Wybierz swój język

Dlaczego należy równoważyć opory?

Brak lub niewłaściwe wykonanie równoważenia hydraulicznego w instalacjach grzewczych i chłodniczych jest częstą przyczyną występowania następujących trudności w ich funkcjonowaniu:

  • temperatury niektórych pomieszczeń osiągają wartości zbyt niskie lub zbyt wysokie w stosunku do pożądanych. Przypadek ten ma miejsce szczególnie przy szybkich zmianach wydajności instalacji
  • po wejściu instalacji w tryb grzania po fazie osłabienia nocnego niektóre części instalacji nagrzewają się znacznie dłużej od innych
  • wahania temperatury pomieszczeń, nasilające się szczególnie wtedy, kiedy instalacja pracuje na niepełnym wykorzystaniu mocy
  • wyższe zużycie energii pomimo zastosowania regulatorów temperatury pomieszczeń

image001

Rozpływ czynnika w instalacji

Główną przyczyną opisanych powyżej problemów są nieodpowiadające zapotrzebowaniom wielkości przepływów w poszczególnych działkach instalacji. Aby temu zaradzić należy zastosować na pionach instalacji zawory równoważące, regulatory różnicy ciśnień wzgl. regulatory przepływu.

Oszczędność energii

Niewłaściwe przepływy w poszczególnych obiegach instalacji skutkują podwyższonym zużyciem energii cieplnej. Dla zapewnienia wystarczającej ilości energii w każdym pionie instalacji stosuje się często przewymiarowaną pompę, skutkiem czego jest pojawienie się w niektórych obiegach przepływów zawyżonych w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Wynikiem tego będzie podwyższona temperatura pomieszczeń (wzgl. zaniżona w przypadku instalacji klimatyzacyjnej). Podwyższenie średniej temperatury pomieszczeń o 1°C skutkuje zwiększeniem zużycia energii cieplnej o 6-10%. W przypadku instalacji klimatyzacyjnej obniżenie temperatury pomieszczeń o 1°C prowadzi do zwiększenia kosztów energii o 15%. W niezrównoważonej instalacji grzewczej zachodzi konieczność wcześniejszego przełączenia trybu pracy automatyki z obojętnego na grzanie, ze względu na konieczność osiągnięcia we wszystkich pomieszczeniach odpowiedniej temperatury w odpowiednim czasie.

Zapobieganie hałasom przepływu na zaworach termostatycznych

W dwururowych instalacjach grzewczych lub klimatyzacyjnych należy przewidzieć skutki sytuacji, w której instalacja korzysta z mocy dyspozycyjnej tylko częściowo. Należy pamiętać również o ograniczeniu ciśnienia dyspozycyjnego na zaworach termostatycznych do wartości ok. 200 mbar. Jeśli wartość ta nie będzie przekroczona, nie zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia uciążliwych hałasów przepływu na zaworach termostatycznych. Zastosowanie u podstaw pionów regulatorów różnicy ciśnień dodatkowo zapobiega opisanemu niebezpieczeństwu.

„Cocon QTZ" zawór regulacyjny z funkcją automatycznego równoważenia

W zaworach regulacyjnych „Cocon GTZ" firmy Oventrop zintegrowano funkcje automatycznego ograniczania przepływu (do wartości zadanej ustawionej za pomocą pokrętła) i regulacji wydajności. Zawór może zostać doposażony w napęd nastawczy, regulator temperatury lub pokrętło regulacyjne (gwint przyłącza M 30 x 1,5). Zawór regulacyjny „Cocon GTZ" służy do automatycznego równoważenia instalacji oraz do regulacji temperatury pomieszczeń ogrzewanych bądź chłodzonych z użyciem belek sufitowych, urządzeń typu Fan-Coil, konwektorów, systemów centralnego ogrzewania lub ogrzewania podłogowego.

Regulacja temperatury pomieszczenia chłodzonego belką sufitową za pomocą zaworu Cocon QTZ

 

Regulacja temperatury pomieszczenia ogrzewanego grzejnikiem kanałowym za pomocą zaworu Cocon QTZ

Regulacja temperatury pomieszczenia ogrzewanego nagrzewnicą powietrzną za pomocą zaworu Cocon QTZ

Równoważenie hydrauliczne na budowie „OV-DMPC",„OV-DMC 2"

Założenia teoretyczne

służą zrozumieniu wpływu zastosowania zaworów równoważących, regulatorów przepływu i regulatorów różnicy ciśnień na przebieg charakterystyki hydraulicznej instalacji (poniższe przykłady uproszczono do niezbędnego minimum).

Dobór zaworów równoważących Właściwy dobór zaworów jest bardzo istotny dla ich prawidłowego funkcjonowania i możliwości dokładnego ustawienia przepływu. Zbyt niskie wartości nastawy wstępnej prowadzą do zwiększenia błędu regulacji, pogorszenia się jakości regulacji i marnotrawstwa energii cieplnej

Równoważenie hydrauliczne przeprowadzone na wykonanej instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej może okazać się niezbędnym warunkiem jej optymalnej pracy. W ofercie firmy Oventrop znaleźć można igły pomiarowe do pomiarów w technikach „classic" i „eco". Nowy system pomiarowy „OV-DMPC" przygotowany został w celu ułatwienia równoważenia hydraulicznego na budowie. Nowoczesny zestaw pomiarowy wyposażony jest w złącze USB umożliwiające połączenie z komputerem przenośnym. Dołączone oprogramowanie umożliwia komfortowe równoważenie instalacji grzewczych lub chłodzących. Za pomocą zestawu „OV-DMPC" możemy zmierzyć spadek ciśnienia na zaworze i na jego podstawie wyliczyć wartość przepływu rzeczywistego. Przeliczanie nastaw wstępnych odbywa się na podstawie wczytanych do pamięci miernika danych zaworu równoważącego oraz zadanego natężenia przepływu. Oprogramowanie zawiera charakterystyki wszystkich zaworów równoważących Oventrop. Wyposażenie niezbędne do pomiaru przepływu (np. klucz nastawny, adapter pomiarowy itd.) znajduje się w walizce serwisowej. Komputer pomiarowy „OV-DMC 2" służy do pomiaru przepływu na zaworach równoważących Oventrop.

Urządzenie posiada wodoszczelną i odporną na kurz klawiaturę i przystosowane jest do pracy bez zasilania kablowego dzięki załączonemu akumulatorowi. Wyposażenie niezbędne do pomiaru przepływu (np. klucz nastawny, adapter pomiarowy itd.) znajduje się w walizce serwisowej. Załączone oprogramowanie zawiera charakterystyki wszystkich zaworów równoważących Oventrop Przy użyciu komputera pomiarowego możemy po wprowadzeniu średnicy zaworu oraz nastawy wstępnej, określić przepływ przez zawór. Dla podniesienia dokładności pomiaru układ jest automatycznie zerowany. Miernik może być użyty do obliczania nastawy wstępnej zaworu, dla którego brak obliczeń projektowych. Po podaniu średnicy zaworu i żądanego przepływu przyrząd pomiarowy wyznacza różnicę ciśnień, porównuje wartość zadaną ze zmierzoną i pokazuje na wyświetlaczu wymaganą nastawę.

X logo web skypefejsyt pinterest Microsoft teams logo

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności