresie ochrony przed infekcjami.

3.2. Wentylacja mieszana

W przypadku wentylacji mieszanej powietrze nawiewane jest doprowadzane do pomieszczenia za pomocą wysokich impulsów. Indukcja powoduje prawie idealne mieszanie się z powietrzem w pomieszczeniu, co prowadzi do rozcieńczenia stężenia zanieczyszczeń i równomiernego rozkładu temperatury i zanieczyszczeń w pomieszczeniu. Oznacza to, że ryzyko infekcji jest prawie takie samo w każdym miejscu w pomieszczeniu. W przypadku wentylacji mieszanej przepływ w pomieszczeniu jest niezależny od temperatury i geometrii pomieszczenia i może być również stosowany w izotermicznych warunkach temperaturowych i niższych wysokościach sufitu, o ile ilość powietrza jest transportowana zgodnie z obciążeniem znamionowym. W warunkach częściowego obciążenia nie można zagwarantować skutecznego przepływu przez pomieszczenie. W czasie pandemii należy zawsze stosować maksymalny możliwy strumień objętości, który nadal ma uzasadniony wpływ na komfort i akustykę.

3.3. Wentylacja wyporowa

W przypadku wentylacji wyporowej powietrze nawiewane jest doprowadzane o niskiej temperaturze w dolnej części pomieszczenia. Stężenie zanieczyszczeń rośnie od dołu do góry. Cząsteczki aerozolu są również przenoszone pod sufit pod wpływem siły wyporu i tam pozostają zassane. W związku z tym skuteczność wentylacji w miejscu przebywania ludzi jest największa w przypadku wentylacji wyporowej, a zatem jest najbardziej skuteczna pod względem ryzyka infekcji. Jednak do prawidłowego funkcjonowania powietrze wypierane wymaga temperatury powietrza nawiewanego poniżej temperatury pokojowej i odpowiedniej wysokości sufitu, w przeciwnym razie może prowadzić do wyższych stężeń zanieczyszczeń niż w przypadku wentylacji mieszanej. W porównaniu do wentylacji mieszanej, wentylacja wyporowa jest niewrażliwa na warunki częściowego obciążenia. W czasie pandemii powinien zawsze pracować przy maksymalnym możliwym przepływie, co ma uzasadniony wpływ na komfort i akustykę.

3.4. Wnioski

Oba wyżej wymienione typy przepływu powietrza zmniejszają obciążenie wirusami, gdy są prawidłowo obsługiwane, a tym samym zmniejszają ryzyko infekcji.

W porównaniu z wentylacją mieszaną przepływ powietrza wyporowego może zmniejszyć obciążenie wirusem w przestrzeni mieszkalnej, ale ma ograniczenia zastosowania w odniesieniu do temperatury powietrza nawiewanego i prędkości powietrza nawiewanego.

W przypadku wentylacji mieszanej, jeśli rozmieszczenie wylotów powietrza nawiewanego jest dostosowane do pomieszczenia, redukcja stężenia wirusów i zanieczyszczeń jest prawie jednolita w całym pomieszczeniu. Nie ma to krytycznego znaczenia przy wyższych temperaturach powietrza nawiewanego i niższych wysokościach pomieszczenia, o ile pracuje przy nominalnym strumieniu objętości.

Podstawową zasadą jest to, że większy przepływ powietrza nawiewanego w obu przypadkach skraca czas pozostawania powietrza w pomieszczeniu, a tym samym zmniejsza ryzyko infekcji. Należy jednak wziąć pod uwagę warunki komfortu.

4. Parametry powietrza wewnętrznego

4.1. Jakość powietrza wewnętrznego

Obecnie pomiar CO2 jest używany do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu, ponieważ CO2 jest wprowadzany jako gaz wskaźnikowy jakości powietrza w pomieszczeniu używanym przez ludzi. Kiedy ludzie oddychają, nieustannie uwalniają CO2 i pewną ilość cząstek aerozolu. W konsekwencji można wyciągnąć wnioski na temat proporcjonalnie rozwijającego się stężenia aerozolu na podstawie pomiarów CO2.

Stężenie CO2 do 1000 ppm jest nadal dopuszczalne. W czasie pandemii wartość ta powinna spaść poniżej, jeśli to możliwe. Aktualne zalecenia dotyczą maksymalnego stężenia 750 do 800 ppm jako górnej wartości granicznej korzystnego dla zdrowia powietrza do oddychania [REHVA, RKI]. Pomiar służy jedynie jako wskaźnik jakości powietrza i w żadnym wypadku nie służy jako miara ryzyka infekcji.

CO2 w powietrzu w pomieszczeniu i podczas noszenia masek

Obecnie CO2 jest najważniejszym wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach. Jakie stężenie ma znaczenie dla zdrowia w pomieszczeniach, a co z CO2, który wdychamy pod maską?

Dwutlenek węgla, zwany w skrócie CO2, to chyba najciekawszy składnik powietrza, którym oddychamy. Z jednej strony niezbędny dla wszystkich istot żyjących na Ziemi, z drugiej najsłynniejszy gaz cieplarniany ze wszystkimi jego skutkami.

Podczas gdy nasi pradziadowie mogliby wdychać powietrze o zawartości CO2 poniżej 0,03% (<300 ppm) w otaczającym powietrzu, dziś żyjemy wczasach  gdzie na zewnątrz stężenie CO2 wynosi 400–500 ppm. Nasze osobiste emisje CO2 są znacznie większe: ilość CO2 w powietrzu, które wydychamy, wynosi od 40 000 do 50 000 ppm.

Nic więc dziwnego, że osoby przebywające w niewentylowanych pomieszczeniach znacznie zwiększają zawartość CO2 w powietrzu w pomieszczeniu. Następnie mówimy o stęchłym lub złym powietrzu. Wraz ze stężeniem CO2 wzrasta również stężenie innych substancji, takich jak aerozole zanieczyszczone wirusami i zarazkami lub inne opary z naszego organizmu. Generalnie prowadzi to do większego ryzyka infekcji i pachnie mniej lub bardziej nieprzyjemnie.

Ponadto istnieją inne źródła w pomieszczeniach, które emitują niezdrowe rzeczy (przykłady: kserokopiarki, ziemia doniczkowa, materiały budowlane, meble, wykładziny podłogowe, zwierzęta itp.) Dla profesjonalistów ta kwestia jest ważniejsza ze zdrowotnego punktu widzenia niż skupianie się wyłącznie na dwutlenku węgla. Niemniej jednak CO2 jest najważniejszym wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach.

EN 13779: Cztery poziomy jakości powietrza w pomieszczeniach

Max von Pettenkofer, pierwszy higienista Niemiec, zauważył to już w połowie XIX wieku. Liczba Pettenkofera wynosząca 1000 ppm była od dawna uważana za wskaźnik i wartość graniczną dobrego powietrza w pomieszczeniach i nadal jest wartością docelową dla powietrza w salonach.

Na podstawie stężeń CO2 w EN 13779 ocenia się cztery poziomy jakości powietrza w pomieszczeniach:

 • Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach <800 ppm (<0,08%)
 • Średnia jakość powietrza w pomieszczeniach 800 do 1000 ppm (0,08 - 0,1%)
 • Umiarkowana jakość powietrza w pomieszczeniach 1000 do 1400 ppm (0,1-0,14%)
 • Niska jakość powietrza w pomieszczeniach> 1400 ppm (> 0,14%)

CO2 sam w sobie nie jest toksyczny. Nawet jeśli absolutnie potrzebujemy dwutlenku węgla w powietrzu, którym oddychamy, zbyt dużo CO2 w powietrzu wpływa na wchłanianie tlenu przez nasz organizm. W zależności od stanu umysłu i kondycji fizycznej, nasze „samopoczucie” może się nieprzyjemnie pogorszyć przy stężeniu CO2 od 1200 do 1500 ppm: konsekwencją jest zmęczenie i słaba koncentracja, a nawet bóle głowy. Czy ktoś wie jakie jest stężenie w sypialni rano, albo w sali lekcyjnej po lekcji/wykładach? Odpowiadam ponad 2000ppm.

Dla osób zdrowych progi dla poważnych dolegliwości są wyższe. Poniżej przedstawiono niektóre typowe wartości stężeń i ich skutki:

 • 1000 ppm - Liczba Pettenkofera, nadal w porządku pod względem higieny powietrza
 • 1400 do 1500 ppm - Wytyczne dotyczące higieny w pomieszczeniach, słaba koncentracja i zmęczenie mogą zmniejszyć wydajność pracy
 • 1800 do 2000 ppm - znacznie zwiększone ryzyko infekcji (np. grypy lub koronawirusów)
 • Wartość MAK 5000 ppm - pobyt maks. 8 godzin dziennie
 • 6000 ppm - jest uważane za niebezpieczne dla zdrowia
 • 30 000 ppm - Zwiększa się częstość oddechów
 • 100 000 ppm - nudności, wymioty, aż do utraty przytomności (gasną świece)
 • 200 000 ppm - nagła utrata przytomności, śmierć

Im stężenie CO2 w pomieszczeniu jest bliższe stężeniu powietrza na zewnątrz, tym lepsze i zdrowsze powietrze w pomieszczeniu. Zdefiniowane wartości orientacyjne i graniczne można osiągnąć tylko przy wystarczającej i dostosowanej wentylacji. W przypadku odpowiedniej wentylacji z pomieszczenia usuwane są również inne zanieczyszczenia i substancje zapachowe.

Jak maski zmieniają powietrze, którym oddychasz?

W czasach pandemii koronowej maski są rozsądnym środkiem zaradczym. Wreszcie udowodniono, że maski, w szczególności zgodne ze standardem FFP-2 lub KN-95, w dużej mierze zatrzymują aerozole zawierające wirusy, a w niektórych przypadkach same wirusy, przez co ryzyko infekcji jest znacznie zmniejszone.

W związku z opisaną powyżej kwestią CO2 istnieje jednak problem, który należy poważnie przeanalizować. Fakt jest taki: noszenie skutecznych masek w mniejszym lub większym stopniu utrudnia oddychanie, a stężenie CO2 pod maską musi wzrosnąć.

Czy to zagraża naszemu zdrowiu?

Ogólnie krytycy i ludzie, którzy z jakiegokolwiek powodu nie ufają nakazom rządu, często odrzucają noszenie maski ze względów zdrowotnych. Często przytacza się istotny dla zdrowia wzrost stężenia CO2, ale bez większych podstaw. Niedawno ukazała się publikacja wspólnego ośrodka badawczego Komisji Europejskiej w Isprze we Włoszech na temat CO2 w związku z noszeniem masek.

Pod tytułem: „Wpływ noszenia maski na stężenie CO2 w strefie oddechowej” problematyka, przeprowadzenie eksperymentu i wyniki przedstawia Otmar Geiss pod następującym linkiem:

“Effect of Wearing Face Masks on the Carbon Concentration in the Breathing Zone”

Z podsumowania raportu badawczego:

Zmierzone stężenia dwutlenku węgla w strefie oddychania (pod maską), w zależności od rodzaju maski i aktywności osoby noszącej maskę, mieściły się w przedziale od 2150 do 2875 ppm przy podstawowym stężeniu w powietrzu od 500 do 900 ppm. (zwykle w normalnych pomieszczeniach biurowych)

Podczas normalnej pracy biurowej i stojącej bieżni stężenie CO2 w obszarze oddechowym pod maską wynosiło średnio 2200 ppm. Chodzenie na bieżni z prędkością 3 km/h spowodowało wzrost stężenia CO2 o około 300 ppm. Przy prędkości bieżni 5 km/h zmierzono średnie stężenia 2850 ppm. Wymagało to oddychania przez usta (oddychanie przez nos podczas pracy biurowej i stojącej bieżni).

Nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniu między zwykłą maską chirurgiczną, maską KN95 (w dużej mierze odpowiada masce FFP-2) lub prostą maską z tkaniny. Zmierzone stężenia nie mają skutków toksykologicznych.

Jednak w literaturze fachowej istnieją wskazania, że ​​niepożądane objawy, takie jak zmęczenie, bóle głowy i utrata koncentracji, mogą wystąpić przy stężeniu CO2 od 1000 do 10 000 ppm. Dlatego zaleca się, aby część populacji, która musi nosić maski przez długi czas (np. uczniowie i studenci, kierowcy autobusów lub kasjerzy), robiła to tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne. To samo dotyczy osób z chorobami układu oddechowego.

Jaki to ma wpływ na wiremię w pomieszczeniach?

Odpowiedź jest prosta: dużą ponieważ wiele osób nosi maskę tylko na ustach lub na brodzie. Dlatego właśnie należy zwiększyć intensywność wentylacji oraz odkażania w pomieszczeniach. [12]

4.2. Wilgotność w pomieszczeniu

Człowiek nie posiada narządu zmysłów, za pomocą którego mógłby odbierać wilgotność powietrza niezależnie od innych parametrów klimatycznych. Jednak z suchym powietrzem wiążą się różne efekty, takie jak: wpływ na oczy, skórę i błony śluzowe.

W przypadku przenoszenia wirusów grypy i innych wirusów układu oddechowego z badań wiadomo, że przy niskiej wilgotności powietrza wysychanie błon śluzowych ludzi w okolicy nosa i gardła sprzyja penetracji bakterii i wirusów.

W odniesieniu do aktywności i zakaźności wirusów SARS-Cov-2 stwierdzono, że aktywność SARS-CoV-2 spada tylko przy wilgotności względnej powyżej 80% i temperaturach powyżej 30°C. Obecna sytuacja badawcza nie pozwala na dokładne ilościowe określenie tego efektu. Na tym tle zaleca się ustawienie wilgotności powietrza w pomieszczeniu na wartości od 40 do 60% [1, 2, 3, 4].

W przypadku zwiększenia przepływu objętościowego należy wziąć pod uwagę, że wymagane jest zwiększone zapotrzebowanie na energię do przenoszenia strumienia objętości, ale także do etapów obróbki termodynamicznej. Aby móc zachować parametry komfortu w pomieszczeniu, wymaga to dostosowania komponentów i doprowadzenia mediów.

5. Podstawowa budowa systemów klimatyzacji

Za pomocą poniższego schematu blokowego można sprawdzić zarówno nowe, jak i istniejące systemy wentylacji i klimatyzacji pod kątem aspektów wyposażenia zgodnego z ochroną przed infekcjami z funkcjami i komponentami. W przypadku nowych systemów można je wprowadzić bezpośrednio na etapie projektowania systemu. W przypadku istniejących systemów informacje można wykorzystać do ich aktualizacji do wykorzystania w przypadku pandemii.

Ochrona przed infekcjami - odpowiednie projektowanie systemów wentylacyjnych

Ochrona przed infekcjami odpowiednie planowanie systemów wentylacyjnych

Ochrona przed infekcjami odpowiednie planowanie systemów wentylacyjnych cz2

Ochrona przed infekcjami odpowiednie planowanie systemów wentylacyjnych cz3

6. Elementy wentylacyjne

Systemy wentylacji i klimatyzacji transportują i uzdatniają (kondycjonują) powietrze. Zadaniem jest utrzymanie określonego klimatu w pomieszczeniu lub wymaganej jakości powietrza w pomieszczeniu.

Aby spełnić te zadania, systemy wentylacji i klimatyzacji składają się z różnych elementów, które transportują, oczyszczają i termicznie kondycjonują powietrze. Poniżej podano uwagi i zalecenia dotyczące działań dla komponentów, które wymagają szczególnej uwagi w zakresie ochrony przed infekcjami.

Systemy wentylacyjne i ich elementy mają nieszczelności ze względu na swoją konstrukcję, które w zasadzie nie wpływają na działanie systemów. Przenoszenie powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego jest możliwe tylko wtedy, gdy pozwalają na to istniejące różnice ciśnień po stronie powietrza nawiewanego i po stronie powietrza wywiewanego.

6.1. Odzysk ciepła

Środki stosowane w systemach klimatyzacji, które wykorzystują ponowne wykorzystanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego, nazywane są odzyskiem ciepła. Powietrze recyrkulacyjne, które jest mieszane z powietrzem zewnętrznym w celu oszczędzania energii, nie jest określane jako odzysk ciepła.

W przypadku odzysku ciepła rozróżnia się procesy rekuperacyjne i regeneracyjne. W skład systemów rekuperacyjnych wchodzą płytowe, krzyżowe i gładkorurowe wymienniki ciepła, zwane dalej płytowymi wymiennikami ciepła. Obrotowe wymienniki ciepła (z przenoszeniem entalpii lub bez), wymienne regeneratory akumulacyjne / przełączające, system KV i rura cieplna należą do systemów regeneracyjnych.

6.1.1. Układ zamknięty cyrkulacyjny

W układzie zamkniętym energia cieplna powietrza wywiewanego jest wykorzystywana poprzez zainstalowanie wymienników ciepła w strumieniu powietrza nawiewanego i wywiewanego. Są one następnie łączone za pomocą rur. Nośnik ciepła (ciecz) przenosi następnie energię cieplną z wymiennika ciepła powietrza wywiewanego do wymiennika ciepła powietrza nawiewanego. Ponieważ przepływy powietrza są w 100% oddzielone, rozprzestrzenianie się zarazków, bakterii i cząstek aerozolu obciążonych wirusami jest wykluczone.

W przypadku stosowania systemu z obiegiem zamkniętym można bezpiecznie wykluczyć zanieczyszczenie powietrza nawiewanego cząstkami aerozolu zawierającymi zarazki z powietrza wywiewanego.

6.1.2. Płytowe wymienniki ciepła, wymienniki krzyżowe, gładkie wymienniki rurowe

Dzięki płytowym wymiennikom ciepła istnieje możliwość przenoszenia drobnoustrojów, bakterii i wirusów w postaci aerozolu. Można to wykluczyć dzięki bardzo dobrym uszczelnieniom, prawidłowej różnicy ciśnień między stroną nawiewną i wywiewaną, a tym samym odpowiednim rozmieszczeniem wentylatorów nawiewnych i wywiewnych. W przeciwnym razie wymagany jest dodatkowy stopień filtracji.

Szczególnej uwagi wymagają tzw. entalpiczne rekuperatory ciepła, ponieważ ze względu na swoją konstrukcję elementy te są nieszczelne.

6.1.3. Rura cieplna

Zasada działania wymaga przestrzennego połączenia powietrza zewnętrznego i wywiewanego. System składa się z pojedynczych rur, które nie są ze sobą połączone. Poszczególne rurki są zamknięte i nie pozwalają na żaden kontakt między przepływami powietrza. Połowa rury cieplnej znajduje się na zewnątrz tzn połowie strumienia powietrza wywiewanego. Jeśli uszczelka jest nienaruszona, rozprzestrzenianie się cząstek aerozolu jest wykluczone.

6.1.4. Obrotowy wymiennik ciepła

Obrotowe wymienniki ciepła to układy z wirującymi masami akumulacyjnymi. Masy magazynowe mogą składać się z sorbentu (odzysk wilgoci) lub materiału nie sorbcyjnego. Ze względu na konstrukcję cząsteczki aerozolu są przenoszone przez rotację i wyciek. Konstrukcja strefy omywania i gradient ciśnień przepływów powietrza decydują o ich zasięgu. W zależności od konstrukcji i jakości obsługi, przecieki mogą być znaczne [5]. Jeśli wentylatory nawiewne i wywiewne są optymalnie rozmieszczone, przecieki są znacznie mniejsze. W instalacjach o podwyższonym ryzyku wycieku z powodu niekorzystnego rozmieszczenia wentylatorów wymagana jest dodatkowa obróbka powietrza nawiewanego.

W przypadku obrotowych wymienników ciepła z odzyskiem wilgoci występuje dodatkowy transfer masy. Jak dotąd nie ma dowodów na to, że odzysk wilgoci z wirników przenosi również więcej wirusów. Jako środek zapobiegawczy zaleca się zamontowanie dodatkowej obróbki powietrza nawiewanego np UV-C.

6.1.5. Wymienny regenerator magazynujący / przełączający

W przypadku zasobników wymiennych, zwanych także generatorami przełączającymi, dwie oddzielnie rozmieszczone stacjonarne masy zasobnikowe są na przemian wystawiane na działanie zimnego i ciepłego powietrza. Osiąga się to poprzez przełączanie klap i sterowanie wentylatorem. Występujące tu szybkości wycieku powietrza zależą od jakości konserwacji, cykli przełączania, różnicy ciśnień i konstrukcji przepustnicy. Ponadto po przełączeniu klap powietrze jest przenoszone bezpośrednio z jednego strumienia do drugiego.

W przypadku stosowania wymiennych systemów przechowywania należy zawsze spodziewać się większego rozprzestrzeniania się cząstek aerozolu w porównaniu z innymi systemami. Po stronie powietrza nawiewanego należy zastosować odpowiednie stopnie filtracyjne i / lub jednostki dezynfekcji UV-C.

6.2. Jednostka dezynfekcji UV-C

Można wymienić dwie strategie dezynfekcji powietrza nawiewanego za pomocą promieniowania UV-C w urządzeniach klimatyzacyjnych. Są to instalacje dezynfekcji UV-C dla

 • Dezynfekcja powietrza obiegowego
 • Dezynfekcja całego powietrza nawiewanego.

Wybrana strategia zależy od możliwej sytuacji montażowej dezynfekcji UV-C w odpowiednim systemie. Należy zauważyć, że należy skutecznie wykluczyć tworzenie się ozonu z zastosowanych lamp UV-C. Ponadto należy zapobiegać ucieczce promieniowania z komory naświetlania podczas pracy lamp UV-C.

Systemy muszą być zaplanowane i obsługiwane z wystarczającą mocą promieniowania, aby osiągnąć całkowitą dezaktywację zarazków i zapobiec powstawaniu odporności na zarazki, które nie zostały inaktywowane.

Bezpieczna eksploatacja lamp wymaga umieszczenia przed nimi filtra zapobiegającego osadzaniu się osadów na rurach. Wynikające z tego cieniowanie mogłoby prowadzić do zmniejszenia przenoszonej dawki UV-C i niewystarczające do inaktywacji wirusów.

Udowodniono w przypadku wirusów i bakterii, że napromienianie światłem UV-C jest skuteczne. Dawka promieniowania i czas trwania niezbędny do inaktywacji wirusów SARS-CoV-2 nie zostały jeszcze ostatecznie zbadane naukowo [6]. Jednakże badania prof. Władysława Kowalskiego dają jednoznaczne wyniki, Wiemy jaką dawkę promieniowania należy zastosować wobec koronawirusa. Patrz - link

6.3. Filtr

Systemy wentylacyjne są zawsze wyposażone w filtry zgodne ze specyfikacjami normatywnymi. W systemach z czystym powietrzem zewnętrznym filtry te są również wystarczające w przypadku pandemii. Systemy wentylacyjne, w których ze względu na swoją konstrukcję powietrze wywiewane może przepływać (porywane) do powietrza nawiewanego, a także instalacje z nieuniknionym udziałem powietrza obiegowego, powietrze nawiewane powinno być wyposażone w filtr o poziomie co najmniej ePM1 90 % albo lepiej. W przeciwnym razie wymagana jest modernizacja. Jeśli chodzi o przepływ, ten stopień filtracji musi znajdować się za ostatnim punktem wejścia.

Należy wziąć pod uwagę stratę ciśnienia, która wynika z dodatkowego lub zmienionego stopnia filtracji.

Ponieważ wirusy lub cząsteczki aerozolu zawierające wirusy są osadzane w filtrach, ale wirusy koniecznie potrzebują organizmu gospodarza do namnażania się z powodu własnego braku metabolizmu, użycie filtrów z powłoką biologiczną nie wykazuje żadnych korzyści w zakresie ochrony zapobiegawczej przed infekcją.

6.4. Nawilżacz

Zadaniem nawilżaczy jest zwiększenie wilgotności powietrza nawiewanego. Odbywa się to za pomocą nawilżacza wyparnego lub nawilżacza parowego. Przy doborze metody nawilżania należy uwzględnić wymagania higieniczne, energetyczne i przestrzenne sekcji nawilżania oraz koszty utrzymania.

W warunkach pandemii żaden system nawilżania nie stwarza zwiększonego ryzyka dla cząstek aerozolu, które mogą zawierać wirusy Z powodu braku własnego metabolizmu wirusy absolutnie potrzebują organizmu gospodarza do namnażania. Nie ma go ani w wodzie zasilającej, ani w wodzie nawilżacza.

6.5. Sieć / szczelność kanałów powietrznych

Ponieważ po uzdatnianiu powietrza (a tym samym filtrowaniu) w jednostce centralnej występuje nadciśnienie w dalszej sieci doprowadzającej powietrze, nie można zakładać, że zanieczyszczenia lub wirusy mogą dostać się do systemu kanałów powietrznych w przypadku nieszczelności. Niemniej jednak należy zauważyć, że natężenie powietrza nieszczelnego zmniejsza przepływy powietrza w pomieszczeniach, a tym samym przeciwdziała ilości powietrza zewnętrznego w pomieszczeniu, które w czasie pandemii należy zwiększyć. Z tego powodu, jak również ze względów energetycznych, należy zwrócić szczególną uwagę na szczelną konstrukcję sieci kanałów powietrznych.

6.6. Systemy powietrza wtórnego

Urządzenia powietrza wtórnego (konwektory wentylatorowe, urządzenia indukcyjne, urządzenia rozdzielające) pobierają strumień powietrza z pomieszczenia i kierują go z powrotem do tego samego pomieszczenia. Przepływ powietrza jest filtrowany i może przechodzić przez różne etapy obróbki termodynamicznej. Ponieważ w tych urządzeniach stosowane są filtry o niskim stopniu separacji, nie można uzyskać oddzielenia zarazków. Urządzenia te mają wpływ tylko na poszczególne pomieszczenia, można wykluczyć przenoszenie cząstek aerozolu do innych pomieszczeń.

Specjalnym typem urządzeń do powietrza wtórnego są „oczyszczacze powietrza w pomieszczeniach”, które od wybuchu pandemii cieszą się coraz większym zainteresowaniem opinii publicznej. Z reguły urządzenia te nie mają żadnych stopni obróbki termodynamicznej, ale składają się z zespołu wentylatora, kilku stopni filtrów i / lub jednostki uzdatniania UV-C, a także kratki wlotowej i wylotowej. Niektóre z tych urządzeń są wyposażone w filtry z węglem aktywnym neutralizujące nieprzyjemne zapachy.

Dzięki zastosowaniu oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniu drobne cząsteczki kurzu i cząsteczki aerozolu w przechwyconym powietrzu w pomieszczeniu są oddzielane zgodnie z jakością zastosowanego filtra. Dodatkowa jednostka do obróbki UV-C może inaktywować zarazki. W ten sposób można zmniejszyć stężenie cząstek i zarazków w powietrzu w pomieszczeniu. Zakres, w jakim można zmniejszyć ryzyko infekcji za pomocą tych urządzeń, nie został jeszcze ostatecznie udowodniony w przypadku wirusów SARS-CoV-2. Jednakże przeprowadzono badania na skuteczność urządzeń FreshAir i SaniAir Oxytec z bardzo obiecującymi wynikami. Patrz raport Fraunhofer - link

Jeżeli zmniejszenia zawartości CO2 nie można osiągnąć za pomocą oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniu, w tym celu powietrze z zewnątrz musi być  doprowadzane do pomieszczenia.

Planowanie i użytkowanie tych urządzeń musi być dostosowane do danego pomieszczenia i sytuacji użytkowania. Należy wziąć pod uwagę przepływ w pomieszczeniu, wymianę powietrza i emisję hałasu.

7. Zalecenia dotyczące działań

Poniższe instrukcje koncentrują się na praktyczności i wykonalności. Stopień, w jakim są one możliwe i spełniają cel w konkretnym zastosowaniu, zależy od warunków fizycznych, przestrzennych i użytkowych oraz wymaga dokładnego zbadania.

Dotyczy to zwłaszcza dużej liczby propozycji, które były i są nadal rozpowszechniane w prasie, radiu i mediach społecznościowych. Oczyszczacze powietrza w pomieszczeniach bez odpowiedniego filtrowania z nieodpowiednią wysokością wylotu lub zbyt wysokim poziomem ciśnienia akustycznego są tak samo odradzane, jak proste rozwiązania powietrza wywiewanego, które nie są zadowalające z higienicznego lub energetycznego punktu widzenia z niekontrolowanym końcowym przepływem. [7]

Jednakże urządzenia Oxytec dają duże nadzieje na skuteczną dezynfekcję ze względu na prawidłową konstrukcję, wysoką szwajcarską jakość oraz prowadzone badania. Patrz -link

Biorąc pod uwagę ograniczenia wymienione powyżej, można zalecić następujące środki.

7.1. Zalecenia dotyczące systemów instalacji

Projekt objętości powietrza zewnętrznego do 50 m3/(h*P)

Istnieją modele obliczeniowe z różnych źródeł dla wystarczającej ilości powietrza zewnętrznego w czasach koronowych [8, 9]. Przepływ objętościowy na osobę wynoszący co najmniej 50 m3/h odpowiada jakości klimatu w pomieszczeniu IEQ kategorii 1 zgodnie z normą DIN EN 16798-1, zalecanej na czas pandemii.

Wraz ze wzrostem ilości powietrza zewnętrznego, oprócz dodatkowych strat ciśnienia, należy wziąć pod uwagę inne aspekty, takie jak ograniczenia wydajności wymienników ciepła lub zwiększony poziom hałasu spowodowany wyższymi prędkościami przepływu. Elementy systemu, które zostały faktycznie zainstalowane lub zaprojektowane, muszą zostać dokładniej zbadane pod kątem tych aspektów.

Rozwiązania hybrydowe / odpowiednie filtry cyrkulacji powietrza / oczyszczacze powietrza

Rozwiązania hybrydowe to: wentylacja mechaniczna w połączeniu z wentylacją okienną lub filtry powietrza wtórnego w połączeniu z wentylacją okienną. Należy zmierzyć stężenie CO2, a jeśli przekracza 800 - 1000 ppm, również otworzyć okna.

W przypadku stosowania wtórnych filtrów powietrza należy wybrać urządzenia o wystarczającym przepływie objętościowym, odpowiednim filtrze i niskim poziomie mocy akustycznej odpowiadającym zastosowaniu.

Wydłuż czas pracy systemów wentylacyjnych

W każdym razie sensowne jest wydłużenie czasów włączania i wyłączania systemów. Dokładne wentylowanie pomieszczeń jest zapewnione, jeśli systemy zostaną włączone przynajmniej godzinę przed użyciem i wyłączone nie wcześniej niż dwie godziny później.

7.2. Zalecenia przestrzenne

Zmniejszenie obłożenia pomieszczeń

W przypadkach, gdy nie jest możliwe zwiększenie ilości powietrza zewnętrznego, można zmniejszyć obłożenie pomieszczenia tak, aby osiągnąć 50 m3/h na osobę.

Skrócenie czasu przebywania

Ponieważ ryzyko infekcji wzrasta wraz z długością pobytu, w indywidualnych przypadkach może być przydatne skrócenie czasu przebywania w pomieszczeniu. Można to określić za pomocą modelu obliczeniowego HRI [10].

Ochrona przed infekcjami usprawnienie systemów wentylacyjnych

8. Konserwacja i eksploatacja

8.1. Ogólne zalecenia i opcje działań w zakresie kontroli i konserwacji

W warunkach pandemii wymagane są również specjalne środki kontroli i konserwacji. Są one wymienione poniżej. Podstawą działań jest ochrona samego personelu serwisowego, ale także zapobieganie przenoszeniu potencjalnie skażonego materiału między różnymi lokalizacjami.

8.2. Środki ochrony osobistej (np. do konserwacji filtrów)

 • Pracuj na filtrach powietrza wyłącznie z odpowiednim sprzętem ochrony osobistej (SOO) (maska ​​ochronna dróg oddechowych min. FFP2, okulary ochronne, jednorazowe ubranie ochronne, jednorazowe rękawice ochronne)
 • Po użyciu wyrzucić zużyte SOO

8.3. Postępowanie z używanymi, usuniętymi filtrami wentylacyjnymi

 • Wyjmij filtr i zapakuj go w worki na śmieci (zamknij worki taśmą klejącą)
 • Nie wolno przewozić zużytych filtrów w pojeździe w pozycji otwartej
 • Oczyścić odkurzacz, wymienić worek filtrujący (w razie potrzeby zdezynfekować dyszę / szczotkę ssącą dostępnym w handlu środkiem do dezynfekcji powierzchni)

8.4. Zwiększenie intensywności konserwacji

 • Skrócenie okresów konserwacji systemów wentylacyjnych
 • Przeprowadzenie / przyspieszenie kontroli higienicznej [11]

8.5. Rozszerzona inspekcja systemu

W zakresie ochrony przed infekcjami rozszerzona inspekcja systemu służy identyfikacji możliwości usprawnienia systemów.

 • Tworzenie sugerowanych zmian w strukturze systemu, sposobie działania i ustawieniach wydajności (czasy realizacji, ciągła praca, wzrost wydajności itp.) przy pomocy księgi obiektu budowlanego i dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Sprawdzenie wykorzystania budynku / pomieszczenia pod kątem zajętości
 • Sugestie zmiany użytkowania lub ograniczenia w obłożeniu

Załącznik 1

Nieszczelność w obrotowych wymiennikach ciepła Eurovent

Nieszczelność w obrotowych wymiennikach ciepła Eurovent cz2

9.Autorzy

 • Thorsten Dittrich Trox GmbH
 • Dipl.-Ing. Christian Fraedrich ENGIE Deutschland GmbH
 • Dipl.-Ing. (FH) Sven Höfler ST Gebäudetechnik GmbH
 • Dipl.-Ing. Manfred Kölbl Calvias GmbH
 • Dipl.-Ing. (FH) Patric Opitz LTZ - Zentrum für Luft- und Trinkwasserhygiene GmbH
 • Dipl.-Ing. (FH) Clemens Schickel BTGA e. V.
 • Dipl.-Ing. (FH) Karl-Walter Schuster kwschuster management + consulting GmbH
 • Wissenschaftliche Begleitung: Prof. Dr. Martin Kriegel HRI, TU Berlin
 • Dipl.-Ing.(FH) Rafael Gawlik ECO-PRIUS Heizung und Klima- Technologien

10. Źródło:

 • [1] Studie mSystems-2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations to Reduce Transmission
 • [2] Studie Indoor Environment and Viral Infections – Mayo clinic
 • [3] DGUV-Empfehlung 14.09.2020: „SARS-CoV-2: Empfehlungen zum Lüftungsverhalten an Innenraumarbeitsplätzen“
 • [4] UBA – IRK-Stellungnahme 12.08.2020 „Das Risiko einer Übertragung von SARS-CoV-2 in Innenräumen lässt sich durch geeignete Lüftungsmaßnahmen reduzieren“
 • [5] VDI 3803 Blatt 5 2013-04 – Raumlufttechnik, Geräteanforderungen – Wärmerückgewinnungssysteme (VDI-Lüftungsregeln)
 • [6] Susceptibility of SARS-CoV-2 to UV irradiation – American Journal of Infection Control August 2020
 • [7] Kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept einer günstigen „Abluftanlage für Klassenräume“ des Max-Planck-Instituts für Chemie (MPI)
 • [8] FGK Status-Report 52: „Anforderungen an Lüftung und Luftreinigung zur Reduktion des Infektionsrisikos über den Luftweg“
 • [9] REHVA 17.11.2020: „REHVA COVID-19 guidance document, November 17, 2020” www.rehva.eu
 • [10] Rechentool HRI https://hri-pira.github.io/
 • [11] VDI 6022 Blatt 1 2018-01 – Raumlufttechnik, Raumluftqualität – Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte
 • [12] www.haustec.de

11. Literatura

 • Stefan Voß, Annina Gritzki, Kersten Bux, baua September 2020 – Infektionsschutzgerechtes Lüften – Hinweise und Maßnahmen in Zeiten der SARS-CoV-2-Epidemie.
 • Dipl.-Ing. Anne Hartmann, TU Berlin, Hermann-Rietschel-Institut Juli 2020 – Untersuchungsbericht Kinosäle Alhambra Berlin-Wedding.
 • Gerrid Brockmann und Martin Kriegel, TU Berlin, Hermann-Rietschel-Institut, Juli 2020 – AIRBORNE INFEC-TION PREVENTION: A COMPARISSON OF MIXING VENTILATION AND DISPLACEMENT VENTILATION IN A MEE-TING ROOM.
 • Dr. Walter Hugentobler, Fachartikel cci 10/2020-September 2020 – Covid-19: Maßnahmen im Gebäudebestand
 • FGK e. V. Fachartikel TGA-Fachplaner 31.07.2020 – Coronavirus: Mit CO2-Wert in der Schule richtig lüften DGUV 02.11.2020 – FBHM-114 – Möglichkeiten zur Bewertung der Lüftung anhand der CO2-Konzentration
 • DGUV 27.10.2020 – Mobile Raumluftreiniger zum Schutz vor SARS-CoV-2
 • DGUV 14.09.2020 – FBVW-502 – SARS-CoV-2: Empfehlungen zum Lüftungsverhalten an Innenraumarbeitsplätzen
 • Dipl.-Ing. (FH) Thomas Richter, Hoval Enventus – Leckagekennzahlen nach VDI 3803 Blatt 5
 • FGK e. V. November 2019 – Flyer „Lüftung für Bildungsstätten – Gute Luft für besseres Lernen
 • Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup, HOCHSCHULE TRIER 18.11.2020 – Gutachterliche Stellungnahme zur Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in öffentli-chen Gebäuden und Versammlungsstätten
 • Anne Hartmann, Martin Kriegel, TU Berlin, Hermann-Rietschel-Institut 23.07.2020 – Parameterstudie zur Risiko-bewertung in Innenräumen durch virenbeladene Aerosolpartikel
 • Dipl.-Phys. Thomas Wollstein, Fachartikel HLH 07-08/2020 – Empfehlung des VDl – „Klimaanlagen" – Viren-schleudern oder Mittel zur Infektionsprophylaxe?
 • Uwe Manzke, Fachbeitrag HLH 07-08/2020 – Forscherteam untersucht Auswirkungen auf die Raumluft: CO-VID-19: Eine neue Dimension luftgetragener Bedrohungen?
 • Anne Hartmann, Martin Kriegel, TU Berlin, Hermann-Rietschel-Institut, 4.11.2020 – Beispielhafte Risikobewer-tung für verschiedene AlltagssituationenAnne Hartmann, Martin Kriegel, TU Berlin, Hermann-Rietschel-Institut, 18.08.2020 – Risikobewertung von vi-renbeladenen Aerosolpartikel anhand der CO2-Konzentration
 • Prof. Dr.-Ing. Martin Kriegel, TU Berlin, Hermann-Rietschel-Institut, 26.10.2020 – Version 2, – Anzahl der mit SARS-CoV-2 beladenen Partikel in der Raumluft und deren eingeatmete Menge, sowie die Bewertung des Infek-tionsrisikos, sich darüber mit Covid-19 anzustecken
 • Dr. med. Walter Hugentobler, KAUT THE AIR COMPANY – Coronavirus: Präventive Luftbefeuchtung kann die Verbreitung reduzieren
 • Umweltbundesamt 12.08.2020 – Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene am Umweltbundesamt – Das Risiko einer Übertragung von SARS-CoV-2 in Innenräumen lässt sich durch geeignete Lüftungsmaßnah-men reduzieren
 • Christoph Kaup, howatherm, HLH Sonderdruck 10-11-12/2020 – Teil 1 – Luftdesinfektion in RLT-Anlagen mit einer Kombination aus UV-C-Strahlung und mechanischer Luftfilterung
 • Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup, Prof. Dr.-Ing. Martin Kriegel, Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pfeif-fenberger, 26.11.2020 – Kurzfassung des Max-Planck-Instituts für Chemie (MPI) –Kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept einer günstigen „Abluftanlage für Klassenräume“
 • Leslie Dietz, Patrick F. Horve, David A. Coil, Mark Fretz, Jonathan A. Eisen, Kevin Van Den Wymelenberga mSys-tems – April 2020 – 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations to Reduce Transmission
 • Nicholas Clements, PhD; Matthew J. Binnicker, PhD; and Véronique L. Roger, MD, MPH, Mayo clinic, August 2020 – Indoor Environment and Viral Infections
 • REHVA COVID-19 guidance document, November 17, 2020 – How to operate HVAC and other building service systems to prevent the spread of the coronavirus (SARS-CoV-2) disease (COVID-19) in workplaces
 • Leitfaden REHVA COVID-19, 3. August 2020 – Wie man HVAC- und andere Gebäude-techniksysteme betreibt, um die Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) (COVID-19) an Arbeitsplätzen zu verhindern
 • Christiane Silke Heilingloh PhD, Ulrich Wilhelm Aufderhorst, Leonie Schipper BSc, Ulf Dittmer PhD, Oliver Witzke MD, Dongliang Yang, Xin Zheng, Kathrin Sutter, Mirko Trilling PhD, Mira Alt MSc, Eike Steinmann, Adalbert Kraw-czyk PhD, American Journal of Infection Control, August 2020 – Susceptibility of SARS-CoV-2 to UV irradiation
 • VDMA 29.04.2020 – Raumlufttechnische Anlagen in Zeiten von COVID-19 – Grundlagen zum Betrieb und zur Nutzung
 • VDMA Dezember 2020 – Raumlufttechnische Anlagen in Zeiten von COVID-1 - Grundlagen zum Betrieb und zur Nutzung

 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności