Wybierz swój język

Redukcja i inaktywacja wirusów przenoszonych w powietrzu - badania i zalecenia

FreshAir badanie skuteczności Fraunhofer Raport

Freshair - czyste powietrze bez zarazków, wirusów i bakterii

FreshAir dezynfekcja powietrza

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu eliminuje ponad 99 procent wirusów koronowych

Bieżące badanie przeprowadzone przez Instytut Fraunhofera pokazuje, jak skuteczny jest oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu oparty na UV-C i ozonie przeciwko wirusom koronowym: „Po mniej niż dwóch godzinach pracy urządzenia stężenie wirusa w pomieszczeniu spadło o ponad 99%”, więc w dolnej linii. Przetestowano „Freshair” firmy Oxytec.

Urządzenie wykorzystuje dezynfekujące działanie ozonu i światła UV-C. Wewnątrz zasysane powietrze przepływa w określony sposób przez specjalną lampę UV-C. Wirusy, bakterie, drożdże, grzyby i zarodniki są w ten sposób unieszkodliwiane. Lampa UV-C w „Freshair” generuje promieniowanie o długości fali 254 nanometrów. Właśnie przy tej długości fali światło UV-C ma najsilniejszy efekt dezynfekujący. „Promieniowanie UV-C może dezaktywować wirusy SARS-CoV-2”, potwierdza Federalna Agencja Środowiska w oświadczeniu w sprawie mobilnych oczyszczaczy powietrza z 16 listopada 2020 r. Czy Istnieje ryzyko „błyśnięcia” oczu przez „Freshair” " - Nie, lampa jest zablokowana wewnątrz urządzenia i nie można jej zobaczyć. Spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa radiologicznego.

Specjalna tuba ze szkła kwarcowego potrafi jeszcze więcej: w małej przedniej części emituje promieniowanie UV-C w zakresie 185 nanometrów. Kiedy powietrze przepływa przez tę część rurki, tworzy się ozon, który zwiększa skuteczność sterylizacji. W ten sposób wzbogacone powietrze rozchodzi się przez powietrze w pomieszczeniu do każdej wnęki, a także dezynfekuje powierzchnie. Ponadto ozon bardzo skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy z powietrza w pomieszczeniu.

W swoim aktualnym oświadczeniu Federalna Agencja Środowiska zaleca: W przypadku urządzeń jonizujących powietrze producent powinien być w stanie udowodnić, że nie szkodzą one zdrowiu. Dowodem na to jest „Freshair”. W badaniu Fraunhofera zmierzono stężenie ozonu w powietrzu maksymalnie 12 mikrogramów na metr sześcienny. To tylko jedna dziesiąta wartości docelowej określonej w federalnej ustawie o kontroli imisji (120 mikrogramów na metr sześcienny), która jest uważana za nieszkodliwą dla zdrowia.

Nawet gdyby wirus koronowy zmutował, „Freshair” działa niezmiennie skutecznie, ponieważ mikroorganizmy nie mogą rozwinąć żadnej odporności na promieniowanie UV-C. Kompaktowe urządzenie, które można podłączyć do dowolnego gniazda, znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Przykładami są biura, gabinety lekarskie, poczekalnie, pokoje gościnne w restauracjach, sanitariaty, przebieralnie, centra fitness lub hodowla zwierząt.

Rodzina koronawirusów jest znana od dawna, nawet jeśli nie w tej konkretnej postaci. Istnieje również znacznie więcej rodzajów wirusów, które mogą być niebezpieczne dla ludzi. Najbardziej znane są prawdopodobnie wirusy grypy. Ale co sprawia, że ​​te wirusy są tak niebezpieczne? Jest to możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się. Przez długi czas zakładano, że wirusy te mogą być przenoszone tylko przez kontakt, ale obecnie udowodniono, że bardzo wiele wirusów może być przenoszonych za pośrednictwem naszego najważniejszego pożywienia, a mianowicie powietrza.

Wirusy powodują większość chorób górnych dróg oddechowych. Najdrobniejsze unoszące się w powietrzu kropelki dostają się na błony śluzowe nosa, ust i gardła i prowadzą do infekcji. Jest przenoszony przez tworzenie się aerozolu podczas kichania i kaszlu oraz przez bezpośredni kontakt. Oprócz klasycznych wirusów układu oddechowego, patogeny wywołujące choroby jelit również przedostają się najpierw do dróg oddechowych, zanim zakażą obszar żołądkowo-jelitowy. Czy to ludzkie rhenowirusy (katar), wirusy grypy (grypa), echowirusy (infekcje grypowe, biegunka), czy wirusy odry lub świnki: wszystkie te wirusy, które są patogenne dla ludzi, dostają się drogą powietrzną do dróg oddechowych człowieka.

Freshair i koronawirus

Pewne jest jednak to, że nowy typ COVID-19 jest bardzo podobny do wirusa SARS, który pojawił się w 2002 roku. Nawet wtedy ozon był skutecznie stosowany przeciwko wirusom. Jego działanie czyszczące i dezynfekujące jest niekwestionowane.

Ozon dezaktywuje zarazki, bakterie i wirusy

W zewnętrznej skórze drobnoustrojów, bakterii lub grzybów (błona komórkowa), wirusów (kapsyd), zarodników (sporoderma), ale także na powierzchni wielu alergenów (odchody roztoczy kurzu domowego, sierść zwierząt) wbudowane jest wiele białek. Ozon lubi reagować z tymi białkami, przez co je niszczy. W przypadku organizmów żywych, takich jak bakterie, wirusy czy grzyby, tworzy to dziurę w zewnętrznej powłoce. Zwykle prowadzi to do śmierci lub pęknięcia komórki.

Niemniej jednak chcielibyśmy pilnie zwrócić uwagę, że produkty wytwarzające ozon usuwają głównie wirusy z powietrza i są przeznaczone do czyszczenia powierzchni. Pamiętaj, aby regularnie myć i dezynfekować ręce.

Raport Fraunhofer Institut IBP-Bericht Nr. UHS-052/2020

Skuteczność kompaktowego oczyszczacza powietrza firmy Oxytec (Freshair) w pomieszczeniu w zakresie redukcji i inaktywacji wirusów przenoszonych w powietrzu.

Obiekt badawczy

Celem badań było zbadanie redukcji i inaktywacji wirusów zastępczych przenoszonych drogą powietrzną (otoczkowego bakteriofaga Phi6 o strukturze, wielkości cząstek i stabilności środowiskowej porównywalnej z SARS-CoV-2 [1],[2],[3],[4],[5]) przez urządzenie do oczyszczania powietrza (dane techniczne urządzenia tab.1).

Tab 1 Specyfikacja urządzenia

Specyfikacja badanego urządzenia FreshAir

Według literatury [2] naturalny okres półtrwania wirusów w powietrzu wynosi ok. 2 godziny. Dlatego badania dotyczyły wyłącznie aerozoli w powietrzu. Obliczając sprawność urządzenia, należy wziąć pod uwagę naturalny okres półtrwania. Struktura została oparta na normie DIN ISO 16000-36 [6] do badania bakterii przenoszonych drogą powietrzną, realistycznie dostosowana do specyficznych wymagań wirusów. Wirusy pobrano z powietrza w pomieszczeniu analogicznie wg DIN-ISO 16000-16 [7], filtry poddano obróbce zgodnie z DIN ISO 16000-17 [8]. Liczbę aktywnych wirusów („zjadliwość”) określono w laboratorium metodą łysinkową ([9], [10]). Wzięto pod uwagę „zakażenie rozmazem”).

Metoda badania

Badania odbyły się w Instytucie badawczym z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością (wielkość pomieszczenia: 45 m3) bez dodatkowej wymiany powietrza.
Oczyszczacz powietrza umieszczono po środku pomieszczenia na wysokości 2 m. (pic 1). Wirusy zostały wprowadzone do pomieszczenia w odległości 45 centymetrów od wlotu urządzenia. Dozowanie zostało początkowo przeprowadzone bez włączania urządzenia w celu uzyskania wysokiego obciążenia wirusem w pomieszczeniu.
Następnie wyłączono dozowanie i urządzenie do oczyszczania powietrza pracowało łącznie przez 24 godziny. Rozkład cząstek w pomieszczeniu, temperaturę i wilgotność oraz zawartość ozonu mierzono przez cały czas pracy.

Pic.1 Badanie skuteczności FreshAir

Badania skuteczności usuwania wirusów urządzeniem FreshAir

W pewnych momentach wirusy były pobierane na próbnik powietrza (MBASS30 wersja 3 przystosowany do pracy z filtrem przez Umweltanalytik Holbach GmbH, Wadern, Niemcy) i poddawano testowi łysinkowemu do analizy mikrobiologicznej w laboratorium (pic 2).

Pic.2 Test łysinkowy

Test łysinkowy - badanie skuteczności urządzenia FreshAir

Wyniki

 Urządzenie do oczyszczania powietrza wciągało zanieczyszczone wirusami powietrze przez kanał filtrujący. Wirusy w urządzeniu zostały zdezaktywowane przez działanie promieniowania UV-C i ozonu cząstkowego. Maksymalne stężenie ozonu w samym pomieszczeniu pozostawało niskie (max.6ppb). Pic.3 przedstawia stężenie wirusów w pomieszczeniu w okresie pomiarowym oraz czas pobierania próbek:
P1  1 - 2 h, wartość zerowa przed rozpoczęciem dawkowania wirusa
P2  2,33 - 3,33 h, dawkowanie wirusów
P3  4 - 5 h, 15 min do 75 min po zakończeniu dawkowania wirusów i włączeniu urządzenia
P4  5 - 6 h, 75 min - 135 min po zakończeniu dawkowania wirusów i włączeniu urządzenia
P5  6 - 7 h, 135 min - 195 min od zakończenia dawkowania wirusów i włączeniu urządzenia

Dwie krzywe odzwierciedlają zakresy pomiarowe urządzeń do pomiaru cząstek (p-Trak / TSI i Fidas Frog / Pallas). P-Trak obejmuje zakres nanoskali od 20 do 1000 nm, a zatem obejmuje głównie zakres poszczególnych wirusów (wielkość wirusa (ok. 100 nm) w powietrzu. Fidas Frog obejmuje większy zakres od 0,2 do 20 pm i tym samym rejestruje wirusy związane z aerozolami (ok. 1 do 3 mm).

Pic 3 Stężenie wirusów w pomieszczeniu

Rozmieszczenie cząsteczek wirusa w pomieszczeniu i czas pobierania próbek

Liczba wirusów w powietrzu zmniejszała się wzdłuż krzywej (przebieg w czasie) w wyniku sedymentacji („depozycji”). Ponieważ oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu działa na zasadzie inaktywacji wirusów, określono poziom inaktywacji lub czas trwania inaktywacji.
Okresy pobierania próbek wirusów w powietrzu zaznaczono na wykresie. Ich aktywność mierzona w laboratorium, tj. stopień, w jakim wirusy mogą potencjalnie się rozmnażać, obliczono w tabeli 2. W obliczeniach uwzględniono sedymentację i wyznaczony naturalny okres półtrwania wirusów w powietrzu [1-3]. Jako wartość odniesienia do obliczenia redukcji wykorzystano ubytek aktywności zawiesiny w funkcji czasu (znany z naszych własnych pomiarów) oraz krzywą zaniku cząstek stałych (P-Trak). W odniesieniu do pobierania próbek mikrobiologicznych, każde trwające jedną godzinę, wszystkie dane z pomiarów cząstek zostały uśrednione w tym okresie.

Tab.2 pomiar aktywności wirusów

Pomiar aktywności wirusów badanie skuteczności FreshAir

* Stopień redukcji R = 1 -Ct/Ci (Ci bez uruchamiania oczyszczacza powietrza i Ct przy pracującym oczyszczaczu powietrza).
** biorąc pod uwagę naturalny okres półtrwania wirusów w powietrzu w pomieszczeniu (zgodnie z literaturą [2]), współczynnik sedymentacji obliczono z krzywej zaniku Pic 3.
*** Zerowa wartość P1 przed dawką wirusa, brak wyników w pomieszczeniu.
**** poniżej stat. Granica wykrywalności 12%. Stopa redukcji R większa niż 0,88 lub redukcja większa niż 88%.

Podsumowanie

Podsumowanie badań skuteczności kompaktowego oczyszczacza powietrza firmy Oxytec (Freshair) w zakresie redukcji i inaktywacji wirusów przenoszonych drogą powietrzną. Instytut Fraunhofera przeprowadził badanie w pomieszczeniu badawczym o kubaturze 45 m3, gdzie wystawiono na działanie wirusów zastępczych (otoczkowego bakteriofaga Phi6 o strukturze, wielkości cząstek i stabilności środowiskowej porównywalnej z SARS-CoV-2) przez 1 godzinę. Następnie włączono urządzenie do oczyszczania powietrza FreshAir (system oczyszczania powietrza Oxytec). Po niespełna 2 godzinach pracy urządzenia stężenie wirusa w pomieszczeniu spadło o ponad 99%.
W trakcie badań zmierzono stężenie ozonu w powietrzu maksymalnie 12 pg/m3, to tylko 1/10 prawnie określonego limitu. Federalna ustawa o kontroli imisji określa do 120 pg/m3 jako nieszkodliwy górny limit (max wartość docelowa). [11].

Literatura

 • [1] Carvallo, N.A. de, Stachler, E.N., Cimabue, N., Bibby, K. (2017): Evaluation of Phi6 Persistence and Suitability as an Enveloped Virus Surrogate. Environmental Science & Technology 51: 8692-8700.
 • [2] Prussin, A.J., Schwake, D.O., Lin, K., Gallagher, D.L., Buttling, L., Marr, L.C. (2018): Survival of the Enveloped Virus Phi6 in Droplets as a Function of Relative Humidity, Absolute Humidity, and Temperature. Applied and Environmental Microbiology 84(12).
 • [3] Whitworth, C., Mu, Y., Houston, H., Martinez-Smith, M., Noble-Wang, J.,Coulliette-Salmond, A., Rose, L. (2020): Persistence of bacteriophage Phi 6 on Porous and Nonporous Surfaces and the Potential for 1st Use as an Ebola Virus or Coronavirus Surrogate. Applied and Environmewntal Microbiology 86(17): 1-11.
 • [4] Casanova, L.M. & Waka, B. (2013): Survival of a Surrogate Virus on N95 Respirator Material. Infection Control and Hospital Epidemiology 34(12): 1334-1335.
 • [5] Turgeon, N., Toulouse, M.-J., Martel, B., Molneau, S., Duchaine, C. (2014):Comparison of Five Bacteriophages as Models for Viral Aerosol Studies. Applied and Environmental Microbiology 80(14): 4242-4250.
 • [6] DIN ISO 16000-36:2019-07, Innenraumluftverunreinigungen-Teil 36: Prüfkammer-Verfahren zur Bestimmung der Minderungsrate luftgetragener, kultivierbarer Bakterien durch Luftreiniger mit einer Prüfkammer.
 • [7] DIN ISO 16000-16:2009-12, Innenraumluftverunreinigungen - Teil 16: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Probenahme durch Filtration.
 • [8] DIN ISO 16000-17:2010-16 Innenraumluftverunreinigungen - Teil 17: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Kultivierungsverfahren.
 • [9] Baer, A. & Kehn-Hall, K. (2014): Viral Concentration Determination Through Plaque Assaya: Using Traditional and Novel Overlay Systems. Journal of Visualized Experiments 93: 1-10.
 • [10] Dulbecco, R. 1952. Production of plaques in monolayer tissue cultures by single particles of an animal virus. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 38:747-752.
 • [11] 39. BImSchV. Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen. Anlage 7 (zu §9) Zielwerte und langfristige Ziele für Ozon,
 

Oświadczenie Komisji ds. Higieny Powietrza w pomieszczeniach (IRK) w Federalnej Agencji Środowiska

Federalna Agencja Środowiska

Wykorzystanie mobilnych oczyszczaczy powietrza jako środka wspomagającego wentylację w szkołach podczas pandemii SARS-CoV-2

Uwagi wstępne

Po zaleceniu Komisji Higieny Powietrza w pomieszczeniach (IRK) w sprawie prawidłowej wentylacji i stosowania technologii wentylacji w szkołach w czasie pandemii SARS-CoV-2 w dniu 12 sierpnia 2020 r. (IRK 2020-1), doszło do dyskusji, czy w okresie zimowym mobilne oczyszczacze powietrza powinny być stosowane jako uzupełnienie lub zamiennik aktywnej wentylacji przez okna w salach lekcyjnych. Federalna Agencja Środowiska (UBA) rekomenduje w ulotce z 15 października 2020 r., sporządzonej na podstawie decyzji Konferencji Ministrów Edukacji (KMK) z 23 września 2020 r., stosowanie mobilnych oczyszczaczy powietrza tylko w wyjątkowych przypadkach i jako środek towarzyszący (UBA 2020-1). W oświadczeniu uzupełniającym UBA dotyczącym stosowania mobilnych oczyszczaczy powietrza z 22 października 2020 r. powtórzono to stanowisko (UBA 2020-2). IRK przy Federalnej Agencji Środowiska obszernie poruszył temat stosowania oczyszczaczy powietrza na posiedzeniu 27 października 2020 r. i niniejszym uzupełnia oświadczenie UBA z 22 października 2020 r. o dalsze szczegółowe informacje. Zastosowanie mobilnych oczyszczaczy powietrza może być wtedy przydatne, gdy odpowiednia wentylacja nie jest możliwa. Ponadto przy doborze urządzenia i warunkach instalacji należy przestrzegać określonych wymagań.

Systemy wentylacji i wentylacja w szkołach

Na dzień dzisiejszy systemy wentylacyjne są rzadko stosowane w szkołach, systemy klimatyzacji (RLT), w tym klimatyzacyjne, prawie wcale. Z grubsza szacunki wskazują, że takie techniki są dostępne tylko w około jednej na dziesięć szkół. Jeżeli systemy wentylacyjne są dostępne centralnie do zasilania całego budynku lub poszczególnych pięter lub zdecentralizowane stacjonarnie w poszczególnych pomieszczeniach (np. wbudowane w ściany zewnętrzne lub okna - proste systemy nawiewu i wywiewu), to w czasie pandemii SARS-CoV-2 do tych pomieszczeń powinno być dostarczane tylko powietrze zewnętrzne bez cyrkulacji powietrza. W ten sposób systemy wentylacyjne zasadniczo przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zakażenia wnętrz przez aerozole. Większość szkół używa okien tylko do wentylacji. Niezależnie od pandemii powietrze jest niezbędne do usuwania dwutlenku węgla, substancji chemicznych i cząstek unoszących się w powietrzu. W ten sposób trzeba również usuwać parę wodną (z ryzykiem powstania pleśni) z sal lekcyjnych. W tym miejscu IRK ponownie zwraca uwagę, że stężenia dwutlenku węgla> 2000 ppm w pomieszczeniach wewnętrznych są ogólnie uważane za niedopuszczalne pod względem higienicznym (Ad hoc AG 2008, UBA 2017) i są szkodliwe dla odnoszenia postępów w nauce (Salthammer et al.2016, Petersen et al. 2016). Celem jest osiągnięcie średniej wartości CO2 powyżej jednostki  wynoszącej 1000 ppm (IRK 2008, UBA 2017). Jeśli wentylacja odbywa się zgodnie z wytycznymi UBA z 15 października 2020 r., Można osiągnąć wymianę powietrza 3 na godzinę lub więcej. Ryzyko zakażenia przez aerozole skażone wirusami w powietrzu w pomieszczeniu ocenia się wówczas ogólnie jako niskie. Bardziej precyzyjne oceny ryzyka infekcji w różnych typach pomieszczeń przy użyciu modeli obliczeniowych są obecnie nadal opracowywane przez IRK i zostaną wkrótce przedstawione w kolejnym oświadczeniu (IRK 2020-2). Uwaga: podczas korzystania z mobilnych oczyszczaczy powietrza z filtrem aby skutecznie zmniejszyć ilość aerozolu w pomieszczeniu, wymagana jest sześciokrotność przepływu powietrza w pomieszczeniu na godzinę (Kähler et al.2020). Przepustowość powietrza w sensie zdolności transportowej urządzenia oznacza coś innego niż wymiana powietrza (wymiana powietrza) między powietrzem w pomieszczeniu a otoczeniem. Przepływ powietrza przez urządzenie nie jest bezpośrednio porównywalny z sytuacją wentylacji przez okna. Na przykład w mobilnych oczyszczaczach powietrza całe powietrze przepływa przez jedno urządzenie, podczas gdy w przypadku wentylacji okiennej powietrze w pomieszczeniu jest wymieniane przez znacznie większe powierzchnie otworów okiennych. W przypadkach, gdy nie można w odpowiedni sposób spełnić wymagań wentylacyjnych poprzez otwarcie okien, można wtedy zastosować odpowiednie mobilne oczyszczacze powietrza.

Rodzaje mobilnych oczyszczaczy powietrza

W rozumieniu niniejszego zalecenia mobilne oczyszczacze powietrza to wszystkie urządzenia, w których powietrze w pomieszczeniu przepływa przez mobilne (tzn. wolno stojące) urządzenie czyszczące zainstalowane w pomieszczeniu. Stosowane są głównie następujące procesy:

A) oczyszczanie powietrza za pomocą wysokowydajnych filtrów cząstek stałych (skuteczność filtra patrz uwaga poniżej)

B) czyszczenie za pomocą innych technologii filtrów (np. Filtry z węglem aktywnym, filtry elektrostatyczne)

C) uzdatnianie powietrza za pomocą technologii UV-C

D) uzdatnianie powietrza za pomocą ozonu, plazmy lub jonizacji

E) Połączenie kilku procesów.

Wysokowydajne filtry cząstek stałych są w stanie skutecznie zatrzymywać nawet bardzo małe cząsteczki, do których mogą przylegać wirusy SARS CoV-2 (rozmiar ok. 0,1 μm). Klasy filtrów H 13 i H 14 to w większości typowe filtry tkaninowe, których działanie opiera się na mechanicznej separacji cząstek. Ponadto efekt filtrujący filtrów tkaninowych można dodatkowo sfunkcjonalizować poprzez adsorpcję materiałów lub właściwości elektrostatyczne. Można zatem założyć, że oczyszczacze powietrza z takimi filtrami są w zasadzie skuteczne. Małe cząsteczki aerozolu mogą gromadzić się w pewnych warunkach środowiskowych, np. silnie podwyższona wilgotność względna, silniej kumulują się na sobie. W takich przypadkach filtry dokładne klasy filtrów ISO ePM1 70% lub ISO ePM1 80% są w stanie zatrzymać cząstki zanieczyszczone wirusami. Nie jest to jednak normalna sytuacja. Ponadto należy zauważyć, że wilgotność względna w pomieszczeniu, jako środek towarzyszący, o którym czasami mówi się publicznie, nie może być zwiększana arbitralnie, ponieważ w przeciwnym razie zwiększa się ryzyko rozwoju pleśni.

Niektórzy producenci od czasu do czasu zalecają łączenie filtrów z promieniowaniem UV-C (patrz sekcja Promieniowanie UV-C) w celu wykorzystania promieniowania UV do zabijania lub inaktywacji wirusów i innych patogenów zatrzymywanych przez wysokowydajne filtry cząstek stałych filtry można później wymienić i bezpiecznie zutylizować. Alternatywnie, zanieczyszczone filtry można również poddać obróbce termicznej w celu zabicia patogenów. Tak potraktowane filtry pozostają jednak pokryte osadzonymi cząstkami. Regularna wymiana filtra jest niezbędna, ponieważ zatkane filtry przepuszczają tylko niewystarczającą ilość powietrza.

Promieniowanie UV-C

UV-C może inaktywować wirusy SARS-CoV-2. Jakie dawki promieniowania są wystarczające przy stosowaniu UV-C w mobilnych oczyszczaczach powietrza, wymaga to dalszego wyjaśnienia. IRK zaleca, aby przed zakupem i użyciem przenośnych oczyszczaczy powietrza z UV-C, producenci przedstawili weryfikowalne dowody skuteczności, nawet gdy są używane w rzeczywistych warunkach pokojowych, takich jak sale lekcyjne, dotyczy to w szczególności wymaganej intensywności promieniowania i czasu przebywania cząstek obciążonych wirusami w napromieniowanej strefie. Promieniowanie UV-C może mieć negatywne skutki zdrowotne, dlatego Federalny Urząd Ochrony Przed Promieniowaniem (BfS) pilnie wymaga, aby przy korzystaniu z urządzeń mobilnych z technologią UV-C urządzenia te nie emitowały żadnego promieniowania UV-C - bezpośrednio lub rozproszonego - do pomieszczenia (BfS 2020). W takim przypadku jednak takie urządzenia można uruchamiać tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu nie ma osób lub osoby nie są narażone na promieniowanie. Za wszelką cenę należy unikać napromieniania oczu i skóry. IRK i BfS zalecają, aby producenci podawali informacje dotyczące bezpiecznej obsługi (unikanie bezpośredniego kontaktu z promieniowaniem UV-C).

W przypadku urządzeń mobilnych, które pracują z jonizacją lub plazmą, IRK nie uważa, aby ich skuteczność przeciwko wirusom i bakteriom w typowych warunkach pokojowych i kubaturach, jak to jest zwykle w szkołach, była wystarczająco przetestowana. Jeśli podczas użytkowania tworzy się ozon, istnieje również ryzyko, że podczas rzeczywistego działania szkodliwe produkty reakcji mogą przedostawać się do powietrza w pomieszczeniu w wyniku reakcji chemicznych z innymi substancjami (Gunschera i in.2016, Siegel 2016). Przed zakupem i użyciem sprzętu z procesami jonizacji i plazmy IRK zaleca producentom przedstawienie dowodów, że nie są generowane żadne szkodliwe emisje, poza testem skuteczności w warunkach laboratoryjnych.

IRK odradza stosowanie urządzeń, które bezpośrednio oczyszczają powietrze w urządzeniu ozonem i chcą w ten sposób uzyskać dezaktywację wirusów. Ozon może zostać uwolniony do powietrza w pomieszczeniu. Ozon jest silnie drażniącym gazem dla dróg oddechowych. Wykazano również, że ozon reaguje z innymi substancjami w powietrzu w pomieszczeniu, może to powodować powstawanie nowych zanieczyszczeń, takich jak formaldehyd (Moriske et al. 1998). Ponadto ozon reaguje z wieloma materiałami, co często prowadzi do powstawania niepożądanych produktów wtórnych (Poppendieck et al.2007). Oprócz stosowania mobilnych oczyszczaczy powietrza, coraz częściej dyskutuje się o rozpylaniu substancji dezynfekujących bezpośrednio do powietrza w pomieszczeniu w celu dezaktywacji wirusów. IRK odradza nebulizację roztworu nadtlenku wodoru (H2O2) lub roztworu podchlorynu sodu (NaOCl) do powietrza w pomieszczeniu. Obydwa są silnymi utleniaczami i w zależności od stężenia działają ostro drażniąco na skórę i błony śluzowe. Odradzamy również stosowanie innych środków dezynfekujących bez specjalnych środków ochronnych i analiz ryzyka. Użytkownicy nigdy nie mogą przebywać w pomieszczeniu podczas przeprowadzania dezynfekcji, a po użyciu należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby uniknąć narażenia na substancje czynne. Jeśli w indywidualnych przypadkach oficjalnie zlecony środek wymaga dezynfekcji pomieszczenia pod nieobecność ludzi, informacje o tym, jak to zrobić, można znaleźć w rozdziale 3.3 na liście środków dezynfekujących i metod przetestowanych i uznanych przez Instytut Roberta Kocha (Instytut Roberta Kocha). 2017).

Skuteczność oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach

Dla skutecznej ochrony prewencyjnej przed infekcjami decydujące znaczenie ma wydajność oczyszczacza powietrza w warunkach praktycznych. Często jednak świadectwa badań odnoszą się tylko do znormalizowanych warunków laboratoryjnych. Zdaniem IRK same one nie wystarczą, aby zagwarantować skuteczność urządzeń nawet w warunkach praktycznych. Obecnie brakuje wystarczająco wiarygodnych danych zebranych w warunkach praktycznych dla wielu modeli i typów urządzeń. W wypowiedziach reklamowych często wspomina się tylko o skuteczności filtra z czystej tkaniny, np. 99,95% dla całkowitej liczby cząstek w klasie filtra H 13. Ponieważ urządzenie filtrujące powietrze cyrkuluje tylko część powietrza w pomieszczeniu, to zmniejszenie na filtrze nie jest tym samym, co rzeczywiste zmniejszenie obciążenia cząstkami a) w urządzeniu mobilnym i b) w rzeczywistym pomieszczeniu. Jak opisano, stwierdzenia dotyczące skuteczności mobilnych oczyszczaczy powietrza w salach lekcyjnych zwykle pochodzą z testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. W międzyczasie dostępne są pierwsze wyniki testów z różnych podejść badawczych do pomieszczeń modelowych (Kahler 5 i in. 2020, Exner i in. 2020), a także pierwsze badania w prawdziwych salach lekcyjnych (Curtius i in. 2020). Wyniki nie zapewniają spójnego obrazu. W niektórych przypadkach donoszono o skutecznych redukcjach cząstek (Kahler i in. 2020, Curtius i in. 2020). W innych scenariuszach, w zależności od sytuacji montażowej i punktów pomiarowych w pomieszczeniu, skuteczne redukcje (testowane z bakteriofagami) uzyskiwano tylko w bliskim zasięgu, podczas gdy w innych punktach pomiarowych dalej od urządzenia nie wykazano prawie żadnego efektu (Exner i in.2020).

Na tle wciąż skąpych danych IRK jest zdania, że ​​skuteczność wyrobów w odpowiednich warunkach praktycznych powinna zostać należycie oceniona przed użyciem. Należy wziąć pod uwagę nie tylko dane dotyczące wydajności (w szczególności przepustowość powietrza - patrz uwaga poniżej, w przypadku filtrów, stopień separacji), ale także specyficzne warunki eksploatacji (np. warunki przestrzenne, gęstość wykorzystania, rozmieszczenie filtra powietrza w pomieszczeniu, wszelkie przeszkody w przepływie). Uwaga: dane techniczne muszą być podane w sposób przejrzysty dla strumieni objętości. Wartości mocy akustycznej i zużycie energii elektrycznej należy podać dla określonych strumieni objętości. Moc akustyczną należy określić zgodnie z metodą normatywną dla klasy dokładności 1 (np. DIN EN ISO 3741). Projekt urządzeń pod kątem parametrów akustycznych powinien opierać się na wartościach orientacyjnych dla różnych pomieszczeń zgodnie z VDI 208. Urządzenia powinny zasadniczo być zgodne z VDI 6022. Klasy filtrów cząstek stałych zdefiniowano w normie EN ISO 16890. Pomieszczenie powinno mieć pełny przepływ i należy unikać „martwych stref”. Aby w wystarczającym stopniu usunąć cząsteczki aerozolu z powietrza w całych salach lekcyjnych, urządzenia muszą być odpowiednio zaprojektowane. Często stosowanym kryterium jest tzw. „Clean Air Delivery Rate (CADR)”, tj. szybkość dostarczania oczyszczonego powietrza. Wartość CADR wskazuje, która objętość powietrza jest oczyszczana z aerozoli w dużym zakresie od 0,09 μm do 11 μm w danym czasie. W Niemczech często określa się natężenie przepływu w m3/h. Wydajność urządzeń charakteryzuje się stopniem oddzielenia odpowiednich klas wielkości cząstek i natężeniem przepływu wymaganym dla danego zastosowania (patrz uwaga powyżej). Należy zauważyć, że wartość CADR jest określana w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych z określonymi cząstkami (dym, kurz, pyłki) na najwyższym poziomie wydajności (AHAM AC-1 2019) i nie pozwala na żadne konkretne stwierdzenia dotyczące skuteczności wobec bioaerozoli.

W przypadku dodatkowego zastosowania odpowiednich mobilnych oczyszczaczy powietrza należy przestrzegać następujących zasad:
 

 • Przepustowość powietrza (lub CADR) musi być dostosowana do wielkości sali lekcyjnej i naturalnej wymiany powietrza w pomieszczeniu (zwykle pięć do sześciu razy większa niż objętość pomieszczenia na godzinę (nieporównywalna z wymianą powietrza przez okna) i nie może powodować przeciągów. Aby uzyskać skuteczne czyszczenie, przepustowość powietrza powinna być generalnie ustawiona na wyższym poziomie niż wymagana wymiana powietrza podczas wietrzenia okien - patrz uwaga w części „Systemy wentylacji i wentylacja w szkołach”.
 • Należy dopilnować, aby całe powietrze w pomieszczeniu było wychwytywane przez urządzenia przez cały okres użytkowania.
 • Emisja hałasu przez odpowiednie urządzenie nie może prowadzić do ogólnego zanieczyszczenia hałasem ani dla poszczególnych uczniów lub nauczycieli. Dane akustyczne urządzeń muszą zostać określone przez producenta dla nominalnego działania. IRK uważa, że ​​poziom hałasu (ciągły poziom dźwięku) powyżej 40 dB (A) może przeszkadzać w realizacji lekcji.
 • Żadne niepożądane produkty wtórne (zanieczyszczenia) nie mogą być uwalniane. Urządzenia muszą być serwisowane regularnie i profesjonalnie.

Oczyszczacze powietrza nie mogą zastąpić systemów wentylacyjnych i wentylacyjnych

 IRK widzi następujące gradacje priorytetów dla środków wentylacyjnych:

1) Regularna, intensywna wentylacja przez okna w oparciu o zalecenia IRK z 12 sierpnia 2020 r. oraz wytyczne UBA z 15 października 2020 r. lub poprzez zastosowanie systemów wentylacji centralnej lub od podłogi do sufitu.

2) Jeżeli wentylacja przez okna jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie, należy sprawdzić montaż prostych układów nawiewno-wywiewnych. Takie systemy mogą pozostać na miejscu nawet po sytuacji pandemii i jeśli wentylacja jest ograniczona przyczynić się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach w perspektywie długoterminowej.

3) Jeżeli nie można zastosować środków podanych w (1) i (2), można rozważyć użycie mobilnych oczyszczaczy powietrza. Jednak nie mają one zastępować wentylacji, a jedynie ją wspierać. W każdym przypadku wietrzenie musi być przeprowadzone, nawet jeśli w takich przypadkach tylko w ograniczonym zakresie. Pomieszczenia, w których nie ma możliwości wietrzenia przez okna i nie jest stosowany system wentylacji, nie nadają się do nauczania. W przypadkach, o których mowa w punkcie (3), IRK uważa mobilne oczyszczacze powietrza, których zdolność do usuwania cząstek zawierających wirusy została udowodniona eksperymentalnie w rzeczywistych pomieszczeniach, jako środek towarzyszący zmniejszający ryzyko infekcji. IRK ponownie podkreśla, że ​​stosowanie tych urządzeń nie powoduje usunięcia wszystkich nieczystości z powietrza w pomieszczeniach (por. uwagi w części „Systemy wentylacji i wentylacja w szkołach”). Mobilne oczyszczacze powietrza jedynie rozprowadzają powietrze w pomieszczeniu i nie zastępują niezbędnego dopływu powietrza z zewnątrz.

Już w 2015 roku IRK wydał fundamentalną opinię dotyczącą stosowania oczyszczaczy powietrza i możliwości ich usuwania z powietrza zanieczyszczeń (substancji chemicznych i pyłu) (IRK 2015). Oświadczenia zawarte w tej publikacji nadal mają zastosowanie. Wszystkie wymienione tutaj środki, koncepcje i techniki wentylacji, a także stosowanie mobilnych oczyszczaczy powietrza, jeśli ma to zastosowanie, nie zastępują ogólnie znanych środków ochronnych przeciwko SARS CoV-2, a także nie zapewniają żadnej skutecznej ochrony przed narażeniem przez bezpośredni kontakt lub zakażenie kropelkowe z niewielkiej odległości. Dlatego należy przestrzegać zasad AHA (odległość, higiena / mycie rąk, codzienne maski) niezależnie od powyższych środków (AHA + L)! W przypadku scenariuszy dotyczących przypadków indywidualnych IRK pracuje obecnie nad kolejną rekomendacją, w której - na podstawie modeli obliczeniowych - można podać prognozę względnego ryzyka zakażenia podczas przebywania w salach lekcyjnych, ale także w szkolnych halach sportowych i aulach (IRK 2020-2).

Literatura

Współtwórcy raportu

Współtwórcy raportu Oświadczenie Komisji ds. Higieny Powietrza w pomieszczeniach IRK w Federalnej Agencji Środowiska

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności