Wybierz swój język

Maty kapilarne GeoClimaDesign AG - rodzaje systemów grzewczych i chłodzących

Maty kapilarne wykorzystanie naturalnych źródeł ciepła

Foto: GeoClimaDesign

Niezwykle wysoka zdolność transmisji BLUEMAT umożliwia wykorzystanie wszystkich naturalnych i kopalnych źródeł ciepła i zimna. Woda morska, powietrze, energia geotermalna i słoneczna mogą być wykorzystywane do ogrzewania, ale także do chłodzenia. Przeważnie bez generowania energii napędowej. To właśnie ten punkt sprawia, że ​​BLUEMAT są kluczowym produktem przemiany energetycznej w budownictwie i kontroli temperatury procesu. Przemysłowe ciepło odpadowe, ciepłownictwo komunalne i ciepło procesowe mogą być wykorzystywane efektywniej niż w przypadku jakiegokolwiek innego systemu. Nawet użycie paliw kopalnych, takich jak gaz i ropa, jest ulepszone dzięki zastosowaniu BLUEMAT.

Maty grzewczo-chłodzące wykonane są z wysokiej jakości polipropylenu. Woda grzewcza i chłodząca jest równomiernie rozprowadzana w macie kapilarnej za pomocą ściśle przylegających, równoległych rur kapilarnych. Ogrzewanie kapilarne osiąga bardzo wysoką wydajność przy ekstremalnie niskich temperaturach wody grzewczej (24 - 30°C).
Chłodzenie kapilarne zapewnia wysoką wydajność przy przyjemnie wysokich temperaturach (18°C). Maty kapilarne GeoClimaDesign AG mogą być instalowane jako ogrzewanie / chłodzenie podłogowe, ścienne lub sufitowe. Długość i szerokość mat kapilarnych są indywidualnie projektowane i produkowane na zamówienie.

Maty kapilarne BLUEMAT system

Foto: GeoClimaDesign

Warianty układania mat kapilarnych

  • w jastrychu cementowym
  • w jastrychu płynnym / jastrychu anhydrytowym
  • w tynku ściennym lub sufitowym (glina, gips, wapno lub tynk cementowy)
  • za płytą gipsowo-kartonową jako płyta gipsowo-kartonowa / sufit
  • Klejony do istniejących podłóg w postaci maty z paskami folii w zalewie

BLUEMAT superfast

Maty kapilarne Bluemat superfast

Foto: GeoClimaDesign

BLUEMAT superfast to szczególnie szybkie i elastyczne maty z rurkami kapilarnymi do ogrzewania i chłodzenia sufitowego, ogrzewania ściennego, ogrzewania podłogowego oraz do stosowania jako wymienniki ciepła w kolektorach słonecznych i zbiornikach akumulacyjnych.
Grubość ścianek rur jest optymalnie dopasowana do wymagań dotyczących typów montażu płyt kartonowo-gipsowych, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, kasety metalowe oraz do integracji z urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi, takimi jak żagle sufitowe lub kolumny. Ponieważ BLUEMAT mają tak elastyczny kształt, gładko dopasowują się do powierzchni i szczególnie szybko przenoszą ciepło lub zimno.

Maty kapilarne Bluemat superfast dane techniczne

Foto: GeoClimaDesign

BLUEMAT powersave

Maty kapilarne Bluemat powersafe

Foto: GeoClimaDesign

BLUEMAT powersave to szczególnie wytrzymałe maty z rurkami kapilarnymi do wszystkich zastosowań w betonie, jastrychu, tynku i gruncie. Ściany rur są wzmocnione, dzięki czemu BLUEMAT powersave spełnia wszystkie wymagania dotyczące obróbki, jak aktywacja rdzenia betonowego, jastrychowe ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewanie ścian lub sufitów zintegrowane z tynkiem. Produkujemy również płaskie kolektory gruntowe i kosze energetyczne do pomp ciepła z naszego BLUEMAT powersave.

Maty kapilarne Bluemat powersafe dane techniczne

Foto: GeoClimaDesign

Rozdzielacze do mat kapilarnych

Maty kapilarne rozdzielacze

Foto: GeoClimaDesign

Dostarczamy cały materiał do zaopatrzenia i dystrybucji jako kompletny system. Jest to bardzo wygodne dla naszych klientów, a także zapewnia istotne bezpieczeństwo obliczeń. System BLUEMAT zawiera wszystkie niezbędne rury, tuleje, zaślepki, kątowniki, przejściówki, połączenia śrubowe i rozdzielacze. Wymiary i ilość sztuk poszczególnych części są projektowane przez naszych planistów dokładnie pod konkretny projekt. Indywidualny zestaw dostaw i dystrybucji zawiera zawsze nożyce do rur i sprzęt do spawania kielichowego, a także dokumentację projektową.

Projektowanie mat kapilarnych

Maty kapilarne projektowanie mat kapilarnych

Foto: GeoClimaDesign

Projektowanie mat

Rysunki BLUEMAT w rzutach pięter ze szczegółami dotyczącymi typu maty, długości maty, szerokości maty i sytuacji połączenia, a także reprezentacji wszystkich punktów połączeń dla przepływu i powrotu. Oznakowanie wszystkich obiegów grzewczych / chłodzących oraz dodatkowe szczegółowe odwzorowania struktury systemu.

Projektowanie połaczeń

Linie połączeń narysowane na rzutach pięter z przedstawieniem wszystkich wymiarów, lokalizacji powiązanych rozdzielaczy podłogowych, możliwego wyposażenia przeciwpożarowego oraz informacji o mocowaniach lub różnych odległościach mocowania.

Projektowanie płyt kartonowo-gipsowych

Przedstawienie kierunku układania profili podstawowych podkonstrukcji z płyt gk na rzutach kondygnacji z wymiarowaniem odległości, wolnych powierzchni, wylotów w suficie na światło lub wentylację lub słupów lub ścianek działowych. Pokazane z matami grzewczymi / chłodzącymi i bez nich.

Projektowanie strun

Przedstawienie wszystkich głównych linii zasilających biegnących poziomo i pionowo w budynku między węzłem grzewczym / chłodniczym a rozdzielaczami podłogowymi. Pokazane są wymiary, odgałęzienia, przepływy masowe w systemie w różnych sekcjach, szczegóły dotyczące przejścia przez strop lub ścianę, środki ochrony przeciwpożarowej i rodzaje mocowania lub rozstawy. W razie potrzeby wyświetlane są urządzenia do rozliczania zużycia, takie jak wodomierze lub ciepłomierze.

Projektowanie stacji

Reprezentacja stacji hydraulicznych wraz z informacją o zastosowanych pompach i przepływach masowych, wymiennikach ciepła i temperaturach projektowych, mieszaczach z silnikiem, zaworach przełączających, regulacjach przewodów, zespołach bezpieczeństwa i naczyniach wzbiorczych, urządzeniach napełniająco-opróżniających, tulejach zanurzeniowych do czujników pomiarowych. Oprócz różnych szczegółów montażu pokazano wymiary całej instalacji.

Projektowanie elektryczne

Przedstawienie wszystkich połączeń kablowych i połączeń systemu ze szczegółami specyfikacji kabli i specyfikacji mocy odbiorców. Identyfikacja miejsc podłączenia regulatorów pokojowych, centrów sterowania, podrozdzielaczy i HUBów, czujników temperatury zewnętrznej, gniazd zasilających 230 V, przyłączy zasilania generatorów ciepła lub zimna oraz ich przewodów zasilających i sterujących.

Projektowanie rewizji

Uzupełnienie pełnego zestawu planistycznego ze wszystkimi zmianami wynikającymi z procesu montażu w połączeniu z arkuszami danych technicznych i informacjami o pochodzeniu wszystkich zespołów.

Maty kapilarne - Sufit z płyt gipsowo-kartonowych

Maty kapilarne Sufit z płyt gipsowo kartonowychMaty kapilarne Sufit z płyt gipsowo kartonowych dane techniczne

Foto: GeoClimaDesign 

Maty kapilarne Ogrzewanie ochładzanie Sufit z płyt gipsowo kartonowych

Układanie systemu ogrzewania i chłodzenia sufitu za sufitem podwieszanym z płyt kartonowo-gipsowych jest najczęściej stosowanym wariantem układania. Jest szybki i łatwy w montażu i oferuje optymalny proces montażu w koordynacji z innymi branżami. System BLUEMAT jest również idealny do szczególnie płaskich sufitów podwieszanych.

All video

Maty kapilarne - Beton wylewany i strop filigranowy aktywowany termicznie

Maty kapilarne Beton wylewany i strop filigranowyMaty kapilarne Beton wylewany i strop filigranowy dane techniczne

 

Foto: GeoClimaDesign

Układanie systemu BLUEMAT blisko powierzchni w betonie zbrojonym wylewanym odbywa się bardzo szybko oraz zapewnia niezwykle wysoką wydajność. W procesie montażu wymagana jest ścisła koordynacja branż.

Maty kapilarne - Strop betonowy aktywowany termicznie

Foto: GeoClimaDesign

Maty kapilarne - Beton aktywowany termicznie Bauteilaktivierung - Baukerntemperierung

Łatwa aktywacja komponentów blisko powierzchni: dzięki FILIblue

Maty kapilarne - Strop betonowy aktywowany termicznie FILIBlue

Foto: GeoClimaDesign

FILIblue przenosi aktywację komponentów termicznych na nowy poziom. Innowacja FILIblue polega na procesie prefabrykacji przemysłowej.

Maty kapilarne beton aktywowany termicznie prefabrykacja w zakładzie

Foto: GeoClimaDesign

Co to jest FILIblue?

Maty kapilarne beton aktywowany termicznie

Foto: GeoClimaDesign

FILIblue to kapilara, która jest już zaprojektowana zgodnie z rozkładem pomieszczenia i dostosowana do produkowanych prefabrykatów betonowych. Taki prefabrykat można ustawić na stalowym stole w fabryce betonu w zaledwie dwóch krokach i zamontować bezpośrednio w filigranowym suficie w fabryce przy wysokim stopniu automatyzacji.

Co sprawia, że ​​FILIblue jest atrakcyjny?

Dzięki prefabrykacji przemysłowej FILIblue upraszcza i skraca etapy pracy niezbędne do aktywacji komponentów. Maty z rurkami kapilarnymi nie muszą już być układane na placu budowy przy paskudnej pogodzie. Oszczędza to czas i automatyzuje niedobór siły roboczej. Na placu budowy nie ma etapu montażu, co pozytywnie wpływa na koordynację z innymi branżami. Zastosowanie prefabrykatów w betoniarni zapewnia wysoką jakość, ponieważ gotowe elementy filigranowe można sprawdzić bezpośrednio.

Maty kapilarne beton aktywowany termicznie prefabrykacja w fabryce

Foto: GeoClimaDesign

Dla kogo przeznaczony jest FILIblue?

Rośnie zapotrzebowanie na dobrze ogrzewane, a jednocześnie chłodzone pomieszczenia. Ogrzewanie i chłodzenie przez strop w postaci kontroli temperatury rdzenia betonu jest zatem rozsądnym rozwiązaniem dla każdego nowego budynku. Dzięki FILIblue wysokości konstrukcyjne w nowych budynkach mogą zostać zmniejszone, a ponieważ prefabrykaty FILIblue są umieszczone bezpośrednio za powierzchnią, temperatura jest tutaj kontrolowana bardzo szybko. Wodne prefabrykaty FILIblue działają szczególnie wydajnie przy współpracy energii czerpanej ze środowiska i idealnie nadają się do lokalnych sieci chłodniczych.

All video

Maty kapilarne - Sufit gipsowy na mokro

Maty kapilarne Sufit gipsowyMaty kapilarne Sufit gipsowy dane techniczne

 

Foto: GeoClimaDesign

Ogrzewanie i chłodzenie sufitu otynkowanego charakteryzuje się największą szybkością w sterowaniu nagrzewaniem i chłodzeniem. System BLUEMAT układa się szczególnie blisko powierzchni, gdy jest zatopiony w tynku stropowym. Promieniowanie ciepła lub chłodzenie jest aktywowane w ciągu kilku minut. Jest więc idealnym rozwiązaniem do spontanicznego wykorzystania przestrzeni.

Maty kapilarne - Ogrzewanie ścienne na mokro

Maty kapilarne ogrzewanie ścienne na mokroMaty kapilarne ogrzewanie ścienne na mokro dane techniczne

Foto: GeoClimaDesign

BLUEMAT zatopiony w tynku ściennym znajduje zastosowanie zarówno w nowych, jak i starych budynkach. Każdy tynk można nakładać szczególnie płasko na matę kapilarną, co obniża koszty materiałowe. Ogrzewanie ścienne BLUEMAT jest szczególnie popularne w budownictwie z gliny ze względu na niewielkie różnice temperatur w porównaniu z innymi systemami. Planowanie ogrzewania ściennego zawsze opiera się na koncepcji pomieszczenia i zapotrzebowaniu na ciepło. Nie wszystkie ściany musza być pokryte.

Maty kapilarne - Ogrzewanie ścienne system suchej zabudowy

Maty kapilarne ogrzewanie ścienne system suchej zabudowy

Foto: GeoClimaDesign

BLUEMAT w płycie gipsowo-kartonowej  - Osadzenie BLUEMAT w ruszcie z płyt kartonowo-gipsowych, niezależnie od tego, czy są one pojedynczo czy podwójnie, jest szybkie i niedrogie. Ta technologia układania nadaje się szczególnie do skośnych sufitów.

Maty kapilarne ogrzewanie ścienne system suchej zabudowy na strychu

Foto: GeoClimaDesign

Maty kapilarne ogrzewanie - ochładzanie na poddasze

Maty kapilarne grzewczo chłodzące na poddasze

Maty kapilarne - Kolektor gruntowy

Maty kapilarne Kolektor gruntowyMaty kapilarne Kolektor gruntowy dane techniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: GeoClimaDesign

Poziomy kolektor gruntowy wykonany z BLUEMAT charakteryzuje się szczególnie dużą powierzchnią właściwą wymiennika. Umożliwia szczególnie wysoką wydajność ekstrakcji na m² gleby. Kolektor z rurką kapilarną umieszcza się w ziemi na mrozoodpornej głębokości. Ocena wydajności zależy od rodzaju gleby. Kolektor BLUEMAT jest niedrogą alternatywą dla pionowej sondy gruntowej i nadaje się zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia za pomocą pompy ciepła.

Maty kapilarne - Ogrzewanie podłogowe w wylewce

Maty kapilarne Ogrzewanie podłogowe w wylewceMaty kapilarne Ogrzewanie podłogowe w wylewce dane techniczne

 

Foto: GeoClimaDesign

BLUEMAT w podłodze

Ogrzewanie podłogowe w wylewce jest najczęstszym rodzajem instalacji w przypadku ogrzewania podłogowego. Jako ogrzewanie podłogowe, BLUEMAT można zintegrować z każdą podłogą - czy to w jastrychu, czy w podłodze sprężynowej hali sportowej. System BLUEMAT umożliwia niezwykle równomierną dystrybucję ciepła. Ponadto, ze względu na wysoką wydajność BLUEMAT, wymagana jest niższa temperatura zasilania niż w przypadku systemów o grubych rurach meandrowych. Jest to delikatniejsze i zdrowsze niż konwencjonalne ogrzewanie podłogowe oraz oszczędza energię. System BLUEMAT jest szczególnie korzystny dla systemów pomp ciepła. W przeciwieństwie do kombinacji z wężownicami grzewczymi są bardziej wydajne.

BLUEMAT w jastrychu

Ogrzewanie rurki kapilarnej jest osadzone zarówno w jastrychu cementowym, jak i anhydrytowym - szczególnie w nowych budynkach i w celu zwiększenia wydajności pompy ciepła.

Maty kapilarne Ogrzewanie podłogowe w wylewce samopoziomującej

Foto: GeoClimaDesign
BLUEMAT w podłogach z płyt kartonowo-gipsowych

Niewielki ciężar i możliwość bezpośredniego ułożenia pod samonośnymi pokryciami podłogowymi sprawiają, że BLUEMAT to nr 1 wśród systemów ogrzewania podłogowego do starych budynków. Są łatwo osadzane w istniejącej konstrukcji bez dodatkowego wysiłku.

Maty kapilarne - Ogrzewanie podłogowe sportowe GeoSport

Maty kapilarne Ogrzewanie podłogowe sportowe GeoSportMaty kapilarne Ogrzewanie podłogowe sportowe GeoSport dane techniczne

Foto: GeoClimaDesign

Atletyczna wydajność i trwałość

Ogrzewanie podłogowe sportowe to nowy produkt. Do tej pory hale sportowe zawsze były wyposażone w systemy wysokotemperaturowe z grubą warstwą powietrza pomiędzy podłogą powierzchniowo i punktowo elastyczną, a wężownicami grzewczymi. Dzięki najniższej wysokości montażowej i umieszczeniu bezpośrednio pod podłogą sprężynową, ogrzewanie podłogowe sportowe BLUEMAT GEOSPORT oferuje wreszcie szansę na zastąpienie nieefektywnego ogrzewania konwekcyjnego w halach sportowych. Oprócz wysokiego poziomu komfortu, GEOSPORT jest kluczowym produktem do wprowadzenia pompy ciepła do budowy obiektów sportowych. System BLUEMAT GeoSport znajduje się bezpośrednio w podłodze elastycznej - pomiędzy izolacją a poszyciem. Umożliwia to absolutnie niskie temperatury zasilania 28 - 35°C. Budowniczowie i ich architekci mają klucz do efektywności energetycznej w swoich rękach, zwłaszcza w przypadku stosowania pomp ciepła w budowie obiektów sportowych.

Maty kapilarne - ogrzewanie podłogowe hali sportowej

Foto: GeoClimaDesign

Maty kapilarne - Ogrzewanie hal - Sufity klimatyzacyjne

Maty kapilarne Ogrzewanie haliMaty kapilarne Ogrzewanie hali dane techniczne

 

Foto: GeoClimaDesign

Maty kapilarne grzewczo chłodzące hala magazynowa

Sufit klimatyzacyjny na hali przemysłowej

Sufit klimatyzacyjny na hali przemysłowej 3

Sufit klimatyzacyjny na hali przemysłowej 2

Ogrzewanie hali za pomocą BLUEMAT jest szczególnie energooszczędnym rozwiązaniem z dwóch powodów: Po pierwsze, niska temperatura promieniowania, która jest rozłożona na dużej powierzchni, zapobiega gromadzeniu się ciepłego powietrza pod sufitem hali. Po drugie, bluematy można ustawić w dowolny sposób: na ścianie lub podłodze, w suficie lub w podwieszanych żaglach, czyli tylko tam, gdzie przebywają ludzie lub gdzie zachodzą procesy produkcyjne z kontrolowaną temperaturą.

Hala produkcyjna w Neuss otrzymuje sufit klimatyzacyjny

Hala produkcyjna Neuss maty kapilarne do ogrzewania i ochładzania

W 2019 roku strop geoklimatyczny GeoClimaDesign AG został zainstalowany w hali produkcyjnej dostawcy technologii w Neuss. Aby sprostać wymaganiom chłodzenia hali produkcyjnej i wysokim wewnętrznym obciążeniom cieplnym, istniejący budynek przemysłowy został szybko i ekonomicznie wyposażony w wolno wiszące białe BLUEMAT, które jako strop geoklimatyczny mogą zarówno ogrzewać, jak i chłodzić halę.

Sufit klimatyzacyjny, jak działa?

Sufit klimatyzacyjny to z jednej strony sufit grzewczy, a z drugiej sufit chłodzący.

Jako grzejnik sufitowy, mata kapilarna, przez którą przepływa tylko letnia woda (ok. 28°C), oddaje swoje ciepło materiałowi sufitowemu. Temperatura powierzchni sufitu wynosi wtedy ok. 26°C, czyli nieco mniej niż letnia. Dlatego taki system ogrzewania sufitowego nazywany jest również niskotemperaturowym systemem ogrzewania sufitowego. Ze względu na dużą powierzchnię, która również zawsze pozostaje wolna - w porównaniu do ścian lub podłóg - ogólna wydajność ogrzewania sufitowego dla pomieszczenia jest szczególnie wysoka. W zależności od materiału sufitu i sposobu osadzenia mat kapilarnych można uzyskać wydajność od 50 do 80 W/m². Ciepło rozprzestrzenia się jako ciepło promieniujące. Sufit promieniuje na wszystko, na ludzi, meble, ściany i oczywiście podłogę, więc jest to również pośrednie ogrzewanie podłogowe.

Sufit klimatyzacyjny może również chłodzić i dlatego jest jednocześnie sufitem chłodzącym. Temperatura w matach kapilarnych wynosi wtedy ok. 16-18°C i jest kontrolowana powyżej punktu rosy. Ta funkcja sterowania punktem rosy jest realizowana przez nasz system sterowania GEO 1.

Co sprawia, że klimatyzacyjny sufit jest tak korzystny?

Powierzchnia sufitu oferuje idealne miejsce do rozmieszczenia systemu ogrzewania płaszczyznowego i pod tym względem wyprzedza nieco powierzchnię podłogi i ścian. Najwyższą składową promieniowania można uzyskać przez sufit, a najniższą składową konwekcyjną. Przynosi to cztery korzyści i sprawia, że sufit z kontrolą klimatu jest idealnym rozwiązaniem dla wielu różnych projektów budowlanych i modernizacyjnych.

Wszystkie zalety sufitu z klimatyzacją w skrócie:

  • System spełnia zarówno funkcje grzewcze jak i chłodzące.
  • Dzięki klimatyzowanemu sufitowi ogrzewanie jest szczególnie komfortowe i zdrowe w porównaniu z ogrzewaniem podłogowym. Nie unosi się kurz, a stopy nie są przegrzewane. Drewniane deski podłogowe i parkiet nie wysychają, podobnie jak instrumenty.
  • Sufit z kontrolą klimatu można zawsze zamontować w każdym istniejącym budynku. Instalacja jest płaska, lekka i prosta.
  • Klimatyzowany sufit jest szczególnie energooszczędny.
  • Sufit klimatyzacyjny to drzwi do pompy ciepła w istniejącym budynku. Dzięki niemu każda pompa ciepła może osiągnąć najlepszy możliwy współczynnik COP i pracować niezwykle ekonomicznie.

Skąd bierze się komfort użytkując maty kapilarne?

Promieniowanie cieplne jest komfortowe. Każdy z nas zna to z działania promieni słonecznych na swoją skórę. W pomieszczeniu spełnia to niskotemperaturowe promieniowanie z sufitu. W przypadku ogrzewania, sufit Geo-Climatic ma większy udział w rozprowadzaniu ciepła promienistego niż ogrzewanie podłogowe i oczywiście jeszcze większy niż grzejniki. Im wyższe temperatury grzejnika, tym bardziej niekomfortowy klimat w pomieszczeniu. Grzejniki lub konwektory mają najwyższe temperatury, wytwarzają ciepłe powietrze, które się unosi (bo jest lżejsze od zimnego). Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe wytwarza już znacznie mniejszą konwekcję. Konwekcja jest jednak najniższa przy niskotemperaturowym ogrzewaniu sufitowym. Temperatura sufitu wynosi tylko około 26°C, co jest ledwie ciepłe w dotyku. Miękka powierzchnia grzewcza jest duża i swobodna. Ciepło rozprowadzane jest prawie w całości jako ciepło promieniujące i to przy dużej mocy cieplnej. Zapewnia to najwyższy możliwy komfort i zdrowe życie.

Ile kosztuje sufit z kontrolą klimatu?

Jako system hydrauliczny, klimatyzowany sufit kosztuje mniej więcej tyle samo, co ogrzewanie podłogowe. Różnica wynika jedynie z rodzaju instalacji. Innymi słowy, różnica między kosztami konstrukcji podłogi a kosztami np. sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych lub bardzo konkretnego tynku sufitowego. Ponieważ jednak nasz klimatyzowany sufit pełni również funkcję chłodzącą, jest tańszy niż np. ogrzewanie podłogowe plus klimatyzacja. 

Prosta, wolnowisząca konstrukcja sufitu klimatyzacyjnego w istniejącej hali Altlandsberg.

Hala produkcyjna Aquacut sufit klimatyzacyjny
Hala produkcyjna przedsiębiorstwa przemysłowego Aquacut w Altlandsberg została wyposażona w 2017 roku w system GeoClimaDesign AG. Ponieważ w istniejącej hali występuje duże zapotrzebowanie na chłodzenie, ale wymagane jest również ogrzewanie, a w wysokich halach należy za wszelką cenę unikać konwekcji, podjęto decyzję o modernizacji z zastosowaniem sufitu klimatycznego Geo. W tym celu BLUEMAT-y (pokazane tutaj jako białe maty) zostały swobodnie zawieszone pod sufitem, dzięki czemu uniknięto wysokich kosztów instalacji. Dzięki zastosowaniu niskotemperaturowego stropu geoklimatycznego, ciepło promieniujące dociera do podłogi bez strat, nawet z dużych wysokości.

Magazyn w pobliżu Berlina otrzymuje system rur kapilarnych jako ogrzewanie ścienne

Hala przemysłowa Berlin maty kapilarne jako ogrzewanie ścienne

Budynek o powierzchni użytkowej 183 metrów kwadratowych został wyposażony w system GeoClimaDesign w 2013 roku. System składa się z niskotemperaturowego ogrzewania ściennego, które jest sprzężone z ciepłem technologicznym. Ze względu na swoje procesy produkcyjne Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree ma dużo ciepła odpadowego, które wcześniej było niszczone. Wszędzie tam, gdzie dostępne jest ciepło odpadowe z procesów produkcyjnych (również w zakresie niskich temperatur), nie powinno być ono niszczone, lecz ponownie wykorzystywane przez BLUEMAT. W przykładzie Niederlehme przechowywane towary w hali są chronione przed wilgocią przez ogrzewanie ścienne.

Maty kapilarne - ogrzewanie i ochładzanie do wysokich pomieszczeń 

Maty kapilarne sufitowe do ogrzewania i ochładzania do wysokich pomieszczeń

Maty kapilarne - Szklarnie - Jedność biodynamiki i energooszczędności

Maty kapilarne ogrzewanie szklarni

Foto: GeoClimaDesign

Dzięki BLUEMAT szklarnie mogą pracować przez cały rok. W tym celu BLUEMAT są osadzane w ziemi lub w stołach roślinnych, dzięki czemu można znacznie zmniejszyć zużycie energii w szklarni. Szklarnie można również ogrzewać energią geotermalną i słoneczną.

Maty kapilarne - BLUEMAT SUNCRACKER

Mata kapilarna Suncracker Bluemat rozmrażanie paneli fotowoltaicznych

Foto: GeoClimaDesign

Systemy PV wraz z matami kapilarnymi BLUEMAT SUNCRACKER instalowanymi od spodu generują jednocześnie ciepło i energię elektryczną, zamieniając moduł PV w moduł PVT. Usuwanie ciepła chłodzi moduł PV co podnośi jego wydajność, a zimą może służyć do rozmrażania obciążeń śniegiem. Zalecane są sezonowe zbiorniki magazynowe ciepła PCM lub zasobniki lodu, aby można było zbierać "zimowe słońce" o temperaturze poniżej 20°C. SUNCRACKER można łączyć z szeroką gamą dostępnych na rynku modułów PV.

Maty kapilarne - SUNCRACKER zintegrowany z dachem

Mata kapilarna Suncracker Bluemat zabudowa w dachu fotowoltaicznym

Foto: GeoClimaDesign

Pokrycie dachu jest ogromnym kolektorem słonecznym, gdy jest wykonane jako SUNCRACKER. Układ absorbera można wykonać zarówno za dachówką, jak i za metalowymi dachami i wieloma innymi pokryciami dachowymi. "Zimowe słońce" jest doskonałym źródłem niskich temperatur dla ładowania magazynów lodu.  System SUNCRACKER znajduje zastosowanie w domach jedno i wielorodzinnych. Latem temperatury pod panelami sięgają 100°C. To ciepło trzeba wylkorzystać do grzania ciepłej wody użytkowej.

Maty kapilarne - Inteligentna fasada z funkcją termiczną

Mata kapilarna Suncracker Bluemat Inteligentna fasada z funkcją termiczną

Foto: GeoClimaDesign

Maty kapilarne BLUEMAT zainstalowane za modułami fasad PV zbierają ciepło jako SUNKRAKER i chronią budynek przed przegrzaniem. Przygotowują ciepłą wodę i wspomagają ogrzewanie, a jednocześnie chłodzą przegrodę budynku. W historycznym budynku mieszkalno-handlowym w Hattingen SUNCRACKER znajduje się bezpośrednio za elewacją z łupków i zmniejsza koszty ogrzewania o 35%.

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności