Wybierz swój język

Systemy grzewcze z kolektorami słonecznymi

Promieniowanie całkowite dobór kolektorów

Energia słoneczna jest wykorzystywana od bardzo dawna. W lecie promieniowanie słoneczne ogrzewa budynki oraz wodę użytkową, w zimie może wspomagać pracę urządzeń wykorzystujących energię zawartą w drewnie, węglu, ropie naftowej i gazie. W celu ochrony zapasów paliwa gromadzonych przez miliony lat, branża techniki grzewczej podejmowała konsekwentne kroki umożliwiające odpowiedzialne postępowanie z tymi zasobami.

Efektem tych dążeń jest wykorzystanie energii promieniowania słonecznego przez kolektory słoneczne. Dzięki kolektorom o wysokiej jakości technicznej i dopasowanym do nich systemem grzewczym, wykorzystanie tej energii w dzisiejszych czasach staje się powszechne.

Promieniowanie słoneczne jest to strumień energii wysyłany przez słońce równomiernie we wszystkich kierunkach . Do górnej strefy atmosfery Ziemi promieniowanie to dociera ze stałą mocą 1,36 kW/m2, jest to tzw wartość stałej słonecznej.

Podczas przenikania przez atmosferę Ziemi, promieniowanie słoneczne zostaje osłabione przez odbicia, rozproszenie i absorpcję spowodowane przez cząsteczki pyłu oraz molekuły gazów. Część promieniowania, która bez przeszkód przeniknęła przez atmosferę, dociera bezpośrednio do powierzchni Ziemi. Jest to tzw promieniowanie bezpośrednie. Część promieniowania słonecznego odbita lub wchłonięta przez cząsteczki pyłu lub molekuły gazów i następnie przez nie wypromieniowana dociera do powierzchni Ziemi w sposób nieukierunkowany, jest to tzw. promieniowanie rozproszone.

Suma promieniowania bezpośredniego i rozproszonego daje promieniowanie całkowite.

Energia promieniowania słonecznego w Polsce waha się zależnie od regionu od 976 do 1061 kWh/m2 a przy średniej mocy ok. 120W/m2. W miesiącach letnich jest wypromieniowanych ok. 75%, a w miesiącach zimowych ok. 25% energii słonecznej. Do ogrzewania budynków, do przygotowania ciepłej wody i do podgrzewania basenów kąpielowych są stosowane instalacje termicznych kolektorów słonecznych wzgl. Powierzchnie absorberów. Absorbery instalacji kolektorów słonecznych absorbują krótkofalowe promieniowanie słoneczne o maksymalnej mocy 1000 W/m2 na powierzchni ziemi i przetwarzają je na ciepło i służą głównie do podgrzewania wody basenowej.

Kolektory słoneczne są zróżnicowane zależnie od konstrukcji: kolektory płaskie, kolektory próżniowo-rurowe, absorbery dla basenów kąpielowych.

Kolektor płaski składa się z płyty metalowej, najczęściej z powłoką selektywną, powierzchni absorbera ze zintegrowanymi rurami. Ciecz będąca nośnikiem ciepła przepływa przez rury, pobiera energię słoneczną i transportuje ją do systemu grzewczego. W celu zmniejszenia strat ciepła do otoczenia strona odwrotna absorbera jest izolowana, a strona wierzchnia jest pokryta jedno-lub dwuwarstwową płytą szklaną lub transparentną płytą z tworzywa sztucznego.

Kolektory płaskie można zintegrować z pokryciem dachu lub zamontować za pomocą stojaka np. na dachu. W miesiącach letnich temperatura cieczy będącej nośnikiem ciepła osiąga maksymalne wartości prawie 100°C. Kolektor płaski dostarcza rocznie ok. 400 do 450kWh/m2 energii słonecznej na wyjściu z kolektora.

Energia ze słońca - Systemy kolektorów słonecznych Weishaupt WTS-F1 i WTS-F2

Energia słoneczna jest do dyspozycji bezpłatnie przez cały rok. W połączeniu z nowoczesnym, oszczędnym systemem grzewczym jej wykorzystanie jest nie tylko uzasadnione z punktu widzenia ekologii, lecz również bardzo wygodne.

Znakomita jakość materiałów i staranne wykonanie kolektorów słonecznych Weishaupt zapewnia przez dziesiątki lat wysoki uzysk solarny. Jest on regularnie kontrolowany przez uznawane w całej Europie laboratorium badawcze przyznające certyfikat Solar Keymark.

Systemy kolektorów słonecznych zabudowa w dachu

Najwyższa jakość decyduje o długiej żywotności

Wysokiej jakości materiały i bezkompromisowe zastosowanie najnowszych technologii obróbki są gwarancję wysokiego uzysku solarnego w długim okresie czasu.

 • Szczególnie przejrzysta szyba solarna klasy U1 (dopuszczenie SPF Instytutu Techniki Solarnej) potęguje długotrwałą, wysoką wydajność absorbera. Jest stabilna, odporna na uderzenia gradu i, jeżeli to konieczne, można nawet po niej chodzić. Gdyby jednak na skutek działania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych uległa uszkodzeniu, można ją bez problemów wymienić.
 • Aby osiągnąć wysoki uzysk ciepła, również przy niskich temperaturach zewnętrznych, kolektory wyposażono -dla ochrony przed stratami na skutek wychłodzenia- w wysokiej jakości, niezawierającą klejów izolację cieplną.

Technika absorpcyjna maksymalizująca uzysk solarny

Innowacyjna konstrukcja absorbera w połączeniu ze starannym wykonaniem zapewnia optymalny uzysk energii.

 • Podstawą wysokiej sprawności jest selektywna, wielowarstwowa powłoka absorbera Mirotherm. Oprócz promieniowania bezpośredniego wykorzystuje ona również promieniowanie rozproszone.
 • Podwójny spaw laserowy łączy meandrowo uformowaną rurę miedzianą z aluminiowym absorberem. Dzięki tej innowacyjnej technologii zapewniona jest nieprzerwana, znakomita wymiana ciepła.
 • Meander z rury miedzianej wykonany w formie jednego elementu (bez połączeń) umożliwia równomierny przepływ nośnika ciepła. Jest on dostosowany do pracy w trybie "Low-Flowr, jak i "High-Flow". Jeżeli w miesiącach letnich ciepło nie jest odbierane, gwarantuje on bezpieczeństwo eksploatacyjne również w okresach stagnacji. Ponadto meander zapewnia niezawodne odpowietrzenie systemu.

Dobry bilans ekologiczny

Już podczas produkcji kolektorów słonecznych Weishaupt wartością nadrzędną jest minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Po wyeksploatowaniu kolektorów użyte do produkcji materiały mogą być przetworzone w ekologiczny sposób i ponownie wykorzystane. Kolektory Weishaupt mogą być w całości poddane recyklingowi.

Systemy solarne stanowią idealne uzupełnienie produkowanych przez firmę Weishaupt systemów grzewczych. Oba systemy są perfekcyjnie do siebie dopasowane i tworzą zgraną całość. Zakup systemów solarnych Weishaupt opłaca się zarówno w przypadku budowy nowej instalacji, jak i modernizacji starej.

Optymalne rozwiązanie dla każdego rodzaju dachu

Przykłady montażu kolektorów na dachu


Kolektory do montażu na dachu płaskim

Mogą być montowane, nie tylko pod różnym kątem na wspornikach na powierzchniach płaskich, ale również na fasadach budynków lub innych konstrukcjach.

Kolektory do montażu w dachu

Są harmonijnie zintegrowane z pokryciem dachu. Dostępną płaszczyznę dachu można optymalnie wykorzystać, ponieważ kolektory w układzie pionowym lub poziomym można zamontować w różnych konfiguracjach w kilku rzędach jeden nad drugim lub obok siebie.

Wszystkie wersje kolektorów mają zastosowanie w równym stopniu w nowych instalacjach grzewczych, jak również mogą być uzupełnieniem już istniejących,

Malowana proszkowo powierzchnia zewnętrzna

Malowana proszkowo powierzchnia zewnętrzna wykonanej z wysokiej jakości aluminium ramy jest bardzo estetyczna i odporna na wpływ warunków atmosferycznych.

System montażowy firmy Weishaupt pozwala na bezpieczny i prosty montaż kolektorów

Dzięki znakomitym materiałom i logicznemu ułożeniu czynności montażowych, kolektory Weishaupt można zamontować szybko i bezpiecznie.

 • Do montażu kolektorów potrzebne jest tylko jedno narzędzie.
 • Elementy konstrukcji nośnej płyt kolektorów, tj. szyny, kotwy dachowe oraz wsporniki do dachów płaskich są wykonane z aluminium, dzięki czemu są łatwe w przenoszeniu.
 • Poziomowane szyny oraz kotwy dachowe z regulacją wysokości pozwalają dopasować kolektory słoneczne do różnie uformowanych dachów i rodzajów dachówek.

Duże zapotrzebowania na ciepło - Kolektory typu K3 i K4

Nowa generacja kolektorów słonecznych jest rozszerzeniem oferty systemów Firmy Weishaupt.

Kolektory te zostały stworzone specjalnie do montażu na:

 • płaskich powierzchniach np. na dachach płaskich
 • na dachach pochyłych nad połacią dachu

Kolektory znakomicie nadają się do zastosowania w obiektach o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę do wspomagania ogrzewania np. hotelach, obiektach sportowych, domach wielorodzinnych, domach opieki itd.

Zalety montażowe

Zintegrowane hydrauliczne przewody systemowe umożliwiają połączenie hydrauliczne do dziesięciu kolektorów w jednym rzędzie.

 • Krótszy czas montażu i mniejsze zużycie materiałów (nie są potrzebne dodatkowe elementy rurowe, materiały izolacyjne itd-) znacznie redukują koszty systemu
 • Dzięki złączkom oszczędzamy czas przy montażu kolektorów. Uszczelnienia "metal na metal" gwarantują długotrwałą szczelność.
 • Do montażu kolektorów potrzebne jest tylko jedno narzędzie.
 • Elementy konstrukcji nośnej płyt kolektorów, tj. szyny, kotwy dachowe oraz wsporniki do dachów płaskich są wykonane z aluminium, dzięki czemu są łatwe w przenoszeniu.
 • Poziomowane szyny oraz kotwy dachowe z regulacją wysokości pozwalają dopasować kolektory słoneczne do rożnie uformowanych dachów i rodzajów dachówek.

Kompensatory zapewniają, długotrwała, i bezpieczna, eksploatację

W miesiącach letnich, szczególnie w przypadku dużych pól kolektorów, występują względnie wysokie temperatury w systemie. Aby zniwelować wydłużenia elementów spowodowane wysoką temperaturą Weishaupt stosuje specjalne kompensatory w połączeniach między kolektorami. Zaletą takiego rozwiązania jest pewność długotrwałej, bezpiecznej eksploatacji.

Najlepsza jakość, wyraziste wzornictwo

Kolektory solarne wytwarzane są z najwyższą precyzją. Jednorodna, płaska powierzchnia wywołuje doskonałe wrażenie estetyczne.

Wysoką stabilność zapewniają spawana aluminiowa rama odporna na wpływ warunków atmosferycznych, tylna ściana z walcowanego aluminium oraz szyba solarna zamocowana za pomocą kleju o długotrwałej estetyczności

Wyższy uzysk solarny

Aby przez cały rok osiągać możliwie wysokie uzyski należy chronić kolektory przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz kolektora i powstawaniem długotrwałych zamgleń szyb solarnych.

 • Szyba solarna połączona jest z aluminiową ramą za pomocą wysokiej jakości, dwuskładnikowego kleju o długotrwałej elastyczności. Jest on całkowicie odporny na wpływ warunków atmosferycznych i charakteryzuje się długą żywotnością.
 • Specjalny system napowietrzająco-odpowietrzający zapewnia optymalny klimat wewnątrz kolektora.
 • Aby osiągać najwyższy uzysk energetyczny stworzony został wysokowydajny absorber.
 • Wielowarstwowa powłoka absorbera Mirotherm oprócz promieniowania bezpośredniego wykorzystuje również promieniowanie rozproszone.
 • Meandrowo uformowana rura miedziana połączona jest z absorberem za pomocą podwójnego spawu laserowego. Dzięki tej technologii zapewniona jest znakomita wymiana ciepła.
 • Meander z rury miedzianej jest w równym stopniu przystosowany do pracy w trybie "Low-Flow', jak i "High-Flow'. Ponadto takie rozwiązanie zapewnia najlepsze odpowietrzanie i bezpieczeństwo eksploatacyjne również w okresach stagnacji (ochrona przed przegrzaniem w miesiącach letnich).

Technika systemowa

Firma Weishaupt obok kolektorów słonecznych, dysponuje również bogatą ofertą techniki systemowej. Należą do niej między innymi:

 • Wysokowydajne grupy hydrauliczne z izolacją cieplną do różnorodnych zastosowań.
 • Podwójne, rurowe przewody systemowe.
 • Biwalentne zasobniki solarne i zasobniki energii w wielu wariantach mocy.
 • Wydajne systemy przygotowania C.W.U. zapewniające wysoki komfort ciepłej wody.
 • Inowacyjne regulatory solarne do niemal każdego wariantu.

Kolektory do montażu na dachu

Są przeznaczone do montażu na dachach spadzistych. W odróżnieniu od kolektorów do montażu w dachu, można je montować w układzie poziomym lub pionowym nad pokryciem dachowym.

Regulator solarny WCMSol i solarne zespołypompowe WHPSol Weishaupt

Modułowy system

Zbudowany modułowo system regulacji WCM ze strategią platformową oferuje wiele korzyści instalatorowi i użytkownikowi. Dla różnych obszarów zastosowańopracowane zostały specjalne moduły regulacyjne. Moduły połączone są ze sobą za pomocą magistrali eBUS. Dzięki temu zapewniona jest niezawodna i zgodna z zapotrzebowaniem dostawa ciepła:

WRSol 1.1 i 2.1

Dzięki zrozumiałym tekstom i intuicyjnemu panelowi obsługa regulatora solarnego WRSol jest bardzo prosta. Między innymi wspomaga on uruchomienie instalacji, ponieważ każdy wybrany wariant hydrauliczny jest wyświetlany w formie grafiki na podświetlanym wyświetlaczu. Na wyświetlaczu można w komfortowy sposób śledzić uzyski solarne. Przedstawiane są graficznie, zgodnie z dokonanym wyborem, uzyski dzienne, miesięczne lub roczne. Regulatory solarne WRSol mogą sterować zarówno oszczędzającymi energię pompami z regulacją prędkości obrotowej, jak również pompami standardowymi. Wersja WRSol 1.1 oferuje wybór wśród5 wariantów hydraulicznych. Poza tym ma 2 wyjścia przekaźnikowe i 5 wejść dla czujników. Wersja 2.1 została stworzona do regulacji kompleksowej systemu solarnego. Oferuje wybór wśród 37 wariantów hydraulicznych i posiada5 wyjść przekaźnikowych i 10 wejść dla czujników.

Regulator solarny Weishaupt WCMSol

Jest częścią modułowego systemu regulacji Weishaupt WCM. Obsługiwany jest on poprzez moduł zdalnego sterowania WCM-FS. Dodatkowo za pomocą WCM-FS można przywołać wiele informacji np. uzyski solarne wraz z historią, temperatury, wielkości przepływów itd. WCMSol został specjalnie przystosowany do współdziałania z energooszczędnymi pompami z regulacją prędkości obrotowej. Stosowany jest do instalacji solarnych w połączeniu z zasobnikiem energii WES lub dwufunkcyjnym podgrzewaczem wody WASol.

Regulator Solarny WCMSol

Kolektor próżniowy rurowy posiada absorber zamknięty w szklanej rurze próżniowej. Transport ciepła odbywa się bezpośrednio- ciecz będąca nośnikiem ciepła przepływa przez absorber lub pośrednio za pomocą rurek ciepła (heat pipe). Wykorzystując zasadę działania rurek ciepła, czynnik chłodniczy transportuje ciepło z absorbera do wymiennika ciepła umieszczonego na górnym końcu kolektora. Czynnik chłodniczy paruje w wyniku dopływu ciepła i unosi się w rurze ciepła. Ciecz będąca nośnikiem ciepła, która przepływa przez wymiennik ciepła, przejmuje ciepło, a czynnik chłodniczy skrapla się. Ciekły czynnik chłodniczy spływa w wyniku nachylenia kolektora z powrotem w dół. Temperatura cieczy będącej nośnikiem ciepła może osiągnąć do 250°C. Kolektor rurowy osiąga wysoką sprawność i dostarcza rocznie ok. 500 kWh/m2 energii słonecznej na wyjściu z kolektora.

WCM-FS

Moduł zdalnego sterowania może być zamontowany w kotle lub w mieszkaniu. Intuicyjna obsługa za pomocą klawiszy funkcyjnych wspomagana jest przez podświetlany wyświetlacz.

Solarne zespoły pompowe WHPSol Weishaupt

Solarne zespoły pompowe WHPSol Weishaupt

WHI pump-sol

Efektem wprowadzenia do techniki solarnej solarnych zespołów pompowych WHPSol jest dostępność od zaraz zaawansowanych i efektywnych energetycznie systemów. W porównaniu z tradycyjnymi pompami pompy z regulacją prędkości obrotowej pobierają znacznie mniej prądu. Dopłata za taką pompę amortyzuje się w bardzo krótkim czasie dzięki oszczędności energii elektrycznej. Zespoły pompowe Weishaupt są perfekcyjnie dopasowane do modułów regulacji Weishaupt takich jak WCMSol i WCMFS. Dzięki temu osiągana jest optymalna efektywność energetyczna.

Ogrzewanie przy udziale kolektorów słonecznych

Wytwarzanie ciepła dla pomieszczeń przez instalację słoneczną jest możliwe tylko warunkowo. Ciepło do ogrzewania pomieszczeń jest potrzebne w okresach o małym promieniowaniu słonecznym. Instalacja słoneczna o wielkości 6m2 podgrzewa w okresie miesięcy letnich wodę i może w powiązaniu z kombinowanym zasobnikiem dostarczyć w niektórych okresach energii grzewczej w wystarczającej ilości. Energia słoneczna podgrzewa w pierwszej kolejności zasobnik ciepłej wody. Dopiero zbędna ilość energii służy do podgrzewania buforowego zasobnika grzewczego. Instalacje słoneczne o powierzchni 30m2 mogą w przypadku domów niskoenergetycznych dostarczyć w okresie 6 miesięcy letnich wystarczającą ilość ciepła do ogrzewania pomieszczeń. W ciągu 6 miesięcy zimowych energia słoneczna nie jest w stanie ogrzać budynku, a brakujące zapotrzebowanie musi zostać pokryte przez ciepło akumulowane lub przez dodatkowe systemy grzewcze.

Domy pasywne są wykonywane w wysokim standardzie izolacji termicznej tak, że budynek przez cały rok może być ogrzewany energią słoneczną. W zbiorniku wodnym o pojemności 14m3 energia słoneczna występująca w miesiącach letnich może zostać zmagazynowana na okres grzewczy i może zaopatrywać dom dwurodzinny w wystarczającą ilość energii grzewczej. Małe zaopatrzenie dodatkowe w niewielką ilość energii odbywa się za pomocą elektrycznego ogrzewania uzupełniającego.

Roczna sprawność użytkowa systemu wynosi 20%

Zasobniki energii Weishaupt WES 660 i WES 910 - ciepło na zapas

Zasobniki energii Weishaupt WES 660 A i WES 910 A

Weishaupt - Kotłownia gazowa Thermo Condens wspomagana solarem Thermo Solar magazynująca energię w zbiorniku Aqua Sol

Oprócz podgrzewania wody użytkowej coraz większe znaczenie zyskuje wspomaganie ogrzewania energią słoneczną. Kolektor słoneczny przejmuje wówczas zadanie częściowego podgrzewania wody grzewczej, zwiększając tym samym sprawność całego systemu. Dzięki temu można dodatkowo zaoszczędzić energię.

Warunkiem działania takiego systemu jest zastosowanie odpowiedniego typu zasobnika, który zapewni optymalną dystrybucję ciepła uzyskanego z energii słonecznej zarówno do wspomagania ogrzewania budynku, jak również do podgrzewania wody użytkowej.

Zasobniki energii Weishaupt WES stanowią istotny element optymalnego zarządzania energią dla najróżniejszych źródeł energii oraz kompleksowych systemów grzewczych. Systemowi podgrzewania wody użytkowej stawia się przy tym najwyższe wymagania pod względem komfortu poboru wody oraz warunków higienicznych.

Weishaupt oferuje znakomicie dopasowane do siebie systemy grzewcze i solarne. Oprócz gazowych systemów grzewczych oferta obejmuje również wielowariantowy program solarny oraz zasobniki energii WES. Urządzenia te pozwalają na wykorzystanie bezpłatnej energii słonecznej do wspomagania ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Udział energii słonecznej w pokryciu rocznego zapotrzebowania: 30%

Systemy kolektorów słonecznych z zasobnikami energii pozwalają pokryć do 30% zapotrzebowania na ciepło za pomocą energii słonecznej w skali całego roku. Gdy Słońce nie świeci gotowość zasobnika do dostarczenia minimalnej wymaganej ilości ciepłej wody zapewnia gazowy kocioł grzewczy.

Komfort poboru ciepłej wody

Zasobniki energii Weishaupt spełniają wysokie wymagania pod względem komfortu ciepłej wody i jej parametrów higienicznych. Zimna woda podgrzewa się podczas przepływu przez spiralny wymiennik ciepła w postaci ukształtowanej rury falistej ze stali nierdzewnej. Zawirowania powstające w profilu falistym oraz duża powierzchnia zapewniają wysoką skuteczność wymiany ciepła, a tym samym efektywne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Również podczas poboru ciepłej wody użytkowej utrzymana jest odpowiednia temperatura.

Zasada przepływowego podgrzewania oraz stosunkowo niewielki zapas wody sprawia, że woda użytkowa jest zawsze świeża. Częsta wymiana wody oraz intensywny przepływ eliminują występowanie przestojów wody, dzięki temu zagwarantowane są wzorcowe parametry higieniczne. Obok parametrów higienicznych system zapewnia dużą wydajność przygotowania ciepłej wody, dlatego też zasobniki energii WES znakomicie nadają się do zastosowania w obiektach o dużym zapotrzebowaniu na wodę np. pensjonatach i hotelach.

Opatentowana warstwowa kolumna termiczna

Cztery jednowarstwowe poziomy zapewniają metodyczną dystrybucję ciepła wewnątrz zasobnika energii. W takim systemie rozprowadzania ciepła woda podgrzana dzięki energii słonecznej kierowana jest najpierw do górnej części zbiornika, aby w ciągu jak najkrótszego czasu można było dysponować ciepłem do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Warstwowa kolumna termiczna z odpowiednio dobranym solarnym wymiennikiem ciepła działa wyłącznie zgodnie z zasadami fizyki (prawo wyporu). Nie są potrzebne żadne komponenty mechaniczne ani zewnętrzne wymienniki ciepła z dodatkowymi pompami. Dzięki temu praca systemu przebiega bez jego zużycia. Zapewniona jest zatem długa, bezawaryjna eksploatacja całego systemu.

Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem zasobnika energii Weishaupt WES

Jeżeli poza podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej również ogrzewanie ma być wspomagane energią z systemu kolektorów słonecznych, konieczne jest zastosowanie zasobnika energii o dużej pojemności (660 i 910 litrów). Innowacyjny zasobnik energii Weishaupt WES może wykorzystywać ciepło z wielu źródeł (kocioł na paliwo stałe, kominek, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, itd.) zapewniając przy tym idealną dystrybucję ciepła oraz wysoką wydajność przygotowania ciepłej wody o wzorcowych parametrach higienicznych.

Skuteczna ochrona termiczna

Aby zachować w zasobnikach energii ciepło uzyskane z energii słonecznej firma Weishaupt zastosowała optymalną ochronę termiczną.

Specjalna izolacja z żywicy melaminowej przylega ściśle do ścian zbiornika zapobiegając jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza.

Dodatkowa inwestycja w izolację z żywicy melaminowej zamiast zastosowania np. miękkiej pianki opłaca się pod każdym względem, tym bardziej, że w zasobnikach energii Weishaupt izolowane jest również dno zbiornika.

Zasobnik energii Weishaupt wersja WES C

Weishaupt – Zasobnik energii WES 910-C do wspomagania ogrzewania solarami

Dostawa ciepła na najwyższym poziomie

Zasobnik energii Weishaupt w sposób ekonomiczny magazynuje, warstwuje i rozdziela ciepło pozyskane z różnych źródeł energii (gazowego lub olejowego systemu kondensacyjnego, instalacji solarnej, kotła na paliwo stałe lub kominka). Darmowe ciepło solarne z zasady gromadzone jest w najwyższym obszarze zasobnika WES i w przypadku zapotrzebowania wykorzystywane absolutnie priorytetowo.

30% udział energii słonecznej w pokryciu rocznego zapotrzebowania

Systemy solarne z zasobnikami energii pozwalają pokryć do 30%zapotrzebowania na ciepło za pomocą energii słonecznej w skali całego roku. Gdy słońce nie świeci gotowość zasobnika do dostarczenia minimalnej wymaganej ilości ciepłej wody zapewnia gazowy kocioł grzewczy.

Komfort poboru ciepłej wody

Korzystny przepływ w wymienniku z rury falistej

Zasobniki energii Weishaupt w wersji "C" i "W" spełniają wysokie wymagania pod względem higieny i komfortu poboru ciepłej wody. Zimna woda podgrzewa się podczas przepływu przez spiralny wymiennik ciepła wykonany z rury falistej ze stali nierdzewnej. Zawirowania powstające dzięki profilowi falistemu oraz duża powierzchnia wymiany zapewniają wysoką skuteczność wymiany ciepła, a także znakomitą gęstość strumienia ciepła. Zasada przepływowego podgrzewania oraz stosunkowo niewielka ilość ciepłej wody gwarantują wzorcowe parametry higieniczne.

Niezwykła skuteczna dwukomponentowa izolacja cieplna Isodual

Innowacyjna izolacja cieplna gwarantuje optymalne warunki magazynowania zgromadzonego ciepła. Zapewniają to dwie warstwy. Pierwsza, wewnętrzna warstwa o grubości 20 mm wykonana z mocnych, a jednocześnie miękkich włókien perfekcyjnie przylega do ściany zasobnika. Ścisłe przyleganie całkowicie eliminuje cyrkulację powietrza. Druga warstwa z Neoporu o grubości 80 mm składa się z trzech segmentów i jest dopełnieniem systemu izolacji cieplnej. Montaż izolacji jest prosty. Dzięki nacięciom w warstwie z Neoporu można przed montażem nadać segmentom ostateczną formę.

Zintegrowany wymiennik solarny z warstwową kolumną termiczną (wersja "C" i "S")

Poprzez połączoną z wymiennikiem ciepła solarną kolumnę termiczną ciepła woda grzewcza transportowana jest najpierw do górnego sektora zasobnika. Rozprowadzenie ciepła wewnątrz zasobnika WES zapewniają rożne, zintegrowane z kolumną warstwową kanały termiczne. Działanie kolumny warstwowej z kanałami termicznymi oparte jest naprawach fizyki. Nie są potrzebne dodatkowe elementy mechaniczne, zewnętrzne wymienniki ciepła czy pompy. System nie zużywa się i gwarantuje długotrwałą żywotność i zachowanie precyzyjnej funkcjonalności. Dzięki umieszczeniu z przodu wymiennika ciepła powstały idealne warunki do podłączenia pompowego zespołu solarnego. Za pomocą zestawu przyłączeniowego można zabudować zespół pompowy bezpośrednio na zasobniku energii.

Tłumik strumienia

Tłumik strumienia zapewnia temperaturowe uwarstwienie termiczne

Warunkiem optymalnego wykorzystania energii solarnej jest precyzyjne uwarstwienie termiczne wewnątrz zasobnika. Zachowanie uwarstwienia termicznego zapewniają optymalnie pod względem termodynamicznym ukształtowane tłumiki strumienia. Wpływający strumień wody grzewczej nie może zaburzyć uwarstwienia termicznego.

Elektryczny wkład grzewczy

Jeżeli chcemy wykorzystać jako dodatkowe źródło ciepła prąd elektryczny jest to możliwe za pomocą grzałki elektrycznej. Jeżeli wykorzystywana jest tylko górna trzecia część zasobnika można tam wkręcić element grzewczy. Aby zwiększyć udział prądu z własnej instalacji fotowoltaicznej można zastosować zasobniki energii w wersji WES-W-E i WES-H-E które mają wkład grzewczy zamontowany w dolnym kołnierzu kolumny warstwującej. Do dyspozycji są wkłady grzewcze o mocy 3,5; 6 i 9 kW.

Oszczędność energii

Zmniejszone zostało zużycie paliw konwencjonalnych, ponieważ do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej wykorzystywane jest w pierwszej kolejności ciepło pozyskane z energii słonecznej.

Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych

Układ z zastosowaniem dwóch czujników temperatury bufora pozwala zoptymalizować czas pracy konwencjonalnego systemu grzewczego. Zmniejszenie liczby uruchomień palnika powoduje oprócz znacznego obniżenia poziomu emisji substancji szkodliwych, również zmniejszenie zużycia energii.

Optymalne wykorzystanie energii dzięki inteligentnej technice regulacji

Zasobniki energii Weishaupt zajmują centralne miejsce w koncepcji zarządzania energetycznego domów, hoteli, budynków przemysłowych itp. W połączeniu z inteligentnym systemem regulacji Weishaupt wykorzystanie ciepła odzyskanego z urządzeń regeneracyjnych oraz konwencjonalnie wytworzonego ciepła odbywa się elastycznie w zależności od zapotrzebowania. Ciepło pozyskane z energii słonecznej wykorzystywane jest przy tym priorytetowo.

Kolektor rurowy OKP Oventrop

Kolektor słoneczny rurowy Oventrop OKP10

Kolektor rurowy OKP składa się z rur próżniowych działających na zasadzie „Heat-Pipe". Cechy techniczne tej konstrukcji wymagają ustawienia kolektora w nachyleniu od 20° do 70°, niezależnie od rodzaju budynku, na którym są montowane (dachy płaskie lub skośne, fasady, ew. jako konstrukcja wolnostojąca). Kolektor rurowy „Regusol" może być zastosowany do podgrzewu wody użytkowej lub basenowej, solarnego wspomagania instalacji grzewczej, do pozyskiwania ciepła technologicznego itp. Dzięki zastosowaniu selektywnej powierzchni absorpcyjnej uzyskano wysoki współczynnik solarnej sprawności urządzenia.

Próżnia w rurze zapewnia maksymalną izolacyjność cieplną elementów roboczych. Materiały zastosowane do budowy kolektora rurowego OKP charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na korozję zapewniając urządzeniu długą żywotność.

Kolektor słoneczny próżniowy Oventrop OKP

Regulator „Regtronic PC"Oventrop

Wielofunkcyjny regulator do sterowania instalacją solarną, w skład której wchodzą maksymalnie 2 kolektory i 2 zasobniki buforowe. Regulator znajduje zastosowanie głównie w układach, w których obok zadania podgrzewania wody są do wykonania dodatkowe czynności, takie jak np. wspomaganie instalacji grzewczej. W regulatorze zaprogramowano wstępnie sterowanie dla 5 różnych wariantów instalacji. Dzięki trzem swobodnie programowalnym wyjściom istnieje możliwość użycia regulatora do większości rozwiązań stosowanych w budownictwie.

Regulator „Regtronic PC"Oventrop

Grupy pompowe

Grupy pompowe solarne Oventrop

Grupa solarna „Regusol EL-130"

Grupa solarna „Regusol EL-130" z grupą bezpieczeństwa i regulatorem cyfrowym „Regtronic PE"

Grupa solarna „Regusol EL-130"

Grupa solarna „Regusol L-180", z grupą bezpieczeństwa z separatorem powietrza na pionie zasilającym do odgazowania czynnika solarnego krążącego w instalacji.

Grupa solarna „Regusol L-180"

Grupa pompowa- wymiennikowa „Regusol X-Uno/Duo" z płytowym wymiennikiem ciepła, dostępna w wersji z regulatorem cyfrowym lub bez, do kontrolowanego przenoszenia energii cieplnej z instalacji solarnej (obieg pierwotny) do instalacji zasobnika (obieg wtórny), np. w przypadku już zamontowanych zasobników nie mających bezpośredniego połączenia z instalacją solarną.

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności