Wybierz swój język

PRZEMYSŁOWE POMPY CIEPŁA

POMPY CIEPŁA PRZEMYSŁOWE 01

POMPY CIEPŁA DLA DUŻYCH OBIEKTÓW - DLA ŹRÓDEŁ CIEPŁA WODA / SOLANKA / POWIETRZE

» pompy ciepła dla dużych mocy do 2.000 kW
» dla dużych obiektów komercyjnych, przemysłowych oraz dla sektora komunalnego
» ogrzewanie, aktywne chłodzenie i przygotowanie c.w.u.
» temperatura zasilania do 130°C
» technologia OVi zapewniająca najwyższą efektywność

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE JEDNOCZEŚNIE W BUDYNKACH I PROCESACH

BUDYNKI

Obciążenie grzewcze i chłodnicze w wielu budynkach jest często obecne w tym samym czasie. Zamiast generować ciepło za pomocą pieca na paliwa kopalne i równolegle do tego chłodzenie za pomocą agregatu wody, pompa ciepła może jednocześnie spełniać obie funkcje (ogrzewanie i chłodzenie).

PROCESY TECHNOLOGICZNE

Ciepło wylotowe jest w dużym stopniu nieużywane i zanieczyszcza środowisko. W wielu procesach ogrzewanie i chłodzenie generowane są osobno. Odzyskiwanie ciepła za pomocą wymienników ciepła osiąga swoje granice. Podczas równoczesnego korzystania z funkcji chłodzenia i grzania pompy ciepła, współczynniki wydajności pracy ogrzewania (COP) i chłodzenia (EER) mogą być sumowane (ogrzewanie COP + chłodzenie EER = zintegrowany współczynnik COP). W ten sposób osiąga się fenomenalną efektywność energetyczną i ekonomię. Wymagania wytycznych dotyczących efektywności energetycznej są spełniane poprzez oszczędzanie energii pierwotnej, a certyfikaty CO2 mogą być przyznawane ze względu na redukcję emisji CO2.

COP Total Obszar roboczy 1

Pompy przemysłowe typoszereg i zakres temperaturowy

Przemysłowe pompy ciepła zakres temperatur pracy

WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNYCH

Energia odnawialna pochodząca z ciepła otoczenia zapewni oszczędne, wydajne i wolne od ryzyka zaopatrzenie w energię w perspektywie długoterminowej. Aby jak najbardziej efektywnie i ekonomicznie ogrzewać i klimatyzować budynki, idealnym rozwiązaniem są pompy ciepła nowej generacji.

ŹRÓDŁO CIEPŁA ODNAWIALNE CIEPŁO ŚRODOWISKOWE

 • Wody gruntowe
 • Gleba
 • Zimna geotermia
 • Ciepło odpadowe
 • Powietrze na zewnątrz

Przemysłowe pompy ciepła ciepłownia panel sterujący

Przemysłowe pompy ciepła dolne źródła ciepła

BUDYNKI WIELKOKUBATUROWE

Ogrzewanie i klimatyzacja budynków biurowych, mieszkalnych, administracyjnych, edukacyjnych, szpitali, supermarketów, magazynów, zakładów produkcyjnych itp.

RESTAURACJE I OBIEKTY SPORTOWE

Ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie basenu, przygotowanie ciepłej wody, klimatyzacja

ROLNICTWO

Ogrzewanie szklarni lub stawów do hodowli ryb.

INFRASTRUKTURA

Utrzymywanie dróg, systemów torowych, betonowych zboczy, trawy i boisk sportowych w stanie wolnym od lodu

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Za pomocą pomp ciepła niewykorzystane wcześniej strumienie ciepła odpadowego - które również ulegają zniszczeniu - można przekształcić w ciepło użytkowe. Przy tego rodzaju recyklingu energii unika się strat termicznych i ponownie rozważa się ogólną wydajność systemu / bilans energetyczny. Źródło ciepła i radiator pompy ciepła działają jednocześnie - zmniejsza to o połowę koszty energii

ŹRÓDŁO CIEPŁA CIEPŁO ODPADOWE:

 • Ciepło odpadowe z serwerowni / centrów danych
 • Ciepło odpadowe z systemów klimatyzacji / sieci chłodniczych
 • Ciepło z gazów wylotowych
 • Miejskie kanalizacje i oczyszczalnie ścieków

Przemysłowe pompy ciepła ciepłownia

Przemysłowe pompy ciepła dolne źródła ciepła ciepło odpadowe

PRZYKŁADY APLIKACJI PRZEMYSŁOWYCH POMP CIEPŁA:

 • Ogrzewanie i chłodzenie w procesach chemicznych
 • Ogrzewanie i chłodzenie w przemyśle spożywczym
 • Ogrzewanie i chłodzenie w przemyśle napojów
 • Odzysk ciepła z układów chłodniczych
 • Odzysk ciepła ze spalin z ciepłowni
 • Odzysk ciepła z wody chłodzącej z elektrociepłowni
 • Odzysk ciepła w przemyśle tworzyw sztucznych
 • Odzysk ciepła z procesów mechanicznych
 • Rozbudowa sieci ciepłowniczych poprzez wykorzystanie powrotu jako źródła ciepła

Zimne sieci ciepłownicze: ogrzewanie i dostarczanie chłodu staje sie faktem

Ze względu na niskie temperatury w sieci, różnica w stosunku do temperatury w gruncie jest również niewielka. Oznacza to, że nie ma potrzeby stosowania często kosztownej izolacji rur w sieci, ponieważ w idealnym przypadku sieć absorbuje ciepło z otoczenia bezpośrednio. Oznacza to, że w sieci rur nie występują lub występują niewielkie straty. Jednak ze względu na niewielką różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem oraz ogólnie niski poziom temperatury, wymagane są duże przepływy. Oznacza to, że konieczne są większe rurociągi i większe zapotrzebowanie na moc pomp, więc zimne sieci ciepłownicze mogą powodować wyższe koszty w tym zakresie. W zasadzie w przypadku tych sieci możliwe jest również działanie odwrotne w celu realizacji chłodzenia budynków. Będzie to miało coraz większe znaczenie w miarę wzrostu temperatur w przyszłości; nawet w Polsce.

Aby zasilać domy poprzez sieci anergetyczne, muszą one posiadać zdecentralizowaną pompę ciepła, ponieważ temperatury robocze nie są wystarczające do produkcji ciepłej wody i ogrzewania. Pompa ciepła podnosi temperaturę do wymaganego poziomu. Produkcja chłodu działa w ten sam sposób. Ponadto powstałe w tym procesie ciepło odpadowe może być ponownie wprowadzone do sieci grzewczej. Oznacza to, że użytkownicy są nie tylko klientami, ale mogą pełnić rolę prosumentów. W zależności od okoliczności mogą oni zużywać lub wytwarzać ciepło lub zimno.

Znaczenie zimnych sieci ciepłowniczych dla transformacji energetycznej

Wykorzystanie zimnego ciepła lokalnego lub chłodu lokalnego lub okręgowego ma ogromny potencjał dla powodzenia transformacji cieplnej, a tym samym i energetycznej. Dzieje się tak dlatego, że do wytwarzania tego typu ciepła lub chłodu można wykorzystać wiele różnych źródeł oszczędzających zasoby. Na przykład można wykorzystać wszystkie formy energii odnawialnej, jak również ciepło odpadowe z przemysłu lub ciepło z ziemi lub zbiorników wodnych. Ten rodzaj zaopatrzenia jest więc interesującym elementem udanego przejścia na system grzewczy wolny od CO2.

PRZEMYSŁOWE POMPY CIEPŁA

ZIMNE SIECI CIEPŁOWNICZE - SERIA ŚREDNIO-TEMPERATUROWA ze sprężarkami scroll

temperatura czynnika 65°C

Przemysłowe pompy ciepła zimne sieci ciepłowniczePrzemysłowe pompy ciepła temp 65

 

 

 

 

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej
 • Domy jednorodzinne, rozwiązanie dla zimnych lokalnych sieci grzewczych,
 • Rozwiązanie etażowe w budynkach mieszkalnych - nowe budownictwo i renowacja
 • Źródło ciepła: zimne sieci ciepłownicze solanka od -10 °C do +20 °C

KONSTRUKCJA

 • Kompaktowa solankowa pompa ciepła
 • Zintegrowany zbiornik ciepłej wody użytkowej

ZAKRES WYJŚCIA

Zmienna moc grzewcza od 1,5 - 7,1 kW ze zbiornikiem ciepłej wody ze stali nierdzewnej 180 litrów

 

SERIA ISWS, IWWS ŚREDNIO-TEMPERATUROWA 75 - ZAKRES MOCY 110 kW do 1,1 MW, TWIN-UNIT do 2,2 MW

z kompresorem śrubowym - temperatura czynnika 75°C

ISWSPrzemysłowe pompy ciepła temp 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Ogrzewanie i chłodzenie
 • Budynki o dużej kubaturze, takie jak biurowce, szpitale, hale produkcyjne
 • Źródło ciepła: energia geotermalna, wody gruntowe, ciepło odpadowe ze ścieków, instalacje chłodnicze, centra komputerowe itp.

KONSTRUKCJA

 • Odporne na zużycie, wysokowydajne kompaktowe sprężarki śrubowe
 • Regulacja wydajności skokowa, bezstopniowa lub falownikowa
 • Solidne płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła jako parownik i skraplacz dla maksymalnej żywotności i niezawodności działania

ZAKRES POJEMNOŚCI

Moc grzewcza od 110 kW do 1,1 MW, jako jednostka TWIN do 2,2 MW

KOMPRESOR

 • Półhermetyczny kompaktowy kompresor śrubowy
 • Rotacja wału na asymetrycznych wysokojakościowych profilach
 • Kontrola przełącznika suwakowego 50%, 75%, 100% , kontrola prędkości obrotowej (opcja)
 • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji poprzez efektywne smarowanie
 • Bezobsługowa praca
 • Mechaniczny soft-start poprzez kompensację ciśnienia, w trakcie gdy kompresor jest włączony

WYMIENNIKI CIEPŁA PŁASZCZOWE I RUROWE

Wykorzystanie wytrzymałego płaszczowego i rurowego wymiennika ciepła jako parownika i skraplacza dla maksymalnej żywotności i bezpieczeństwa pracy

ELEKTRONICZNA TECHNOLOGIA WTRYSKU OECC - Elektroniczny kontroler cyklu chłodzenia OCHSNER

 • Wtryskiwacz do parownika i ekonomizera
 • Najwyższy współczynnik COP dzięki precyzyjnej kontroli przegrzania
 • Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki pełnej ochronie sprężarki

MEGATRONIC MICRO-PROCESSOR CONTROL - wyświetlacz 10 “ Touch Display

 • Sterowanie mikroprocesorowe z 10 ”panelem dotykowym, za pomocą którego wprowadza się wartości zadane systemu, a rzeczywiste wartości są wyraźnie wyświetlane. System jest wizualizowany za pomocą schematu hydraulicznego z wyświetlaniem stanu. Wyskakujące menu pokazują stany pracy / punkty danych komponentów systemu, takich jak sprężarka. Wszystkie zmierzone wartości są w sposób ciągły rejestrowane, monitorowane i kontrolowane w czasie rzeczywistym. Zintegrowane interfejsy do zdalnej konserwacji. Wszelkie alarmy są wyświetlane optycznie.
 • Aplikacje SmartGrid do korzystania z okresów niskich taryf i magazynowania ciepła
 • Sterownik z możliwością komunikacji dla łatwej integracji z systemami zarządzania budynkiem w celu tworzenia sieci, na przykład przez MODBUS®.
 • Możliwy stały zdalny monitoring i rejestracja stanu pracy przez Internet lub LAN. Technologia telekontroli umożliwiająca dostęp przez Internet.
 • Sterowanie zostało opracowane specjalnie dla wysokowydajnej sprężarki z ekonomizerem w trybie pompy ciepła, a także dla dwustopniowego wysokotemperaturowego obiegu chłodzenia.
 • Sterowanie peryferyjne umożliwia sterowanie pompami obiegowymi i zaworami, a także wzajemne połączenie ogrzewania, aktywnego i pasywnego chłodzenia lub zarządzania buforem i wiele więcej.

MEGATRONIC MICRO PROCESSOR CONTROL wyświetlacz 10 Touch Display

CZYNNIKI ROBOCZE

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w użytkowaniu procesów, firma OCHSNER opracowała pompy ciepła wysokotemperaturowe z bezpiecznymi czynnikami roboczymi. Stanowiło to prawdziwy przełom w technologii wysokotemperaturowych pomp ciepła.

Do tej pory porównywalne temperatury można było osiągnąć tylko przy użyciu CO2 jako czynnika roboczego, co jednak oznaczało ograniczenia po stronie wykorzystania ciepła. Wysokotemperaturowy czynnik roboczy firmy OCHSNER, taki jak ÖKO1, jest nietoksyczny i niepalny i jest bezpieczny. Eliminuje to potrzebę skomplikowanych działań związanych z bezpieczeństwem i konserwacją. Ze względu na niski poziom ciśnienia i inne właściwości termodynamiczne ÖKO1, można uniknąć złożonej wysokociśnieniowej grupy roboczej, a także wysokiego rozrzutu temperatury po stronie wykorzystania ciepła. Co więcej, ÖKO1 jest przyszłościowy i ekologiczny ze względu na niski współczynnik ocieplenia globalnego GWP.

Jako alternatywę, OCHSNER oferuje czynnik roboczy ÖKO 2, bezpieczny czynnik chłodniczy o wartości GWP równej 1, który spełnia wszystkie wymogi ekologiczne naturalnych czynników chłodniczych, a także jest niepalny i nietoksyczny.

SERIA WYSOKO TEMP. 82°C - ZAKRES MOCY 30 do 130 kW, kaskady do 390 kW

z kompresorem śrubowym - temperatura czynnika 82°C

Przemysłowe pompy ciepła temp 85Przemysłowe pompy ciepła temp 82

 

 

 

 

 

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Odzysk ciepła w hotelach, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, dostawach energii, centrach danych
 • Wymagające pod względem higienicznym zastosowania ciepłej wody w klinikach, domach spokojnej starości
 • Rozwiązanie wspomagające w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym
 • Źródła ciepła: Woda lub solanka

KONSTRUKCJA

 • Kompaktowa konstrukcja oszczędzająca miejsce
 • Wysoka temperatura źródła między +10 °C a +42 °C

ZAKRES WYJŚCIOWY

Moc grzewcza od 30 kW do 130 kW, kaskada do 390 kW

SERIA WYSOKO TEMPERATUROWA IWP 95 - ZAKRES MOCY 60 do 850 kW, TWIN-UNIT do 1,7 MW

z kompresorem śrubowym - temperatura czynnika 95°C

hIGHT TECH 95 Obszar roboczy 1Przemysłowe pompy ciepła temp 95

 

 

 

 

 

 

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Technologia procesowa
 • Sieci ciepłownicze
 • Źródło ciepła: Woda lub solanka z ciepła technologicznego lub odzysku ciepła

KONSTRUKCJA

 • Sprężarki śrubowe zaprojektowane specjalnie do pracy w wysokich temperaturach, do ciężkiej pracy ciągłej - System chłodzenia z obiegiem wewnętrznym
 • W zależności od temperatury źródła ciepła i radiatora, jedno- lub dwustopniowy obieg chłodniczy

ZAKRES MOCY

Moc grzewcza od 60 kW do 850 kW, jako jednostka TWIN do 1,7 MW

SERIA TEMPERATURA PARY 130 - ZAKRES MOCY 150 do 750 kW, TWIN-UNIT do 1,5 MW

z kompresorem śrubowym dla najwyższych temperatur 130°C

 Przemysłowe pompy ciepła temp 130IWP 95-01-01

 

 

 

 

 

 

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Technologia procesowa
 • Sieci ciepłownicze
 • Wytwarzanie pary wodnej
 • Źródło ciepła: Woda lub solanka z ciepła technologicznego lub odzysku ciepła

KONSTRUKCJA

 • Sprężarki śrubowe zaprojektowane specjalnie dla najwyższych temperatur przy ciężkiej pracy ciągłej - Wysokowydajny system chłodzenia z obiegiem wewnętrznym
 • \W zależności od temperatury źródła ciepła i radiatora, jedno- lub dwustopniowy obieg chłodniczy

ZAKRES MOCY

Moc grzewcza od 150 kW do 750 kW, jako jednostka TWIN do 1,5 MW

SERIA TEMPERATURA 82°C ze sprężarkami śrubowymi na powietrze zewnętrzne

Moc grzewcza 460 kW dla L10/W45 i 412 kW dla L2/W82

Przemysłowe pompy ciepła Albatros pompa powietrznaPrzemysłowe pompy ciepła temp 82

 

 

 

 

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Ogrzewanie i chłodzenie
 • Budynki wielkopowierzchniowe, lokalne i osiedlowe sieci ciepłowniczeMax. Temperatura zasilania +82 °C
 • Temperatura zasilania do 72 °C nawet przy temperaturze powietrza zewnętrznego -20 °C - Źródło ciepła: powietrze

KONSTRUKCJA

 • Kompaktowa konstrukcja
 • Technologia sprężarek 2-stopniowych, czynnik chłodniczy o niskim GWP
 • Solidny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła jako skraplacz
 • Wentylatory z regulacją prędkości obrotowej

PRZEMYSŁOWE POMPY CIEPŁA OCHSNER - OBIEKTY REFERENCYJNE

PRODUCENT NART BLIZZARD MITTERSILL

Przemysłowe pompy ciepła Ochsner obiekt referencyjny Blizzard

W Ski Excellence Center Mittersill, Grupa Tecnica produkuje jedne z najlepszych i najlepiej sprzedających się modeli nart na świecie. Ciepło, które musi być odprowadzone po procesie prasowania w temperaturze 140°C, jest efektywnie wykorzystywane przez wysokotemperaturową pompę ciepła firmy OCHSNER.

Podczas procesu tłoczenia każda narta jest podgrzewana do temperatury 140°C przez około 12 minut, a następnie schładzana do temperatury 20-22°C. Używana w tym celu woda chłodząca osiąga temperaturę około 28°C. Stosowana w tym celu woda chłodząca prasy osiąga temperaturę ok. 28°C. Przed wypuszczeniem do kanału powierzchniowego należy go jeszcze schłodzić do temperatury 18°C.
Zadanie to realizuje wysokotemperaturowa pompa ciepła firmy OCHSNER. Jednocześnie wykorzystuje energię do ogrzewania zbiornika buforowego o temperaturze zasilania do 77°C. Zbiornik buforowy zapewnia ogrzewanie i ciepło technologiczne. Dzięki temu znacznie zmniejszyło się zapotrzebowanie na biomasę i ogrzewanie miejskie w Ski Excellence Center w Mittersill.

SZPITAL OKRĘGOWY W SCHWAZ

Przemysłowe pompy ciepła Ochsner obiekt referencyjny SZPITAL OKRĘGOWY W SCHWAZ

ZASTOSOWANE JEDNOSTKI

 • 2 IWWSV 650 ER7A średniotemperaturowe pompy ciepła z falownikiem
 • 1 IWWHC 60 P2D wysokotemperaturowa kompaktowa pompa ciepła
 • 1 IWWHC 30 P2D wysokotemperaturowa kompaktowa pompa ciepła

Szpital powiatowy w Schwaz jest pierwszym szpitalem w Austrii, który w regularnej eksploatacji wytwarza ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową wyłącznie za pomocą pomp ciepła. W przyszłości energia kopalna będzie wykorzystywana jedynie do pokrycia obciążenia szczytowego i zasilania awaryjnego. Oprócz redukcji emisji CO2 o 90%, zewnętrzne zużycie energii ma być zmniejszone o 50%. Za konsekwentne realizowanie tych celów otrzymała nagrodę specjalną w konkursie "Tyrolska Nagroda Renowacyjna 2021".

Szpital powiatowy w Schwaz, żegnając się z paliwami kopalnymi, chce realizować strategię energetyczną Tyrolu, twierdzi Franz Hauser, przewodniczący związku komunalnego. Główną rolę odgrywają tu pompy ciepła średnio- i wysokotemperaturowe firmy OCHSNER, które w dużej mierze zastępują istniejące palniki gazowe.
Indywidualna koncepcja energetyczna obejmuje dwa systemy OCHSNER do ogrzewania i chłodzenia. Wykorzystują one wodę studzienną jako źródło ciepła oraz do pasywnego chłodzenia. Dodatkowo dwie wysokotemperaturowe pompy ciepła firmy OCHSNER generują temperaturę ciepłej wody do 80°C, co zapewnia bezpieczeństwo higieniczne w obszarze szpitala. Przepływ pomp ciepła do ogrzewania służy tutaj jako źródło ciepła.

SALON MEBLOWY IKEA W INNSBRUCKU

Przemysłowe pompy ciepła Ochsner obiekt referencyjny SALON MEBLOWY IKEA INNSBRUCK

IKEA Innsbruck zmieniła ogrzewanie (z paliw kopalnych) zaopatrujące powierzchnie sprzedażowe i magazynowe na wykorzystujące energię odnawialną. Ogrzewanie i chłodzenie zostało zmienione na duże pompy ciepła firmy OCHSNER. Wykorzystanie pomp ciepła przyczynia się do realizacji celu firmy, jakim jest uczynienie IKEA pozytywną dla klimatu w najbliższych latach. 

ZASTOSOWANE JEDNOSTKI

 • 2 pompy ciepła średniotemperaturowe IWWS 520 ER2
 • 1 jednostka OWWP 83 plus - pompa ciepła do ogrzewania

Przemysłowe pompy ciepła Ochsner obiekt referencyjny 2 SALON MEBLOWY IKEA INNSBRUCK

IKEA Innsbruck to trzeci sklep szwedzkiej sieci sklepów z wyposażeniem wnętrz, w którym zastosowano pompy ciepła firmy OCHSNER Energie Technik. Kolejne projekty są w fazie planowania. Systemy OCHSNER dostarczają energię grzewczą o mocy 499 kW dwukrotnie i moc chłodniczą 385 kW dla ogrzewania pomieszczeń, kurtyny powietrznej w drzwiach, chłodzenia i zaopatrzenia w ciepłą wodę. W Innsbrucku wody gruntowe są wykorzystywane jako energia źródłowa dla pomp ciepła.
Jeszcze przed rozbudową powierzchni sprzedażowych budynek w 100 procentach opierał się na energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. System fotowoltaiczny na dużych powierzchniach dachowych dostarcza samodzielnie wygenerowaną energię elektryczną do pracy pomp ciepła, jak również do tyrolskiej sieci elektrycznej.

ODZYSK CIEPŁA W CIEPŁOWNIACH

Przemysłowe pompy ciepła Ochsner ODZYSK CIEPŁA W CIEPŁOWNIACH

Pomimo zainstalowania ekonomizerów, w spalinach zwykle nadal obecne jest niewykorzystane ciepło utajone. Można ją odzyskać za pomocą procesowych pomp ciepła. Ponadto w procesie tym uwalniane jest dodatkowe ciepło kondensacji. Zwiększona wydajność i zmniejszone zużycie paliwa/biomasy to główne korzyści dla operatora.

ELEKTROWNIA BIOMASOWA W HALL W TYROLU

Przemysłowe pompy ciepła Ochsner obiekt referencyjny ELEKTROWNIA BIOMASOWA W HALL W TYROLU

Ciepłownia w Hall wytwarza ciepło i energię elektryczną z biomasy. Energia cieplna jest dostarczana do klientów Hall AG za pośrednictwem rurociągów ciepłowniczych i jest dostępna do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu dużych pomp ciepła firmy OCHSNER możliwe było zwiększenie mocy grzewczej z 13 MW do 18,5 MW przy zachowaniu tego samego zużycia biomasy.

ZASTOSOWANE JEDNOSTKI

 • 2 IWWSV 985 ER6a średniotemperaturowe pompy ciepła z falownikiem
 • 2 pompy ciepła średniotemperaturowe IWWS 900 R6a

Uproszczony schemat odzysku ciepła ze spalin przez wysokotemperaturowe pompy ciepła

Przemysłowe pompy ciepła Ochsner schemat instalacji ELEKTROWNIA BIOMASOWA W HALL W TYROLU

Elektrownia regionalnego dostawcy energii Hall AG już od pewnego czasu wykorzystywała spaliny do odzysku ciepła. W celu zwiększenia efektywności energetycznej firma Hall AG wraz z Haim Technologies GmbH rozwinęła cały projekt i technologię procesu. Instalacja spalin została wyposażona w wielostopniowy układ desuperheatingu i kondensacji spalin.
W celu zwiększenia wydajności zastosowano cztery systemy średniotemperaturowe firmy OCHSNER. Wszystkie pompy ciepła posiadają regulację częstotliwościową do bezstopniowej regulacji mocy, ponieważ nie są instalowane zbiorniki buforowe.
Za ten udany projekt obie firmy otrzymały renomowane nagrody "Energy Globe Award Austria 2021" i "Energy Globe Award Tyrol 2021".

PRZEMYSŁOWE POMPY CIEPŁA - lista referencyjna

 • KOMPLEKS MIESZKALNY WIEDEŃ
  Studnia źródła ciepła z separacyjnym wymiennikiem ciepła, moc grzewcza 158kW
 • IKEA WUPPERTAL
  Źródło ciepła - pole geotermalne, moc grzewcza 2x 270kW i 658kW, moc chłodnicza 2x 228kW i 557kW
 • OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ANNECY
  Źródło ciepła woda ściekowa, moc grzewcza 2x 280kW
 • ZAKŁAD KOMUNALNY W LUBECE
  Źródło ciepła mieszanina glikolu i wody, moc grzewcza 232kW i 66kW, moc chłodnicza 189kW i 54kW
 • CIEPŁOWNIE NA BIOMASĘ KRUMPENDORF I EBENTHAL
  Źródło ciepła - ciepło odpadowe ze spalin, moc grzewcza 245kW i 286kW
 • NOWA SZKOŁA ŚREDNIA I CENTRUM SPORTOWE SCHWANENSTADT
  Źródło ciepła ciepło odpadowe z maszyny do lodów, moc grzewcza 136kW i 180kW
 • IKEA BERLIN-LICHTENBERG
  Źródło ciepła kanał ściekowy, umywalka zraszająca, system klimatyzacji, temperatura zasilania 40°C, moc grzewcza 3x 500kW
 • STARY RATUSZ BONN
  Źródło ciepła woda gruntowa, moc grzewcza 142kW, moc chłodnicza 157kW
 • ENERGIE AG
  Źródło ciepła wody gruntowej, moc grzewcza 337kW
 • FRONIUS WELS
  Źródło ciepła - sondy głębokie, wydajność grzewcza 375 i 170kW, wydajność chłodnicza 395 i 203kW
 • CITYGROUP FRANKFURT
  Źródło ciepła woda chłodząca, moc grzewcza 2x 175kW
 • VATTENFALL HAMBURG
  Źródło ciepła serwerownia EDP, wydajność grzewcza 2x 360 kW, wydajność chłodnicza 2x 245 kW
 • ÜBERLANDWERK KRUMBACH
  źródło ciepła kanał ściekowy, moc grzewcza 120kW
 • PLANSEE REUTTE
  Ciepło odpadowe z procesów 45°C, temperatura zasilania 90°C, wydajność grzewcza 380 kW, wydajność chłodnicza 287kW
 • ZAKŁADY KOMUNALNE W AMSTETTEN
  Źródło ciepła kanał ściekowy, moc grzewcza 228kW, moc chłodnicza 185kW
 • PARAFIA EWANGELICKA W BONN
  Źródło ciepła woda gruntowa, moc grzewcza 2x 130kW
 • OGRZEWANIE MIEJSKIE WIEDEŃ
  Temperatura powrotu źródła ciepła z sieci ciepłowniczej 45°C, temperatura zasilania 75°C,
  wydajność grzewcza 255 kW, wydajność chłodnicza 207kW
 • UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE DIJON
  System klimatyzacji ze źródłem ciepła dla serwerów i biur, temperatura zasilania 90°C, wydajność grzewcza 420kW, wydajność chłodnicza 255kW
 • GEMÜ EMMEN
  Źródło ciepła wody gruntowej, moc grzewcza 930kW

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności