Wybierz swój język

Viega Fonterra - Ogrzewanie podłogowe

Powierzchniowe systemy ogrzewania i chłodzenia

Viega Fonterra Base ogrzewanie podłogowe

Zalety ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego

All video
 

Wysokie wymagania ogrzewania podłogowego

Zwiększają się wymagania dotyczące komfortu i przytulności mieszkania. W zimie powinno być ciepło, a w lecie przyjemnie chłodno – równocześnie trzeba uwzględnić zagadnienia ochrony środowiska, opłacalności i swobody kształtowania przestrzeni przez architektów i inwestorów.

System Fonterra firmy Viega spełnia wszystkie kryteria, które czynią mieszkanie bardziej przyjemnym. Ponadto duży udział ciepła promieniowania zapewnia znacznie większy zakres przytulności. Skutek - klient korzysta z idealnego klimatu przez wszystkie pory roku.

 

Wykres temperatury komfortu

Rozkład temperatury z ogrzewaniem

grzejnikowym

Rozkład temperatury z ogrzewaniem

podłogowym

Ogrzewanie podłogowe wykres Ogrzewanie podłogowe wykres Ogrzewanie podłogowe wykres

Ogrzewanie podłogowe - Wygodne rozwiązanie

Aby dane mieszkanie stało się przytulne, trzeba regularnie kontrolować istotne parametry, takie jak temperatura powietrza, prędkość przepływu powietrza, wymiana powietrza, temperatura promieniowania i wilgotność powietrza. Większość ludzi czuje się najlepiej w temperaturze pomieszczenia pomiędzy 20 i 22 stopni Celsjusza. Przy ogrzewaniu powierzchniowym, w porównaniu do normalnych grzejników, można ustawić nawet nieco niższą temperaturę pomieszczenia, bez zmniejszania poczucia komfortu, ponieważ prawie idealny profil temperatury ogrzewania powierzchniowego zapobiega wysokościowemu rozwarstwieniu temperatury w pomieszczeniu. Ponadto systemy ogrzewania powierzchniowego ze względu na niską temperaturę pracy zapewniają najlepsze warunki dla optymalnej prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu. Jest to konieczne, aby rozdzielić ciepło równomiernie w pomieszczeniu i uniknąć nieprzyjemnych przeciągów.

Ogrzewanie podłogowe - Optymalna swoboda kształtowania przestrzeni

Instalacje powierzchniowego ogrzewania i chłodzenia są niewidoczne. Zapewnia to całkowitą swobodę kształtowania przestrzeni oraz umożliwia Indywidualną aranżację wnętrz.

Ogrzewanie podłogowe - Oszczędność energii - Potencjał oszczędzania energii

Pomiędzy przygotowaniem energii pierwotnej i ostatecznym jej wykorzystaniem na skutek nieefektywnych procesów przekształcania może dojść do dużych strat energii. Aby ograniczyć kosztowne zużycie cennych surowców, celem ekonomicznego projektowania w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym jest przede wszystkim unikanie strat ciepła Sukces optymalizacji bilansu energetycznego zależy przede wszystkim od rodzaju budynku, jego wykorzystania, warunków technicznych, jak również zasobów finansowych.

Ogrzewanie podłogowe - Wymagania ustawowe

Technika budowlana zareagowała na zwiększające się w ostatnich latach wymagania stawiane w nowych rozporządzeniach dotyczących izolacji termicznej i oszczędzania energii (EnEV), opracowaniem nowych podzespołów i Instalacji grzewczych i już znacznie zmniejszyła zapotrzebowanie na energię. Ulepszone zostało wytwarzanie ciepła, zmniejszenie strat termicznych, jak również rozprowadzanie ciepła. Najlepszym tego przykładem są nowe systemy powierzchniowego ogrzewania i chłodzenia Fonterra, których wkład polega na optymalnym rozprowadzaniu ciepła i skutecznym wykorzystaniu systemów niskoenergetycznych.

Zmniejszenie kosztów poprzez redukcję kosztów ogrzewania podłogowego

Stosując system ogrzewania powierzchniowego indywidualne poczucie komfortu występuje już przy temperaturze pomieszczenia wynoszącej 20 stopni Celsjusza - w stosunku do 22 stopni Celsjusza przy zwykłych grzejnikach – można uzyskać zmniejszenie kosztów ogrzewania wynoszące 10 -12 % rocznie.

Higiena ogrzewania podłogowego

Systemy ogrzewania powierzchniowego z ich niskimi temperaturami roboczymi są prawie wyłącznie ogrzewaniami promieniowymi, a przy tym ich temperatura zawsze jest stosunkowo bliska temperatury pomieszczenia. Automatycznie przyczynia się to do lepszych warunków higienicznych. Ze względu na małe różnice temperatury powierzchnia grzewcza nie powoduje znacznej konwekcji, co znacząco zmniejsza cyrkulację powietrza w pomieszczeniu w porównaniu do ogrzewania grzejnikowego. Zapobiega to zawirowaniom pyłu. Dla systemów ogrzewania powierzchniowego charakterystyczne jest promieniowanie cieplne, które nie ogrzewa powietrza, ale ciała stałe. Uniemożliwia to powstawanie zawilgoconych narożników oraz grzybów.

Chłodzenie powierzchniowe

Systemy ogrzewania powierzchniowego mogą być też używane w lecie do chłodzenia, jeśli zostaną zasilone zimną wodą. Jest to znacznie bardziej opłacalne niż korzystanie z instalacji klimatyzacyjnej - dodatkowo nie powoduje hałasu i jest zdrowsze, ponieważ nie powstają przeciągi.

Viega Fonterra, system powierzchniowego ogrzewania i chłodzenia

Viega Fonterra Reno ogrzewanie podłogowe

Poprzez systemy powierzchniowego ogrzewania i chłodzenia Fonterra firma Viega oferuje szeroki asortyment zaspokajający różnorodne wymagania. Dotyczy budownictwa nowego, jak i renowacji, powierzchni podłogowych i ściennych w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również budynkach biurowych, halach przemysłowych i sportowych.

Układanie ogrzewania podłogowego

All video

Ogrzewanie podłogowe - Fonterra Base 12

System płyt systemowych, nowe budownictwo i renowacja, na mokro, możliwe chłodzenie

System płyt systemowych do szerokiego zakresu zastosowań z bardzo elastycznymi rurami PB o zoptymalizowanym przepływie 12 x 1,3 mm do szybkiego montażu przez jedną osobę. Nadają się również do układania po przekątnej (bez materiału dodatkowego). Niska konstrukcja z uszczelnieniem labiryntowym dla zabezpieczenia przed wilgocią w strefie zachodzenia.

Ogrzewanie podłogowe - Fonterra Base 15

Viega Fonterra Base ogrzewanie podłogowe warstwy

System powierzchniowej wymiany ciepła Fonterra Base 15 szczególnie nadaje się do stosowania w budynkach nowych z dużym przepływem masowym. Dzięki swoim doskonałym właściwościom Fonterra Base 15 nadaje się również do stosowania wielko powierzchniowego i zapewnia nie tylko ogrzewanie, ale również idealne warunki do chłodzenia powierzchni podłogowych.

Ogrzewanie podłogowe - Błogie ciepło w zimie, przyjemny chłód w lecie

Fonterra Base 15 zapewnia obie funkcje: ogrzewanie i chłodzenie. Szczególnie przy wielko powierzchniowych elewacjach ze szkła lub oknach chłodzenie podłogowe zapobiega nagrzewaniu podłogi przez bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Efekt ten działa bardzo pozytywnie na temperaturę i klimat pomieszczenia. Jednakże, aby zachować dobre samopoczucie również przy chodzeniu boso, temperatura powierzchni podłogi nie powinna być niższa niż 19°C.

Idealne dla użycia ogrzewania podłogowego jako powierzchni chłodzącej jest wprowadzanie do przewodów rurowych wody chłodzącej z Instalacji pompy ciepła. W ten sposób uzyskuje się zalety typowe dla systemu powierzchniowej wymiany ciepła - nie powodująca przeciągów, opłacalna i wydajna funkcja chłodzenia.

Ogrzewanie podłogowe- Fonterra Reno

Renowacja, na sucho, możliwe chłodzenie

„Suchy" system ogrzewania podłogowego ze wzmocnionych płyt gipsowych 18 mm do meandrycznego układania rury PB 12 x 1,3 mm. Bardzo niska wysokość konstrukcji, polecany zwłaszcza do renowacji bez nakładania jastrychu. Możliwe bezpośrednie układanie terakoty na podłogowej płycie grzewczej, co wpływa na oszczędność czasu i materiału przy jednocześnie bardzo dobrym rozprowadzaniu ciepła.

Viega Fonterra Reno

Dzięki panelom systemowym o grubości zaledwie 18 mm, wykonanym z włókna gipsowego, Fonterra Reno umożliwia instalację wysokowydajnego ogrzewania podłogowego nawet w pomieszczeniach, w których dopuszczalna jest jedynie minimalna wysokość konstrukcji. W zależności od pożądanego pokrycia podłogi, panele systemowe mogą być układane bezpośrednio, spoinowane lub pokryte panelem wykończeniowym w celu dostosowania wysokości instalacji.

Viega Fonterra Reno - układanie na poddaszuViega Fonterra Reno Wylewanie masy samopoziomującej

Wydajne ogrzewanie podłogowe - minimalna wysokość montażu

Niewielka wysokość montażu sprawia, że Fonterra Reno szczególnie dobrze nadaje się do starych budynków i projektów renowacyjnych. Możliwy jest szeroki wybór konstrukcji podłogowych, w zależności od istniejącej wysokości instalacji lub podłoża oraz pożądanych właściwości izolacyjnych lub pokryć podłogowych. Niska waga na jednostkę powierzchni i czysto sucha instalacja - bez przenikania wilgoci do konstrukcji budynku - charakteryzują ten system jako idealny system renowacyjny.
Wysoce płynna masa zalewowa zapewnia szybkie schnięcie. Po podłodze można chodzić już po 2 do 4 godzinach i jest ona gotowa do pokrycia po 24 godzinach w przypadku płytek, wykładzin dywanowych i PVC lub po 3 dniach w przypadku laminatu i parkietu.

Viega Fonterra Reno KonstrukcjaOgrzewanie podłogowe Fonterra Reno
Ogrzewanie podłogowe Fonterra Reno

 

Renowacja obiektów zabytkowych

Viega Fonterra Reno renowacja obiektów zabytkowych

Cechy i zalety w szczegółach:

  • system ogrzewania podłogowego z panelami systemowymi o grubości 18 mm wykonanymi z włókna gipsowego
  • z wyfrezowanymi rowkami prowadzącymi rury, aby pomieścić tlenoszczelne rury polibutenowe 12 x 1,3 mm
  • zwiększona siła mocowania dzięki wypustkom w płytach bazowych i podcięciom w płytach górnych
  • szczególnie nadaje się do starych budynków i projektów renowacyjnych dzięki niewielkiej i konfigurowalnej wysokości montażowej oraz niskiej wadze na jednostkę powierzchni
  • możliwość bezpośredniego układania płytek, spoinowania lub przykrycia płytą wykończeniową
  • możliwość chodzenia po 2 do 4 godzinach przy użyciu masy do fugowania, gotowość do pokrycia płytkami, wykładziną dywanową lub PCV po 24 godzinach i po 3 dniach w przypadku parkietu i podłóg laminowanych
  • możliwość układania tylko na sucho - dlatego szczególnie nadaje się do budynków, w których nie można wprowadzać wilgoci
  • siatka do układania 100 mm

Konstrukcja ogrzewania podłogowego na płycie z twardej pianki

Viega Fonterra Reno konstrukcja podłogi na płycie z twardej pianki - płytki

Legenda
① Pokrycie płytkami
② Elastyczny klej i siatka wzmacniająca
③ Panel systemowy Fonterra Reno
④ Klej elastyczny
⑤ Panel nośny ze sztywnej pianki

Viega Fonterra Reno konstrukcja podłogi na płycie z twardej pianki parkiet 

Legenda
① Parkiet z warstwą kleju
② Płyta wykończeniowa z włókna gipsowego
③ Płyta systemowa Fonterra Reno
④ Klej elastyczny
⑤ Płyta z rdzeniem ze sztywnej pianki

Konstrukcja ogrzewania podłogowego na płycie gipsowo-włóknowej

Viega Fonterra Reno konstrukcja podłogi na płycie z płyty gipsowo włóknowej płytki

Legenda
① Pokrycie płytkami
③ Elastyczny klej i siatka wzmacniająca
④ Płyta systemowa Fonterra Reno
⑤ Płyta wykończeniowa z włókna gipsowego

Viega Fonterra Reno konstrukcja podłogi na płycie z płyty gipsowo włóknowej parkiet

Legenda
① Parkiet z warstwą kleju
② Płyta wykończeniowa z włókna gipsowego
④ Płyta systemowa Fonterra Reno
⑤ Płyta wykończeniowa z włókna gipsowego

Konstrukcja ogrzewania podłogowego z masą samopoziomującą

Viega Fonterra Reno konstrukcja podłogi z masą samopoziomującą płytki 

Legenda
① Pokrycie płytkami
② Masa samopoziomująca
③ Środek gruntujący
④ Płyta systemowa Fonterra Reno
⑤ Warstwa kleju
⑥ Płyta wykończeniowa z włókna gipsowego
⑦ Płyta nośna ze sztywnej pianki

Viega Fonterra Reno konstrukcja podłogi z masą samopoziomującą parkietpng

Legenda
① Parkiet z warstwą kleju
② Masa samopoziomująca
③ Środek gruntujący
④ Płyta systemowa Fonterra Reno
⑤ Warstwa kleju
⑥ Płyta wykończeniowa z włókna gipsowego
⑦ Płyta nośna ze sztywnej pianki

Fonterra Reno - tabela do określania średniej temp.wody grzewczej

Viega Fonterra Reno Tabela do określania średniej temperatury wody grzewczej 

Zakres pomarańczowy - temperatura posadzki przekracza 29-33*C (łazienki). 

Fonterra Reno - tabela do określania średniej temp. wody grzewczej z masą samopoziomującą

Viega Fonterra Reno Tabela do określania średniej temperatury wody grzewczej na masie samopoziomującej

Zakres pomarańczowy - temperatura posadzki przekracza 29-33*C (łazienki). 

Ogrzewanie podłogowe - Fonterra Tacker

Viega Fonterra Tacker ogrzewanie podłogowe warstwy

System tacker, nowe budownictwo, na mokro, ogrzewanie i chłodzenie

System tacker charakteryzujący się łatwą techniką układania, do elastycznego przycinania w zależności od geometrii pomieszczenia. Odpowiedni do mocowania rur ogrzewania podłogowego Fonterra.

Viega Fonterra Tacker ogrzewanie podłogoweOgrzewanie ścienne - Fonterra Side 12 Clip

System ścienny, na mokro, możliwe chłodzenie

System ogrzewania ściennego do montażu miejscowego do stosowania z tynkami wewnętrznymi dostępnymi w handlu. Prosty montaż rury PB 12 x 1,3 mm o zoptymalizowanym przepływie do szyny zaciskowe) przymocowanej do ściany. Zapewnia maksymalne rozplanowanie i zoptymalizowane wykorzystanie powierzchni, ponieważ możliwe jest elastyczne dopasowanie do warunków budowlanych.

Ogrzewanie ścienne - Dowolny wybór powierzchni grzewczych i chłodzących

Dla uzyskania zadowalającego klimatu całorocznego w zamkniętych pomieszczeniach wymagana jest nie tylko funkcja ogrzewania. Co najmniej od lata stulecia w 2003 roku również funkcja chłodzenia jest ważnym tematem w budownictwie mieszkaniowym. Do tego celu można optymalnie dwufunkcyjnie wykorzystać nie tylko powierzchnie podłogowe, ale również powierzchnie ścian. I tak przykładowo, jeśli podłoga ma zostać zachowana w obecnej postaci, można wykorzystać powierzchnie ścian.

Viega Fonterra Ogrzewanie ścienneViega Fonterra side 12 ogrzewanie ścienne

Ogrzewanie podłogowe - Komponenty regulacyjne Fonterra Viega Smart Control

Viega Fonterra Smart Control regulacja ogrzewania podłogowego

Firma Viega oferuje pełny system rozwiązań - wraz z automatyką. Obszerny asortyment komponentów regulacyjnych: termostaty pokojowe, jednostki bazowe, siłowniki, stacje regulacyjne i rozdzielcze, wszystkie komponenty do indywidualnej regulacji obwodów grzewczych są elementami składowymi systemu Fonterra firmy Viega.

Po prostu inteligentny

Nasz inteligentny system indywidualnego sterowania pomieszczeniem Fonterra Smart Control dostarcza tylko tyle energii, ile jest konieczne do uzyskania indywidualnej temperatury komfortu.
W tym celu system rozpoznaje najmniejsze zmiany temperatury w pomieszczeniu w ciągu kilku sekund i automatycznie dostosowuje moc grzewczą. Na przykład wietrzenie okien lub intensywne nasłonecznienie to czynniki, które nasz inteligentny system natychmiast rozpoznaje i odpowiednio reaguje. Ale także, na przykład, jeśli później położysz dywan lub zmienisz wykładzinę podłogową.

Ale to nie wszystko: system automatycznie przełącza się z ogrzewania na chłodzenie, aby zapewnić pożądaną temperaturę komfortu przez cały czas.

Fonterra Smart Control działa w pełni automatycznie i dlatego może być również bezproblemowo instalowany w przypadku remontu - jeśli nie ma już żadnych informacji technicznych na temat ogrzewania podłogowego.

All video

System indywidualnego sterowania pomieszczeniami Fonterra Smart Control jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Każde ustawienie można wprowadzić na przykład za pomocą smartfona, a następnie zestawić je w tak zwane scenariusze komfortu. Jeśli w pewnym momencie preferencje ulegną zmianie, nie ma problemu: wszystko można szybko i łatwo wprowadzić ponownie.

Podczas pierwszego uruchomienia dla każdego pomieszczenia i dnia tworzony jest indywidualny profil ogrzewania. Gwarantuje to, że ogrzewanie jest dostarczane tylko do żądanej temperatury komfortu. I tylko wtedy, gdy pomieszczenia są rzeczywiście używane. Gdy jesteś poza domem, Fonterra Smart Control myśli o naszym środowisku i Twoim portfelu, automatycznie oszczędzając energię i koszty.

Ale to nie wszystko: w ciepłe letnie dni pompa ciepła z funkcją chłodzenia może być również używana do automatycznego przełączania z ogrzewania na chłodzenie. Rezultat: maksymalny komfort w każdych warunkach.

Viega Fonterra Smart Control czujnik tempetatury pomieszczenia ogrzewania podłogowego

 

Viega Fonterra Smart Control czujnik temperatury pętli ogrzewania podłogowego

Viega Fonterra Smart Control listwa sterowania siłownikami ogrzewania podłogowego

 

 

Czujniki temperatury pomieszczenia, pętli ogrzewania podłogowego, listwa sterowania siłownikami

A jeśli wrócisz do domu wcześniej? Nie ma problemu! Wtedy wystarczy sterować ogrzewaniem zgodnie z własnymi życzeniami, będąc w podróży - w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem Internetu. 

Do 20% niższe koszty energii

Bez konieczności rezygnacji z komfortu i przytulności, Fonterra Smart Control może zaoszczędzić do 20% kosztów energii.

Jak to działa?

Systemy ogrzewania podłogowego są zazwyczaj projektowane zgodnie z maksymalnym zapotrzebowaniem budynku na ciepło. Jednak to obliczone obciążenie cieplne jest wymagane tylko przez kilka dni; w pozostałe dni w roku ogrzewanie nie jest ustawione prawidłowo.

Z drugiej strony Fonterra Smart Control stale sprawdza, ile energii jest faktycznie potrzebne, a następnie udostępnia tylko tę ilość.

Sprawdzana jest na przykład aktualna temperatura w pomieszczeniu oraz temperatura zasilania i powrotu systemu.

Uwzględniane są również wpływy temperatury (spowodowane na przykład wentylacją okien, promieniowaniem słonecznym lub działaniem pieca) oraz wprowadzone czasy nieobecności.

Dzięki tym wszystkim informacjom każdy obieg grzewczy jest doskonale przygotowany do ciągłego dostosowywania się do maksymalnej wydajności, niezależnie od obliczonego obciążenia cieplnego. 

Viega Fonterra Smart Control inteligetny rozdzielacz ogrzewania podłogowego z pomiarem temperatury mediumViega Fonterra Smart Control rozdzielacz ogrzewania podłogowego z pomiarem temperatory

Ogrzewanie podłogowe i ścienne - Rura PB firmy Viega

Systemy powierzchniowego ogrzewania i chłodzenia Fonterra Base oparte są na systemie płyt systemowych i na rurach PB firmy Viega. Bardzo duża elastyczność rur polibutenowych zapewnia znaczne zalety montażowe dzięki małym promieniom gięcia I prostemu układaniu po przekątnych.

Dzięki zoptymalizowane) grubości ścianek w stosunku do średnicy zewnętrznej rury PB firmy Viega mają dużą średnicę wewnętrzną - co oznacza optymalne parametry przepływu.

Ogrzewanie podłogowe Rura PBViega Fonterra Reno Rura PB 12mm

 

 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności