Wybierz swój język

Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej Klargester

Woda deszczowa - korzyści płynące z jej wykorzystania!

Woda jest prostą kombinacją atomów wodoru i tlenu – H2O - czystą substancją, bez której życie na ziemi nie byłoby możliwe. Jest bezcennym zasobem, koniecznym do życia wszelkich istot żywych, dlatego musimy go chronić i umiejętnie wykorzystywać.

Woda pojawia się w naturze w kilku formach, jako: deszcz, śnieg, lód, para wodna, mgła i może być wykorzystywana przez istoty żyjące w najróżniejszy sposób, przede wszystkim jednak jako składnik pożywienia. Aby stała się elementem codziennej diety istot ludzkich, musi być jednak oczyszczona i uzdatniona, co pochłania mnóstwo energii i jest bardzo kosztowne.

W gospodarstwie domowym, z dziennego zużycia wody kształtującego się na poziomie 150 litrów na osobę, ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie WC (woda ta jest oczyszczona i przygotowana do celów spożywczych!). Pozostałe 110 litrów wykorzystuje się na takie aplikacje, jak: higiena osobista - 50 litrów, mycie naczyń - 12 litrów, cele spożywcze - 5 litrów oraz cele, takie jak: pranie, mycie samochodu i porządki w domu i ogrodzie (wszystkie one zużywają resztę, czyli ponad 40 litrów).

Zużycie wody w gospodarstwie domowym litry na osobę

Podsumowując - z dziennego zużycia około połowę wody można zastąpić wodą nie mającą jakości spożywczej czyli deszczówką!

Koszt m3 wody o jakości spożywczej wzrasta z roku na rok. Wynika to z dwóch kwestii: rosnących kosztów wydobycia i uzdatnienia wody oraz coraz kosztowniejszych procesów oczyszczania ścieków.

Woda stała się kluczowym zagadnieniem ekologii i biorąc pod uwagę opłaty za jej zużywanie oraz za usługi kanalizacyjne nie pozwalajmy, aby woda nadająca się do wykorzystania spływała z naszych dachów prosto do kanalizacji.

Roth Woda deszczowa

Zbieraj, przechowuj, infiltruj, klaruj wodę to skuteczny wkład w ochronę środowiska

Roth logo

Pakiet Haustechnik I

Kompletne systemy wody deszczowej Roth są dostępne z modułem pompy (lub bez) ze zintegrowanym uzupełnianiem wody pitnej. Charakteryzują się one wyjątkowo płaską konstrukcją i związanymi z tym zaletami instalacyjnymi. Woda deszczowa jest gromadzona na dachu, kierowana przez rurę spustową do zbiornika podziemnego, czyszczona przez zintegrowany filtr dokładny i wpada do zbiornika podziemnego przez wlot kontrolowany przepływem. Podczas normalnej pracy woda deszczowa jest usuwana ze zbiornika podziemnego za pomocą specjalnego zestawu ssącego i doprowadzana do miejsca użytkowania. Gdy jest sucho, centrum wody deszczowej automatycznie przełącza się na dopływ wody pitnej.

Haustechnik

Haustechnik komponenty

 Roth Pakiet Haustechnik tabela

 Haustechnik przekrój

 

Pakiet Roth Haustechnik II

Pakiet Roth Haustechnik II jest szczególnie odpowiedni do stosowania na duże odległości między zbiornikiem, a punktem poboru. Zatapialna pompa ciśnieniowa Combipress ze zintegrowanym pływającym spustem, w połączeniu z modułem uzupełniania Roth, tworzy kompletny pakiet zaopatrzenia w wodę. Pompa włącza się automatycznie po otwarciu zaworów w punktach poboru. Gdy wszystkie odbiorniki są zamknięte, pompa wyłącza się automatycznie. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 64 m. System Haustechnik II nadaje się do stosowania do dachów o powierzchni do 350 m2.

Haustechnik II z pompą w zbiorniku 

Haustechnik II komponenty 

Roth Pakiet Haustechnik II tabela 

Haustechnik II przekrój 

All video

 

 

Klargester logo

SYSTEMY DOMOWO - OGRODOWE

Systemy HOUSE Complex służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, do celów bytowo-gospodarczych, takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie oraz podlewanie trawnika. Systemy mogą być wykorzystywane przez cały rok. Składają się z kompletnego zbiornika z pokrywą, filtrem, poborem wody i przelewem oraz umieszczonej w pomieszczeniu technicznym budynku centrali sterującej, wyposażonej w pompę oraz niezbędne akcesoria umożliwiające pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie i podlewanie). W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku, instalacja jest automatycznie dopełniana wodą wodociągową.

Systemy domowo ogrodowe HOUSE Complex I 

 

System HOUSE Complex I z filtrem przepływowym

Należy pamiętać, iż w przypadku systemów HOUSE Complex konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę, a wiec decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego należy podejmować już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego.

Filtr przepływowy

Stosuje się w przypadku, gdy nadmiar wody ze zbiornika odprowadzany jest do kanalizacji. Woda dopływająca do zbiornika niesie ze sobą zanieczyszczenia mechaniczne, które osadzają się na wkładzie filtra. Naniesione przez wodę zanieczyszczenia pozostające na wkładzie filtra są okresowo odprowadzane poza zbiornik przez występujące co jakiś czas intensywne opady; wtedy to woda płynąca przez rury z dużą prędkością oczyszcza wkład filtra.

Pobór wody

Składa się z tworzywowego pływaka wypełnionego powietrzem, dołączonego do niego koszyka ssawnego z filtrem o oczku 1,2 mm, zaworu zwrotnego oraz węża łączącego. Ze względu na fakt, iż zanieczyszczenia stałe zbierają się na dnie zbiornika, a zawiesiny flotują na powierzchni, idealnym miejscem poboru wody jest punkt zlokalizowany 15 - 20 cm poniżej powierzchni cieczy. Pływak umożliwia więc utrzymywanie się poboru wody nieco poniżej powierzchni wody w zbiorniku, co zapewnia pobieranie do systemu tylko i wyłącznie czystej wody.

Rura przelewowa

Do układu rozsączania wody lub kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

Przelew

Z zasyfonowaniem i zabezpieczeniem przed gryzoniami umożliwia bezobsługowe odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika w okresie intensywnych opadów deszczu, a także zabezpiecza przed ewentualnym wtargnięciem gryzoni do wnętrza zbiornika.

Uspokojony wypływ

Na dnie zbiornika mogą gromadzić się zanieczyszczenia cięższe od wody. Aby woda dopływająca do zbiornika nie podrywała zanieczyszczeń znajdujących się na dnie, na końcu pionowej rury doprowadzającej stosuje się kształtkę zwaną uspokojonym wypływem. Strumień wody spadając rurą w dół do zbiornika wyhamowuje, a następnie zmienia kie-runek i wypływa w górę.

Wyłącznik pływakowy

Zainstalowany jest 12cm nad dnem zbiornika. W przypadku obniżenia się poziomu wody w zbiorniku poniżej poziomu pływaka, do centrali sterującej przekazywany jest sygnał, zawór elektromagnetyczny otwiera się i doprowadza wodę do zbiornika zintegrowanego z centralą; Instalacja wewnętrzna dopełniana jest w takiej sytuacji wodą wodociągową.

Centrala sterująca Matrix

To kompletne urządzenie złożone z samozasysającej, wielostopniowej pompy i elektronicznego układu sterującego wyposażonego w czujnik ciśnienia wraz z niezbędnymi elementami przyłączeniowymi. Centrala pobiera wodę ze zbiornika podziemnego i wprowadza ją do wewnętrznej instalacji deszczowej w budynku, a w okresie, gdy zbiornik jest pusty, automatycznie napełnia wewnętrzną instalację wodą wodociągową.

Systemy domowo ogrodowe HOUSE Complex I Układ rozsączający

System HOUSE Complex II z przelewem do systemu rozsączającego

Systemy domowo ogrodowe HOUSE Complex I do kanalizacji deszczowej

System HOUSE Complex II z przelewem do kanalizacji

SYSTEMY OGRODOWE

Systemy GARDEN Eco służą do zbierania, magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej do podlewania trawnika w okresie wiosna - jesień. Dodatkowo zmagazynowaną w zbiorniku wodę można też używać do innych celów, takich jak: mycie samochodu, prace porządkowe dookoła domu itp. Woda deszczowa spływająca systemem rynnowym z dachu, poprzez pionowy system spustowy doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego. Następnie na filtrze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika (system GARDEN Eco I) lub filtrze podziemnym zainstalowanym przed zbiornikiem (system GARDEN Eco II) odbywa się jej mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody. Który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez automatyczny przelew poza zbiornik. Do podlewania trawnika wykorzystuje się standardowe węże ogrodowe oraz naziemne zraszacze dostępne w punktach ogrodniczych. Systemy ogrodowe obejmują: kompletny zbiornik wyposażony w filtr i przelew, zatapialną i samozasysającą pompę jednofazową wyposażoną w automatykę sterującą zamocowaną w zbiorniku, zakończoną poborem z sitkiem oraz niezależną od zbiornika, okrągłą skrzynkę ogrodową.

Systemy ogrodowe GARDEN Eco II do kanalizacji

System GARDEN Eco II z przelewem do systemu kanalizacyjnego

Systemy ogrodowe GARDEN Complex I do kanalizacji

System GARDEN Complex II z przelewem do systemu kanalizacyjnego

Systemy ogrodowe GARDEN Complex I do rozsaczania 

System GARDEN Complex I z filtrem zbierającym i przelewem do systemu rozsączającego

 

Pokrywa

Zbiornik podziemny można zakopywać na rożnej głębokości w gruncie, a umożliwia to nasadka teleskopowa, którą montuje się na rurze wznoszącej zbiornika. Aby zamknąć zbiornik z góry. na nasadkę teleskopową montuje się tworzywową pokrywę o wytrzymałości 1.5 tony. Opcjonalnie możliwe jest zamontowanie pokrywy żeliwnej klasy A15 lub wyższej.

FILTR ZBIERAJĄCY

Woda dopływająca z dachu do zbiornika niesie ze sobą zanieczyszczenia, które poprzez zainstalowany wewnątrz zbiornika filtr nie mają możliwości dostania się do wnętrza zbiornika. Zanieczyszczenia zawarte w wodzie pozostają w filtrze i muszą być okresowo usuwane przez użytkownika. Filtr zbierający instalowany jest w zbiorniku w sytuacji, gdy nadmiar wody odprowadzany jest do systemu rozsączajacego.

PRZELEW

Z zasyfonowaniem i zabezpieczeniem przed gryzoniami umożliwia bezobsługowe odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika w okresie intensywnych opadów deszczu, a także zabezpiecza przed ewentualnym wtargnięciem gryzoni do wnętrza zbiornika.

SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY AquaBlok®

Służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływającej z dachu do zbiornika. Pojedynczy AquaBlok  to wykonany z polietylenu sześcian o ściance 54 cm, pojemności 150 litrów i wadze 8 kg wytrzymały na obciążenie pionowe i poziome.

POBÓR WODY

Składa się z tworzywowego pływaka wypełnionego powietrzem, dołączonego do niego koszyka ssawnego z filtrem o oczku 1,2 mm, zaworu zwrotnego oraz węża łączącego. Ze względu na fakt, iż zanieczyszczenia stałe zbierają się na dnie zbiornika, a zawiesiny flotują na powierzchni, idealnym miejscem poboru wody jest punkt zlokalizowany 15 - 20 cm poniżej powierzchni cieczy. Pływak umożliwia wiec utrzymywanie się poboru wody nieco poniżej powierzchni wody w zbiorniku, co zapewnia zasysa nie przez pompę tylko i wyłącznie czystej wody.

USPOKOJONY WYPŁYW

Na dnie zbiornika mogą gromadzić sie zanieczyszczenia cięższe od wody. Aby woda dopływająca do zbiornika nie podrywała zanieczyszczeń znajdujących sie na d nie, na końcu pionowej rury doprowadzającej stosuje się kształtkę zwaną uspokojonym wypływem. Strumień wody spadając rurą w dół do zbiornika wyhamowuje, a następnie zmienia kierunek i wypływa w górę. Poprzez taką konstrukcję uspokojonego wypływu, do zbiornika wraz z wodą dostarczane jest powietrze, które powoduje odpowiednie natlenienie wody i tym samym zahamowanie szkodliwych procesów beztlenowych mogących zachodzić w zbiorniku.

SKRZYNKA OGRODOWA

Służy do podłączenia węża ogrodowego zakończonego zraszaczem, w celu podlewania trawnika. Składa sie z: obudowy wykonanej z wytrzymałego na uderzenia tworzywa sztucznego, wyposażonej w zamykaną pokrywę podłączenia do węża ogrodowego zakończonego zaworem i szybkozłączem oraz szybkozłącza do podłączenia rury z PE doprowadzającej wodę ze zbiornika.

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności